13 najdôležitejších otázok k voľbám: Na čo si dať najväčší pozor pri hlasovaní

Prinášame odpovede na kľúčové otázky k spojeným voľbám.

28.10.2022 10:24
SR Voľby2022 VÚC komunálne voľby, hlasovací... Foto: ,
debata (6)

Keď je kandidátov tak veľa, prečo voliči nedostali do schránok zoznamy kandidátov, aby si ich doma mohli v pokoji prejsť?

V komunálnych voľbách kandidačné listiny nikdy nechodili voličom domov. To sa deje len pri voľbách do Národnej rady. Zoznam zaregistrovaných kandidátov je uverejnený na webe každej obce či župy. Ak obec nemá webové sídlo, volič zoznam nájde na úradnej tabuli obce. Takže občania si ich môžu preštudovať aj doma. Tieto zoznamy sú v podstate rovnaké ako hlasovací lístok, len majú trocha odlišný vizuál.

Čo robiť, keď som menil trvalý pobyt alebo som sa vydala a menila priezvisko, ale ešte to nemám zmenené v občianskom preukaze?

Pri zmene trvalého pobytu alebo mena je potrebné zároveň požiadať o nový občiansky preukaz. Vo volebnej miestnosti je potrebné sa preukázať dokladom o podaní žiadosti. V zozname voličov by ste mali byť už zapísaní. To isté platí aj pri iných dôvodoch zmeny údajov v občianskom preukaze, teda potrebný je doklad o podaní žiadosti.

Musím aj v župných voľbách hlasovať len v mieste trvalého bydliska alebo stačí hocikde v rámci mojej župy?

Aj voľby do samosprávnych krajov sa môžu vykonať len v okrsku, kde má volič trvalý pobyt.

voľby do VÚC, Komunálne voľby 2022, volebná urna, Čítajte viac Slovensko čakajú historické voľby: Výzvou budú pre voličov i komisie

Ak sa napríklad nechcem vôbec zúčastniť župných, alebo, naopak, komunálnych volieb, čo mám robiť?

Účasť občana na voľbách vzniká prebratím hlasovacích lístkov a potvrdením podpisom. Takéto prebratie je pri župných a miestnych voľbách samostatné. Ak sa teda nechce volič jedných z volieb zúčastniť, nemusí si na ne prebrať hlasovacie lístky. Ak už sa raz zaprezentuje a lístky si prevezme, potvrdzuje sa tým jeho účasť vo voľbách.

Čo ak namiesto krúžkovania použijem krížiky alebo budú moje krúžky pripomínať skôr srdiečka?

Kandidátom volič odovzdá hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje ich poradové číslo. Ak má volič zdravotné obavy, napríklad kvôli infekčným ochoreniam, samozrejme, môže použiť aj vlastné pero. Ak aj krúžok nie je veľmi okrúhly či pravidelný, musí byť však z neho jasné, ako volič hlasoval.

odkaz
putak-volby-kandidati
Všetci kandidáti na županov a primátorov krajských miest

Ako hodnotia uplynulé obdobie a čo by chceli v mestách a krajoch zmeniť?

všetci kandidáti

Môžem si na lístok dopísať vlastného kandidáta alebo takýto bude neplatný?

Hlas je neplatný, ak nie je zakrúžkované žiadne meno kandidáta alebo ak je pre voľby do zastupiteľstva zakrúžkovaných viac mien, ako je počet poslancov, ktorý sa má zvoliť do zastupiteľstva. Takisto je neplatný napríklad pri voľbe starostu či župana, ak je zakrúžkovaných viac mien ako jedno.

Ako zistím, koľko ľudí mám krúžkovať do zastupiteľstiev?

V prípade kandidátov na župných či obecných poslancov je možné krúžkovať len taký počet kandidátov, koľko sa ich volí v tom konkrétnom obvode. Ich počet je uvedený priamo na každom hlasovacom lístku. Ak by volič zakrúžkoval menej kandidátov, nič sa nedeje. Ak ich ale zakrúžkuje viac, lístok je neplatný.

Čo ak sa zamyslím, ako pri telefonovaní, a začnem na lístok kresliť?

Hlas voliča bude platný aj v prípade, že jeho hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

Kedy je hlasovací lístok neplatný?

Hlas môže byť vyhodnotený ako neplatný z viacerých dôvodov. Ak zakrúžkujete viac kandidátov, ako je povolené, ak nie je zakrúžkovaný žiaden kandidát, ak nie je lístok vo forme predpísaného tlačiva, alebo bude vo volebnej obálke viac hlasovacích lístkov, ako má byť. Hlas bude neplatný aj v prípade, že volič vloží lístok do nesprávnej obálky alebo obálku hodí do nesprávnej schránky na hlasovanie.

Čo mám robiť, keď sa pomýlim? Mám si pýtať nový lístok? Vydajú mi ho?

Pokiaľ sa volič pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do špeciálnej na to určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.

Čo s neplatnými či nepoužitými lístkami, môžem si ich zobrať domov?

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je volič povinný odložiť do špeciálnej, na to určenej zapečatenej schránky. Ak tak neurobí, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Seriál článkov o spojených župných a komunálnych voľbách

Predstavujeme vám najvážnejších kandidátov na primátorov a županov

Čo ak prídem krátko pred ôsmou večer, ale ľudí tam bude ešte veľa. Nechajú ma ešte odvoliť?

Voliči, ktorí chcú odvoliť, by sa mali do okrsku dostaviť do 20. hodiny. Volebné miestnosti sa vtedy zatvoria, ale všetci, ktorí sa už dostavili, sa ešte budú môcť volieb zúčastniť. Tento princíp je všeobecný pri každých voľbách. Neskôr to byť nemôže. Predĺžiť hlasovanie sa môže len v situácii zásahu vyššej moci, teda v nejakej nepredvídateľnej situácii. Obce môžu otvoriť volebné miestnosti aj skôr.

Čo robiť, ak som svedkom porušenia moratória alebo volebných podvodov?

Volebná korupcia platí do pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní, takže sa treba obrátiť na políciu. Ak vzniklo podozrenie z manipulácie volieb, aj každý kandidát, ktorý získal podporu aspoň desať percent voličov, môže podať volebnú sťažnosť. Tie potom posúdi Najvyšší správny súd.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #spojené voľby 2022