Odvolanie voči povoleniu pre petržalské Domino podporilo 200 ľudí

Vyše 200 vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej ulici v bratislavskej Petržalke súhlasilo s podaným odvolaním proti dodatočnému povoleniu stavby polyfunkčného súboru Domino. Pridali sa tak k odvolaniu, ktoré podpísali pôvodne štyria vlastníci. Informovala o tom jedna z vlastníčok bytov na Jasovskej ulici Monika Voleková.

20.08.2014 16:20
Domino, Petržalka, Jasovská ulica, Foto: ,
Protestné stretnutie vlastníkov bytov v bytovke na Jasovskej ulici k výstavbe obytného súboru Domino v tesnej blízkosti ich obydlia.
debata (13)

Konateľ stavebnej spoločnosti Subcentro s.r.o. Juraj Duška tvrdí, že spoločnosť splnila všetky podmienky ustanovené právnymi predpismi na to, aby stavbu mohli dokončiť.

Ako povedal Duška, Voleková vytvára cez média neúmerný tlak na zainteresované inštitúcie, aby nerozhodovali zákonne, ale na základe vôle ľudu. „Týmto tlakom sa snažia dosiahnuť, aby sa v tomto prípade nerozhodovalo na základe dôkazov, stanovísk a najmä zákonov, ale aby stavba Domino, ktorá už bola raz riadne povolená a momentálne sa dodatočne legalizuje, bola za každú cenu odstránená. V procese stavebného povoľovania ako aj v procese dodatočnej legalizácie sa pritom nenašli prekážky, ktoré by bránili stavbu dokončiť,“ uviedol Duška a dodal, že niektorí ľudia urobia čokoľvek, aby aj zákonne povolené, prípadne povoľované stavby neboli nikdy dokončené.

Zástupcovia vlastníkov bytov predložili pri júlovom odvolaní podľa Volekovej aj posudok autorizovaného stavebného inžiniera, podľa ktorého pripravovaná výstavba spôsobí, že v 11 bytoch budú mať slnko menej ako jeden a pol hodiny, čo je stanovená norma.

Ako však uviedol Duška, svetlotechnický posudok nevyhotovil znalec, ale bežný stavebný inžinier. „Posudok bol vyhotovený účelovo a neodborne. Pri posudku nebolo vyhotovené geodetické zameranie skutočného stavu, bola použitá neaktuálna dokumentácia z roku 2010 a výškové pomery boli odhadnuté. V posudku je napísané, že bol vypracovaný na základe poskytnutých údajov od obyvateľa existujúceho objektu na Jasovskej, čím bola absolútne spochybnená jeho objektívnosť a nezaujatosť. Naopak, svetlotechnický posudok k dodatočnej legalizácii bol vyhotovený v súlade s normami, podľa geodetického zamerania a na základe správnej projektovej dokumentácie,“ uviedol Duška a dodal, že to posúdil aj regionálny úrad verejného zdravotníctva a vydal k posudku kladné stanovisko.

Ako informovala Petržalka, ešte v decembri minulého roka, po začatí stavebných prác, urobil petržalský stavebný úrad z vlastnej iniciatívy štátny stavebný dohľad. Hlavný štátny stavebný dohľad uskutočnila na podnet obyvateľov aj Slovenská stavebná inšpekcia. Oba dohľady zhodne konštatovali, že stavebník vytýčil stavbu v rozpore so záväznou podmienkou.

Kontrolou zistili rozdiel vo vzdialenosti medzi novou stavbou od bytových domov Jasovská 2 – 12 danou územným rozhodnutím a skutočnou vzdialenosťou medzi budovami. Konateľ spoločnosti Aquaterm s.r.o., Miroslav Skovajsa vtedy povedal, že postupujú v súlade so zákonom a chybu urobil úradník, ktorý pripojil k územnému rozhodnutiu nesprávny výkres, pričom celá stavba je v súlade s tým, čo bolo v stavebnom povolení.

O zastavení stavby rozhodol petržalský stavebný úrad 31. januára. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podali 13. februára stavebníci Subcentro s.r.o., a Aquaterm, spol. s.r.o. Petržalský stavebný úrad vydal rozhodnutie o dodatočnom povolení prác v júni.

Zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Jasovskej sa odvolali voči rozhodnutiu stavebného úradu Petržalky o dodatočnom povolení stavby v polovici júla. Ako informovala Voleková, urobili tak pre porušenie viacerých ustanovení stavebného zákona. Zástupcovia žiadajú stavebný úrad o zrušenie dodatočného povolenia stavby a vydanie rozhodnutia o jej odstránení.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #stavba #domino #Petržalka #developer
Flowers