Prioritou Bratislavy bude v roku 2012 doprava

Bratislavský primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru) predstavil na tlačovej konferencii štyri základné oblasti smerovania samosprávy hlavného mesta v tomto roku. Prioritná pre Bratislavu bude podľa primátora najmä doprava.

11.01.2012 11:54
debata (1)

Štyri kľúčové oblasti, ktorým sa bude mesto venovať, je podpora verejnej a nemotorovej dopravy, zlepšenie postavenia Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu, pokračovanie v presadzovaní myšlienky otvorenej samosprávy a príprava projektov nových rozvojových zámerov. „To, čo nezačneme realizovať v roku 2012, projektovo pripravíme pre ďalšie roky,“ vysvetlil primátor. Mesto chce zároveň pokračovať v úsporných a ozdravných režimoch.

„V marci tohto roku podá mesto žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Európsku komisiu na opravu Starého mosta a budovanie železničnej trate do Petržalky,“ povedal primátor. Pokiaľ bude úspešne rozhodnuté, čo sa očakáva v priebehu prvej polovice roka, mesto v druhej polovici zrekonštruuje Starý most a začne budovať trať do Petržalky.

„Časovo sme veľmi limitovaní, lebo marec je blízko,“ priblížil primátor. Most bude podľa jeho slov replikou Starého mosta, kompletne nová by mala byť spodná časť, na ktorú majú ísť koľaje. Na oboch stranách mosta majú pribudnúť lávky pre chodcov. „To bude podstatné zvýšenie kvality pre chodcov,“ dodal primátor.

Ďalej pripomenul, že mesto chce aktívne využiť finančné prostriedky, ktoré poslanci schválili na zastupiteľstve v decembri na budovanie hlavných cyklistických trás. „Hlavné trasy sú tie, ktoré sú stanovené v územnom pláne a my sa chceme sústrediť nielen na rekreačné trasy, ale aj na tie, ktoré pomáhajú cyklistom dostať sa do práce,“ dodal primátor a zároveň pripomenul, že mesto má fungujúcu Komisiu pre cyklistickú dopravu.

Mesto chce posilniť aj rozširovanie ekologickej dopravy v meste, dokončiť novú trolejbusovú trať Pražská-Hroboňová a začať s prípravou ďalšej trolejbusovej trate do vojenskej nemocnice za európske peniaze. „Taktiež ukončíme európsky projekt preferencie na európskej radiále. Na tejto radiále sa ľudia dostanú do mesta skôr,“ dodal primátor.

Mesto sa bude v ďalšom roku zaoberať aj zbernými dvormi a pripraví projekt výstavby ďalších nájomných domov. V tomto roku sa stanoví, kde a koľko bude stáť verejná plaváreň, aby sa v ďalšom roku mohla začať stavať.

Primátor zároveň novinárov oboznámil s oblastnou organizáciou cestovného ruchu, ktorej vznik schválili poslanci na decembrovom zastupiteľstve. Zároveň dodal, že mestskí poslanci sa na najbližšom zastupiteľstve budú venovať aj Protikorupčnému minimu, o ktorom minulý rok nerokovali a mesto bude pokračovať v projekte participatívneho rozpočtu.

1 debata chyba