Prezidentské voľby 2024

Prvé kolo sa uskutoční 23. marca 2024, prípadné druhé kolo bude 6. apríla.

Milan Náhlik

kandidát na prezidenta Milan Náhlik

15. 8. 1976 v Trnave (47 rokov)

príslušník policajného zboru

  • vzdelanie: UKF v Nitre, fakulta sociálnych vied
  • ženatý, má tri deti
  • facebok: Milan Náhlik
Milan Náhlik, kandidát na prezidenta 2024.

Má tri základné ciele, ktoré by rád dosiahol počas svojho mandátu, ak by som bol zvolený. Vystúpenie SR z členstva v NATO a EÚ a chce sfunkčniť referendum ako kľúčový prvok priamej demokracie.

Písali sme o: Milan Náhlik