Najsevernejší hrad Osmanskej ríše sa ukáže svetu

12.03.2010 11:58
Sobôtka
Z bývalej tureckej pevnosti v Sobôtke zostalo len torzo. Autor:

Voľnorastúce kríky, všade burina, na jar a v lete vysoká tráva a v nej hneď niekoľko čiernych skládok. Toto nie príliš idylické prostredie pri Rimavskej Sobote však skrýva skvost. Presnejšie povedané jeho pozostatky. Sú nimi zvyšky múrov hradu v časti Sobôtka, ktorý v 16. storočí postavili Turci a ktorý býval najsevernejšou pevnosťou rozpínajúcej sa Osmanskej ríše.

Neudržiavaný pozemok aj so zvyškami starého vodného hradu si teraz od mesta Rimavská Sobota dlhodobo prenajalo miestne Občianske združenie Fundament. Jeho cieľom je nielen v spolupráci s archeológmi a pamiatkarmi zreštaurovať torzo tureckého hradu, ale na pozemku vytvoriť aj prvý archeopark na Slovensku.

Mestskí poslanci ich zámer odklepli minulý týždeň. „Pozemok aj so zvyškami hradu chceme premeniť na voľnočasový priestor pre turistov a okoloidúcich,“ načrtáva čo-to z predstáv riaditeľ združenia Štefan Hajdú.

Peniaze plánuje združenie zohnať z fondov Európskej únie, nadácií a grantov, z verejnej zbierky či darov a sponzorských príspevkov. „Chceme v najbližších troch rokoch úplne zmeniť tvár tohto miesta. Aj vďaka dobrovoľníkom najskôr celý priestor vyčistíme, odstránime z neho čierne skládky a potom spoločne s odborníkmi s Gemersko-malohontského múzea tu zrealizujeme archeologický prieskum,“ hovorí o ďalších plánoch Hajdú. V ďalšej fáze projektu plánujú s rekonštrukciou zvyškov hradu, jeho čiastočnou obnovou. Potom s vybudovaním stredovekej dielne, gazdovstva s ukážkami historických remesiel, no aj vybudovaním stredovekej kuchyne. Počítajú aj s postavením stanovišťa pre cyklistov. „Do troch rokov chceme archeopark sprístupniť turistom, dobudovávať ho budeme postupne,“ dodáva Hajdú.

Archeológ Alexander Botoš aktivitu miestnych zanietencov víta. „Samozrejme, že ma to veľmi teší a som pripravený s nimi spolupracovať pri archeologickom prieskume, no aj pri rekonštrukcii zvyškov hradu,“ zdôrazňuje. Hrad v Rimavskej Sobote patril podľa neho k viacerým, ktoré v 16. storočí dobyli a osídlili Turci. Ten v Sobôtke dokonca postavili. Turecké čižmy v nich prestali dupotať až po prehratých bojoch s cisárskymi vojskami.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku