Matky s deťmi protestovali proti sťahovaniu z núdzového centra v Košiciach

Protest proti sťahovaniu z bytov zo Zariadenia núdzového bývania na Adlerovej ulici v Košiciach do Arcidiecéznej charity a centra pre obnovu rodiny Dorka v pondelok vyjadrilo na rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) niekoľko matiek s deťmi.

17.12.2012 14:24
protest Kosice Foto:
Matky s deťmi protestovali proti vysťahovaniu zo zariadnia na Adlerovej ulici v Košiciach už v okóbri tohto roka.
debata

Neverejné zariadenia, najmä charita na Poľnej ulici, sú podľa nich horšie, drahšie a nerešpektujú základné ľudské práva a slobody matiek s deťmi.

KSK zrušil Zariadenie núdzového bývania na Adlerovej s kapacitou 73 miest, kde bývajú osamelé matky s deťmi, k 31. decembru 2013. Byty patria mestu Košice, ktoré ich prenajíma. Klienti zariadenia sa majú postupne v priebehu budúceho roka presťahovať, prvá časť do centra Dorka, neskôr aj do priestorov Arcidiecéznej charity.

„Oznamujem vám, že z bytov zariadenia núdzového bývania patriacich mestu Košice sa my, pracujúce matky s deťmi, dobrovoľne nevysťahujeme,“ vyhlásila Monika Lapošová, klientka centra na Adlerovej. Podmienky na bývanie v charite na Poľnej sú podľa nej „horšie ako v nápravnovýchovnom zariadení“.

Predseda KSK Zdenko Trebuľa uviedol, že podľa uznesenia zastupiteľstva dôjde k sťahovaniu z Adlerovej až vtedy, keď budú na to pripravené podmienky. „My máme prehľad o kvalite ubytovania v daných zariadeniach,“ povedal. Privíta prípadne aj navrhovanú kontrolu príslušných orgánov v týchto zariadeniach.

Ďalšia klientka z Adlerovej Ingrid Dešková pri rokovaní o rozpočte kraja na budúci rok požiadala o presun časti kapitálových výdavkov pre Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 na prevádzku núdzového bývania na Adlerovej. „Načo je občanom Košíc obrazáreň z plavárne a Európske hlavné mesto kultúry, keď občania kraja nemajú zabezpečenú ústavou garantovanú základnú životnú podmienku právo na bývanie,“ pýtala sa.

Šéf KSK reagoval, že dané prostriedky z eurofondov sú účelovo viazané na projekt EHMK a kraj ich nemôže použiť na iný účel.

Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v SR (APSSSR) a matky z Adlerovej žiadajú košického primátora Richarda Rašiho, aby mesto Košice prevzalo od kraja zriaďovaciu právomoc tohto zariadenia. APSSSR podľa jej prezidenta Silvestra Obucha v najbližších dňoch tiež požiada mesto o prenechanie týchto priestorov do nájmu asociácii ako prípadu hodného osobitného zreteľa na zriadenie zariadenia núdzového bývania.

debata chyba