Zberný dvor v Novom Meste nad Váhom otvoria aj pre dediny z okolia

Viac ako tri a pol milióna eur stál kompletne vybavený zberný dvor v Novom Meste nad Váhom. Areál sa nachádza v priemyselnej časti mesta, neďaleko cesty do Čachtíc. Je tu dlhý rad skladov na rôzne druhy odpadu, triediaca linka s lisovňou, kompostáreň a biofermentor, v ktorom sa bude spracovávať kuchynský odpad. Radnica v súčasnosti finalizuje posledné administratívne náležitosti, aby zberný dvor na všetky druhy odpadu mohla od októbra spustiť do prevádzky.

05.09.2012 12:00
debata

Občania budú môcť dovážať na zberný dvor zvyšky zo záhrady, napríklad konáre či pokosenú trávu, ale aj nebezpečný odpad, ako sú autobatérie, a vlastne všetky odpady, ktoré sa v meste vyprodukujú. Tie budú likvidovať organizácie, ktoré sú na to určené,“ povedal primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský.

Podľa občianskeho združenia Priatelia Zeme je zberných dvorov na Slovensku stále nedostatok. Z obecnej kasy si ich dokázalo vybudovať len málo samospráv. Ten v Novom Meste z väčšej časti prefinancovala Európska únia.  „Postaviť takéto zariadenie za 3,5 milióna eur, so všetkým technickým vybavením od výmyslu sveta, to na Slovensku nikto z vlastných prostriedkov nevybudoval. Takéto výrazné investície sú vždy viazané na fondy,“ povedal Martin Valentovič, predseda občianskeho združenia Priatelia zeme SPZ. Dodal, že ak samospráva takúto investíciu financuje sama, tak väčšinou vybuduje malý zberný dvor, ktorý slúži len na zber odpadov, prípadne pri ňom urobia obecnú kompostáreň. I keď Nové Mesto neplatilo celú výstavbu, nebude to návratná investícia. Podľa Jozefa Trstenského sú výkupné ceny druhotných surovín nízke, a preto nepredpokladá zisk.

„Mesto bude zaťažené dodatočnými nákladmi na zber, likvidáciu a triedenie odpadu. Kým sa nezmenia podmienky výkupu, žiadny ekonomický prínos nebude. Mesto však získa benefity v tom, že bude čistejšie,“ dodal novomestský primátor.

V súčasnosti v meste triedia odpad najjednoduchším spôsobom. Napríklad plastové fľaše vysypú na jednu kopu a zamestnanci Technických služieb ich ručne triedia. V novom zbernom dvore budú mať triediacu linku s bežiacim pásom a vytriedené fľaše lis na konci linky zlisuje do balíkov. Neskôr bude novomestský zberný dvor spracovávať odpad aj z okolitých dedín.

„Keď zabehneme linku a vychytáme všetky muchy, budeme pomáhať obciam, pre ktoré vyvážame komunálny odpad, to znamená, 11 obciam okresu Nové Mesto nad Váhom. Odhadujeme, že aj so strážnou službou tam bude zamestnaných asi 11 ľudí,“ povedal Martin Poriez, riaditeľ Technických služieb.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba