Určenie dobývacieho priestoru na ťažbu zlata v Detve je neplatné

Rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o určení dobývacieho priestoru Biely vrch v Detve v prospech firmy EMED Slovakia, ktorá tam chce povrchovo a s použitím metódy kyanidového lúhovania ťažiť zlato, je neplatné.

05.06.2013 15:50
detva, zlato, ťažiari, protest Foto: ,
Utlmenie aktivít ťažiarov potešilo odporcov ťažby, nepovažujú to však za zásadný zvrat. Na snímke protest občanov pred Obvodným banským úradom v Banskej Bystrici v decembri 2012.
debata

Zrušil ho Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici, keď minulý týždeň na základe odvolania dotknutých samospráv a občanov vrátil vec na ďalšie konanie obvodnému banskému úradu. V novom konaní bude musieť obvodný banský úrad zároveň rešpektovať rozsudky Krajského súdu v Banskej Bystrici a najvyššieho súdu, podľa ktorých je účastníkom konania aj občianske združenie Podpľanie nad zlato. Informovala o tom v stredu Eva Kováčechová, právna zástupkyňa odporcov ťažby a advokátka spolupracujúca so združením Via iuris.

Dobývací priestor Detva určil Obvodný banský úrad Banská Bystrica v súlade s návrhom firmy EMED Slovakia vlani v novembri, pričom zamietol námietky mesta Detva, obce Dúbravy, majiteľov pozemkov i viacerých firiem. Podľa Hlavného banského úradu sa však pritom dopustil viacerých pochybení a opomenutí vrátane toho, že nekonal so všetkými účastníkmi konania, konal s nesprávne zisteným skutkovým stavom, nevykonal dokazovanie z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva, dôsledkov jeho dobývania a tiež z hľadiska potrieb národného hospodárstva a verejných záujmov. Podľa hlavného banského úradu sa prvostupňový banský úrad nedostatočne vyrovnal aj s obsahom územných plánov dotknutých obcí a Banskobystrického samosprávneho kra­ja.

V reakcii na novembrové rozhodnutie obvodného banského úradu o určení dobývacieho priestoru usporiadali odporcovia ťažby zlata začiatkom decembra v Banskej Bystrici protestný pochod, na ktorom sa zúčastnilo vyše tisíc občanov. Protestovali, že banský úrad určil dobývací priestor napriek nesúhlasným stanoviskám dotknutých samospráv, majiteľov pozemkov aj viacerých podpolianskych firiem a nerešpektoval ani petíciu viac ako 11-tisíc občanov proti ťažbe zlata v Podpoľaní. Protestné pochody proti plánovanej ťažbe zlata boli aj v Detve, a to vlani v apríli a v septembri. Zorganizovali ich odborári z detvianskych strojárskych firiem, ktorí sa okrem zhoršenia životného prostredia obávajú aj toho, že povrchová ťažba otrasmi z výbuchov negatívne ovplyvní presnú výrobu v strojárňach, čo bude mať za následok prepúšťanie zamestnancov.

Z prvého konania o určení dobývacieho priestoru obvodný banský úrad a následne v odvolacom konaní aj Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici vylúčil aktivistov z občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato. Tí to napadli na súde a 12. marca Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie krajského súdu, že ich vylúčenie bolo neoprávnené a sú plnoprávnymi účastníkmi konania.

Firma Emed Slovakia (plným názvom Eastern Mediterranean Resources – Slovakia), ktorá plánuje v lokalite Biely vrch v bezprostrednom susedstve areálu detvianskych strojární ťažiť zlato, je dcérou cyperskej firmy EMED Mining Public Limited. Podľa zámeru, ktorý zverejnila, má ísť o ťažbu povrchovým spôsobom s využitím metódy kyanidového lúhovania, pričom povrchový lom by mal po ukončení ťažby dosahovať priemer 600 metrov a hĺbku 180 metrov. Produkciu tu odhadujú na desať rokov, počas ktorých by sa malo vyťažiť 20 až 25 ton zlata.

debata chyba