Najlepšie počítali východniari

Deviataci z východu vedia lepšie matematiku ako ich rovesníci na strednom a západnom Slovensku. V testoch najviac uspeli žiaci v Prešovskom kraji, hneď za nimi sa umiestnili študenti Košického kraja.

04.05.2006 10:03
debata

Vlani prvenstvo patrilo Bratislavskému kraju, v tomto roku mu zostala štvrtá priečka. Vyplýva to zo záverov tohtoročného testovania takmer 64-tisíc deviatakov. Lepšie vedomosti žiakov vo dvoch východoslovenských krajoch podľa sociológa Ľubomíra Falťana môžu byť výsledkom vzniku informačných a komunikačných centier najmä na vidieku. „Spustili sa programy, ktoré sú zamerané na získanie počítačovej zručnosti. Vzdelanie sa tu považuje za prioritu, možno práve preto, že celkové sociálno-ekonomické ukazovatele na východe nie sú dobré,“ myslí si Falťan.

Rozdiely vo výsledkoch medzi jednotlivými krajmi však nepresiahli viac ako 3,6 percenta, vlani to bolo 4,5 percenta. V tomto roku však deviataci ukázali menej znalostí z matematiky, celoslovenský priemer bol 61,4 percenta, minulý rok 65 percent. Učitelia o niečo horšie výsledky pripísali ťažkým otázkam. „Príklad bol aj z učiva, ktoré ešte nepreberali,“ povedala zástupkyňa riaditeľky Základnej školy v Bratislave na Tbiliskej ulici Eva Šišková, keď ministerstvo školstva zverejnilo prvé celkové výsledky.

Deviataci v Monitore 9 písali aj testy zo slovenčiny, prvenstvo obhájil Trenčiansky kraj, za ním skončil Trnavský a Bratislavský. Posledný tak ako v matematike bol banskobystrický región. Falťan je presvedčený, že výsledky v ňom ovplyvnili južné okresy, kde žije viac príslušníkov maďarskej národnosti. „Slovenčina im ide o niečo ťažšie. V banskobystrických okresoch je aj vysoká kumulácia rómskej populácie, čo sa tiež s veľkou pravdepodobnosťou prejavilo pri testovanížiakov,“ konštatoval.

Tohtoročné rozdiely v slovenčine medzi krajmi neboli veľké, iba 1,9 percenta, vlani 3,5 percenta. Žiaci však v porovnaní s minulým rokom napísali testy z tohto predmetu lepšie, celoslovenský priemer dosiahol 81,2 percenta, vlani bol o 10 percent nižší.

Podľa riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu Anny Butašovej bola slovenčina asi príliš ľahká. Monitor 9 sa uskutočnil aj na súkromných a cirkevných školách, kde v oboch predmetoch žiaci dosiahli o niečo lepšie výsledky ako v štátnych. „Nedá sa to však veľmi porovnávať, pretože štátnych škôl je výrazne viac,“ zdôraznil minister školstva László Szigeti. V štátnych testami prešlo 60-tisíc študentov, v cirkevných 3-tisíc a v súkromných len 70. Testy majú v budúcnosti nahradiť prijímačky na stredné školy.


Najlepší riešitelia Monitora 9

***** 157 z 8 562 žiakov v Košickom kraji napísalo matematiku na plný počet bodov, čo je 1,8 percenta

***** 134 z 10 436 žiakov v Prešovskom kraji napísalo matematiku na plný počet bodov, čo je 1,3 percenta

***** 937 z 10 391 d­eviatakov v Prešovskom kraji uspelo v slovenčine na plný počet bodov, čo je 9,0 percenta

***** 479 z 5 393 žiakov v Trnavskom kraji uspelo v slovenčine na plný počet bodov, čo je 8,9 percenta

***** testy písalo aj 2 300 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 1 833 s ľahším a 467 s ťažším stupňom obmedzenia

debata chyba