Na vybavenie hlasovacieho lístka zostávajú už len hodiny

V piatok 5. apríla je posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu pred druhým kolom prezidentských volieb. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR. Voliči si hlasovací preukaz, ktorý im umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku, môžu vybaviť v obci, kde majú trvalý pobyt. Učiniť tak môžu počas úradných hodín obce, a to osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

04.04.2024 16:21
debata

„Ministerstvo vnútra SR pred druhým kolom pripomína, že voliči majú povinnosť po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii. Volič s trvalým pobytom v SR predkladá občiansky preukaz a volič bez trvalého pobytu v SR predkladá slovenský cestovný pas," upozornil rezort vnútra.

Ak si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa vo volebnej miestnosti preukázať aj potvrdením o občianskom preukaze, ktorý vydal príslušný orgán Policajného zboru, alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu. „Ak bol voličovi s trvalým pobytom na Slovensku vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten a komisia mu ho odoberie," doplnilo MV SR. Na základe platného cestovného pasu môže v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku voliť aj občan SR, ktorý v SR nemá trvalý pobyt. Predložiť ale musí čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí. „Vzor vyhlásenia je uverejnený na webe Ministerstva vnútra SR alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade," uvádza ministerstvo. Zdôraznilo tiež, že občiansky preukaz vydaný iným štátom, s údajmi o trvalom pobyte voliča v cudzine, nie je považovaný za relevantný doklad na preukázanie totožnosti.

korčok, pellegrini, markíza, debata Čítajte viac Ako na voličov vplývajú televízne duely? Je to boj o nerozhodnutých. Korčok je o niečo menší diplomat, Pellegrini sa zamotáva

„Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb 6. apríla príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Ak sa však takýto volič nebude nachádzať v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, bude potrebovať aj hlasovací preukaz," upozornil rezort vnútra.

Peter Pellegrini, Ivan Korčok Čítajte viac Luxusné autá, firmy aj nehnuteľnosti. Čo všetko vlastnia Korčok a Pellegrini?
debata chyba
Viac na túto tému: #hlasovací lístok #prezidentské voľby 2024