Z Rómov z Malaciek spravíme vašich susedov, odkazujú vláde starostovia

Klub primátorov a starostov okresu Malacky odmieta riešenie problému neprispôsobivých obyvateľov na Družstevnej ulici v Malackách ich premiestnením do inej lokality alebo obce. Jedným z návrhov pracovnej skupiny vytvorenej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je vytvoriť podmienky na to, aby sa s rómskymi rodinami začalo intenzívne pracovať prostredníctvom terénnej sociálnej práce a aby im postupne aj na základe požiadavky rómskych rodín sprostredkovali ubytovanie v niekoľkých etapách v rôznych lokalitách mesta a jeho okolia.

02.08.2011 15:04
Malacky, Družstevná ulica, Rómovia Foto:
Z dvora rómskej rodiny v Malackách sa šíri silný zápach.
debata (41)

„Odmietame takéto "riešenie“ tohto medializovaného problému jeho premiestnením do inej obce – opäť na bedrá inej samosprávy, iných susedov. Ak má toto byť riešením vzniknutej situácie, pokojne z týchto problémových občanov Slovenskej republiky urobíme Vašich susedov," uviedol predseda klubu primátorov a starostov okresu Malacky Peter Švaral.

Klub primátorov a starostov okresu Malacky vyzýva príslušné štátne orgány, počnúc orgánmi sociálnej kurately končiac políciou a prokuratúrou, aby dbali na uplatňovanie príslušných právnych predpisov, a to aj v záujme maloletých detí vyrastajúcich v takomto sociálne znevýhodnenom prostredí, a aby sa prestali so svojou nečinnosťou skrývať za snahu neporušovať ľudské práva.

Tiež vyzvali vládu a Národnú radu Slovenskej republiky, aby vytvorili legislatívny rámec pre riešenie obdobných problémov, keďže na Slovensku „tiká časovaná bomba v podobe prehliadaných a neriešených problémov asociálne žijúcich komunít“. Zároveň žiadajú, aby sa zastavilo neefektívne plytvanie finančných prostriedkov určených na riešenie takýchto problémov. „Nechceme žiť v krajine, kde neprispôsobiví občania a rôzni príživníci zneužívajú sociálny systém, nerušene ničia život slušným občanom, ktorí si plnia všetky povinnosti voči štátu. Nechceme žiť v štáte, ktorý spí a ponecháva katastrofálnu situáciu s nelegálnymi osadami a čiernymi stavbami a neprispôsobivými obyvateľmi na pleciach našich miest a obcí, pričom ide o celospoločenský problém,“ uviedol Švaral.

Skúmali statiku Dobrovodského domu

Na Družstevnej ulici pracovníci odbornej firmy a znalec v odbore stavebníctva uskutočnili fyzickú obhliadku domu Oskara Dobrovodského a sondážny výkop vo dvore zo strany susediacej neprispôsobivej rómskej rodiny. Podarilo sa im to na druhý pokus, keďže prvý (22. júla) obyvatelia nelegálnych chatrčí razantne odmietli. Aj teraz asistovala polícia a celý úkon sa nezaobišiel bez hlasitých verbálnych atakov.

Sondážnym výkopom sa má zistiť rozsah poškodenia základov rodinného domu od podmývania. Podľa vyjadrenia statika sa práce podarilo realizovať a výsledky budú známe v priebehu niekoľkých dní. „Hoci sa niektorí členovia rómskej rodiny búrili, väčšina sa snažila spolupracovať a vytvoriť vhodné podmienky na sondážne práce,“ uviedol občiansky aktivista Alojz Hlina, ktorý sondu realizoval na objednávku rodiny Dobrovodských.

Príchod problémovej skupiny Rómov vážne narušil medziľudské vzťahy a znížil kvalitu bývania i života na Družstevnej ulici. Hádky, urážky i vyhrážania sú tu takmer na dennom poriadku. Ich príčinou sú čierne stavby, drobné krádeže, pohyb na cudzích pozemkoch, nehygienické toalety, vypúšťanie psov na ulicu.

To sú len niektoré z problémov trápiacich susedov rómskych rodín. V súčasnosti tam žijú tri rodiny s maloletými deťmi, dovedna okolo 40 ľudí na ploche 45 metrov štvorcových. K pôvodnej stavbe si pristavali ďalšie chatrče bez elementárnych hygienických zariadení. Na cudzom pozemku a bez stavebného povolenia. Jednu chatrč už úradne zbúrali.

41 debata chyba