Vodná elektráreň nahnevala rybárov

Súkromný investor chce v Trenčíne postaviť malú vodnú elektráreň. Tento zámer pobúril miestnych rybárov, sú presvedčení, že stavba zabije život na veľkom úseku Váhu. S projektom nesúhlasia ani ochrancovia prírody, investor je však rozhodnutý rieku prehradiť a elektráreň vybudovať.

11.05.2012 12:00
Váh, rieka, príroda, voda, vodná elektráreň Foto:
Na týchto miestach, pod perejami na Váhu, má vyrásť nová vodná elektráreň.
debata

Malá vodná elektráreň má vzniknúť v časti Biskupice, kde sa nedávno začal stavať nový cestný most cez Váh. Asi 600 metrov proti prúdu je hať, ktorá je súčasťou Vážskej kaskády, a stojí tu aj iná malá vodná elektráreň, ktorá je v prevádzke asi päť rokov.

„Vo Váhu pod touto elektrárňou sú pereje, kde sa voda počas leta okysličuje. To využívajú ryby na 30-kilometrovom úseku dolu Váhom. Žije tu 32 druhov rýb, medzi nimi aj chránené. Vybudovaním novej vodnej elektrárne by tieto ryby stratili životné prostredie. Tým, že sa natrvalo prehradí koryto Váhu, zostane tu 600-metrový úsek mŕtvej vody a poškodí sa aj úsek dolu, rybám bude chýbať kyslík,“ upozorňuje predseda Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenčíne Ľubomír Klas.

Za absolútne nevhodnú označil výstavbu malej vodnej elektrárne aj Jozef Májsky z Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Hať v Biskupiciach je už teraz veľkou prekážkou pre migrujúce ryby a výstavbou novej elektrárne vznikne pre ne ďalšia prekážka.

Anton Kramárik, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Energo Aqua, ktorá výstavbu pripravuje, odmieta podobné obavy. Odvoláva sa na ichtyologickú štúdiu a odborné posudky, ktoré si dala spoločnosť vypracovať. Podľa nich je takáto stavba prípustná, ak sa splnia určité podmienky.

„O týchto podmienkach nebudem teraz bližšie hovoriť, lebo sú v riešení. Nemáme žiadne vyhrotené stanoviská dotknutých organizácií. Nezhoršíme situáciu, z našej elektrárne bude voda vytekať a bude sa tu okysličovať,“ vraví Anton Kramárik.

Stavba ešte nie je povolená. Na trenčianskom mestskom úrade práve prebieha územné konanie a v súčasnosti sa k nemu môže ktokoľvek vyjadriť. Samotné stavebné povolenie vydá krajský úrad životného prostredia. Ten musí vziať do úvahy územné rozhodnutie mesta a stanoviská ďalších inštitúcií.

„Ak mesto vydá územné rozhodnutie a stanoviská všetkých dotknutých orgánov a účastníkov konania budú kladné, stavebné povolenie vydať musíme,“ dodala Jana Hurajová, zástupkyňa prednostu Krajského stavebného úradu v Trenčíne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba