Spišský hrad nevyhnutne potrebuje opravu

Spišský hrad nutne potrebuje v blízkej budúcnosti rekonštrukciu, ktorá by mala zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu jednotlivých objektov. Najhoršia situácia je na hornom hrade, kde sa nachádzajú najstaršie a najvzácnejšie objekty. Spišské múzeum v Levoči už má pripravený projekt rekonštrukcie, ktorý je rozdelený do štyroch etáp. Celkové náklady na obnovu sa podľa riaditeľky Spišského múzea Márie Novotnej pohybujú na úrovni viac ako 3,26 milióna eur.

07.09.2012 14:13
Spišský hrad Foto:
Spišský hrad
debata

Najviac potrebuje obnovu románsky palác, ktorý podľa Novotnej patrí k najvzácnejším románskym stavbám sakrálneho i profánneho staviteľstva u nás. Práve románsky palác, ktorý je podľa nej už v „tragickom“ stave, spolu s palácmi v západnej časti horného hradu, kde sú umiestnené expozície múzea, by mali prejsť obnovou v prvej etape. Románsky palác doteraz nie je prístupný verejnosti.

Náklady na obnovu románskeho paláca a západných palácov sú vyčíslené na 1,806 milóna eur. Keďže vo väčšine pôjde o reštaurovanie existujúcich objektov, tieto práce si vyžadujú iné postupy ako je to v prípade klasickej rekonštrukcie. „Reštaurovanie vyžaduje iné postupy a žiada si aj čas, preto sú pre nás niektoré výzvy na získanie prostriedkov z eurofondov nie veľmi vhodné,“ uviedla Novotná.

Hoci v prvej etape obnovy hradu sú zahrnuté románsky palác i západné paláce horného hradu, podľa Novotnej bude nutné pristúpiť k reštaurátorským prácam postupne nielen vzhľadom na finančnú ale aj časovú náročnosť prác. Aj keď stav niektorých objektov horného hradu je žalostný a nevyhnutne potrebujú opravu, a múzeum už má aj stavebné povolenie, presný začiatok prác Mária Novotná nedokázala určiť. Všetko závisí na získaní dostatočného množstva finančných prostriedkov na obnovu hradu.

Spišský hrad je naším najväčším hradným komplexom a dokladom vývoja architektúry od 12. až do 18. storočia. Je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí k najnavštevo­vanejším hradom na Slovensku. Za prvých osem mesiacov tohto roka si ho pozrelo takmer 135 900 návštev­níkov. Najviac turistov zaznamenali v roku 2008, keď si ho prišlo pozrieť 186 757 ľudí.

debata chyba