Zbabraný projekt v Snežnici leží v potoku štyri roky

, 24.06.2014 16:00

Hrádza, ktorú zničila povodeň pred štyrmi rokmi v Snežnici, leží pretrhnutá a nedotknutá v potoku. Nič sa s ňou nedeje, nik ju neopravil ani neodpratal.

Ľudia, ktorí na miesto prídu, si môžu akurát na fotke pozrieť, ako mala hrádza vyzerať, keby bola funkčná. Kto je za zbabraný projekt zodpovedný, bude musieť nakoniec rozhodnúť súd.

„Chodím po ministerstvách, nič nepomáha, nič sa nedeje. Má to ísť na súd, no a ten môže trvať niekoľko rokov, budeme stále čakať, a tu sa v najbližších rokoch zase nič nezmení,“ hovorí starosta Snežnice Ján Pokrívka.

Po štyroch rokoch sa nezmenilo vôbec nič, nenašiel sa vinník zodpovedný za zbabraný projekt, a ani nik, kto by pretrhnutú hrádzu odstránil, prípadne opravil. Obec by hrádzu potrebovala, ale poriadnu, ktorá by naozaj chránila pred povodňami. „V jednej časti obce máme prehrádzku už od roku 1936, a tá funguje bez problémov, takú nám mali urobiť, no spravili inú, ktorá nič nevydržala,“ konštatuje starosta. Obec stavbu odpratať nemôže, pretože nie je jej majiteľom ani investorom.

Hrádza sa pretrhla len pár dní po dobudovaní, ešte ani nebolo ukončené kolaudačné konanie. Nevydržala silný nápor vody pri prívalových dažďoch v noci z 3. na 4. júna 2010. Voda z nej sa vtedy valila do dediny, poškodila cestu, mosty, plynofikáciu, vodovod, zaplavila ľuďom domy, autá. Škody po povodni boli za vyše milióna eur. Obec i ľudia si škody odstránili, no pokazené dielo zostalo ležať v potoku. A je tam už štyri roky.

Pozemkové úpravy a výstavba retenčnej nádrže stáli 47-tisíc eur a boli financované z eurofondov. V toku Snežničanka nad obcou ju dalo postaviť ministerstvo pôdohospodárstva, nádrž mala slúžiť na zachytávanie nánosov a naplavenín, ktoré stekali pri prívalových dažďoch, a zabrániť tak prípadným škodám, či už na vyregulovanom toku, ceste a v dedine.

Pretrhnutú hrádzu si za tie roky pozrelo niekoľko úradníkov, či z ministerstva, alebo z pozemkového úradu. Posudky si dali urobiť tak projektant, ako i zhotoviteľ stavby. Obaja vinu odmietli. Napokon si posudok dalo urobiť aj ministerstvo pôdohospodárstva, no ani ten neurčil podiel zodpovednosti za škody, akurát poukázal na pochybenia projektu aj dodávateľa stavebných prác. Ministerstvo pôdohospodárstva podalo na súd žalobu, ktorou chce vymôcť náhradu škody.

„K náprave predmetného diela, na ktorom vznikla havária, v dôsledku čoho sa pretrhla hrádza dôjde až vtedy, ak za vzniknutú situáciu preberú všetky zúčastnené strany zodpovednosť alebo ak o tom rozhodne súd. Vec je skutkovo a právne pomerne komplikovaná,“ povedal hovorca ministerstva pôdohospodárstva Peter Hajnala.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#hrádza #Snežnica
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku