Súd o PKO ešte nerozhodol, vypočuť chcú Ftáčnika

V kauze búrania Parku kultúry a oddychu (PKO) Krajský súd v Bratislave v odvolacom konaní nerozhodol. Senát totiž ešte chce vypočuť primátora Bratislavy Milana Ftáčnika ako štatutárneho zástupcu mesta.

10.06.2014 14:56
Ftáčnik Foto: ,
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
debata

Pojednávanie preto sudkyňa odročila na neurčito s tým, že právny zástupca odporcu – teda mesta Bratislavy čo najskôr súdu oznámi, v ktorý z augustových termínov môžu primátora Ftáčnika vypočuť. V kauze PKO sa sporí žalobca spoločnosť Henbury Development, ktorá je majiteľom pozemkov pod PKO s mestom Bratislava o uznanie platnosti právnych úkonov, teda Zmluvy o spolupráci a Preberacieho protokolu a ich dodatkov.

Na súde sa mesto s investorom sporia, či v zmysle práva bol potrebný súhlas bratislavského mestského zastupiteľstva k uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci, ktorým sa mesto zaviazalo odstrániť stavby na predávaných pozemkoch. Bratislavská radnica totiž tvrdí, že zmluvy sú pre absenciu súhlasu mestského parlamentu neplatné a predajom pozemkov nebol automaticky vydaný súhlas na vydanie PKO na jeho zbúranie. Právny zástupca mesta Bratislavy Ľubomír Fogaš víta, že sa bude môcť k veci vyjadriť na súde primátor Ftáčnik. „Vítam tú možnosť, že konečne bude hovoriť k veci aj niekto, kto bol v čase, keď sa rozhodovalo o predaji pozemkov pod PKO prítomný a môže povedať svoj názor na to, čo vlastne schvaľovali,“ uviedol po pojednávaní Fogaš. Na pojednávaní primátor mohol vypovedať aj dnes, na súd však neprišiel. Vystupuje totiž na konferencii Únie miest Slovenska.

„Keďže toto pojednávanie bolo nariadené len pred desiatimi alebo dvanástimi dňami, tak už s tou masou ľudí, ktorí sú na konferenciu pozvaní a pred ktorými vystupuje sa nedalo nič urobiť,“ vysvetlil neprítomnosť primátora právnik mesta Fogaš. K sporu okolo PKO sa tak bude môcť primátor vyjadriť na súde niekedy v auguste. Žalobca, spoločnosť Henbury Development, sa podľa svojho právneho zástupku Slavomíra Máčaja rozhodnutiu súdu prispôsobí. S vypočutím primátora však už v minulosti nesúhlasili. Právny zástupca mesta to totiž navrhoval ešte vlani v marci, keď vec prejednával okresný súd. Návrh vtedy sudkyňa zamietla.

„S týmto dôkazným návrhom sme nesúhlasili, pretože podľa nášho názoru nie je tento dôkazný návrh relevantný pri výklade uznesenia a je teda možné, že tento výsluch účastníka je teda používaný aj ako nástroj na odďaľovanie meritórneho rozhodnutia,“ uviedol po dnešnom pojednávaní Máčaj. „Záujem môjho klienta nie je veci naťahovať, ale rozhodne záujmom nášho klienta je dôsledne zistiť skutkový vzťah veci a kvalifikovane rozhodnúť. Predsa nemôže byť normálne, aby ten, kto prejavuje vôľu pri schvaľovaní rozhodujúcich vecí sa nemohol k veci vyjadriť,“ reagoval Fogaš.

Spor o PKO sa na súdoch ťahá už roky. Okresný súd pritom už dvakrát dal za pravdu spoločnosti Henbury Development. Naposledy v marci minulého roka, keď sudkyňa vyhlásila, že z dokumentov vyplývajú povinnosti mesta voči investorovi v súvislosti s odstránením stavieb vrátane PKO. Mesto sa bránilo, že zmluvy sú pre absenciu súhlasu mestského zastupiteľstva neplatné. Sudkyňa však vlani uznala, že primátor mohol platne a samostatne aj bez schválenia mestským zastupiteľstvom uzatvoriť Zmluvu o spolupráci, ktorou sa mesto zaviazalo odstrániť stavby na predávaných pozemkoch.

„Mestské zastupiteľstvo pri rozhodovaní o schvaľovaní predaja pozemkov vedelo, že sa predávajú za účelom realizácie investičného projektu, pričom projekt vyžaduje odstránenie existujúcich stavieb,“ skonštatovala vlani sudkyňa. Podľa názoru súdu mestské zastupiteľstvo schválilo teda nielen predaj pozemkov, ale aj účel predaja. Mesto sa voči rozsudku odvolalo. Prekážalo im totiž, že súd pred vynesením rozsudku nepovažoval za dôležité vypočuť si názor primátora či poslancov, ktorí v minulosti rozhodovali o predaji pozemkov pod PKO. Mesto totiž naďalej stojí za tvrdením, že predajom pozemkov nebol automaticky vydaný súhlas exprimátorovi Andrejovi Ďurkovskému na vydanie objektu PKO na jeho zbúranie.

Podľa žaloby spoločnosť Henbury Development v apríli 2005 požiadala mesto o kúpu pozemkov na nábreží Dunaja. Informovala, že tam chce uskutočniť investičný projekt revitalizácie dunajského nábrežia Riverside City, ktorý podľa tejto spoločnosti predpokladal aj odstránenie stavieb vo vlastníctve mesta na týchto pozemkoch, vrátane budovy PKO. Mestské zastupiteľstvo v júni 2005 schválilo predaj pozemkov. Žalobca a mesto v júni 2006 uzatvorili zmluvu o spolupráci, v ktorej vzájomne upravujú svoje práva a povinnosti v súvislosti s odstránením na pozemkoch stojacich stavieb vo vlastníctve mesta.

Mesto sa zaviazalo, že do šiestich mesiacov od podpísania tejto zmluvy podá na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb a umožní žalobcovi demolačné práce a odpojenie energií od stavieb. Stavebné, resp. búracie povolenie bolo vydané, ale mesto podľa žalobcu nesplnilo zmluvné podmienky so zdôvodnením, že musí nájsť adekvátnu náhradu na organizovanie kultúrnych podujatí. Neskôr mesto dostalo výpoveď z nájmu pozemkov k 31. marcu 2009, záväzky si podľa žalobcu nesplnilo. Termín platnosti búracieho povolenia sa viackrát predlžoval. Obe strany uzavreli aj preberací protokol, že mesto odovzdá spoločnosti stavby na pozemku, ten sa menil dodatkami, aby sa v PKO mohli uskutočniť už naplánované akcie.

debata chyba
Viac na túto tému: #PKO #Milan Ftáčnik