Niektorí mestskí poslanci už netrvajú na zachovaní celého PKO

Budúcnosť budovy Parku kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave sa už možno čoskoro vyrieši. Štvorica bratislavských mestských poslancov z klubu Bratislava Inak totiž plánuje na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva navrhnúť zrušenie uznesenia o zachovaní celej budovy PKO.

11.02.2015 17:41
Jeden z objektov bratislavského PKO, ktorý chce... Foto:
PKO
debata (7)

Zároveň chcú poveriť primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby vyrokoval čo najlepšie podmienky pre mesto pri prípadnej asanácii budovy PKO. Poslanci tak reagujú na investorovo odstúpenie od zmluvy o spolupráci pri búraní PKO.

Investor, spoločnosť Henbury Development, je síce ochotný sa s mestom ešte dohodnúť na riešení, ktoré by umožnilo uskutočniť plánovaný projekt Nové PKO, no radnici dávajú čas len do konca marca.

Spoločnosť Henbury Development koncom uplynulého roka oznámila hlavnému mestu, že odstupuje od Zmluvy o spolupráci uzavretej ešte v roku 2006 v znení dodatkov. Podľa investora totiž mesto dlhodobo neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, ako vlastník stavieb PKO investorovi vraj neposkytuje súčinnosť potrebnú na odstránenie budov a inak bráni v naplnení Zmluvy o spolupráci.

PKO Foto: Robert Hüttner
PKO PKO

O platnosť tejto zmluvy a jej dodatkov sa pritom investor s mestom dlho súdili. Mesto spor napokon prehralo, Krajský súd v Bratislave totiž vlani v októbri v odvolacom konaní uznal platnosť dokumentov.

Mesto ešte podalo dovolanie na Najvyššom súde SR. Spoločnosť Henbury Development je vraj ochotná sa ešte s radnicou dohodnúť, no mesto musí prísť s takým riešením, ktoré by umožnilo investorovi uskutočniť plánovaný projekt.

Mesto dostalo čas do konca marca. Radnica má navyše na krku žalobu o náhradu škody i ušlého zisku, dohromady ide o vyše 30 miliónov eur. Investor by vraj bol ochotný uplatňovanie ďalších nárokov voči hlavnému mestu prehodnotiť, no záleží vraj od toho, akú dohodu mesto predloží.

PKO Foto: Ivan Majerský
PKO PKO

Henbury Development zatiaľ prípadný vývoj okolo PKO nekomentuje. „Stále sme nedostali reakciu vedenia mesta ani pozvánku na rokovanie,“ uviedol zástupca Henbury Development Ján Krnáč.

Štvorica mestských poslancov z klubu Bratislava Inak však považujú situáciu okolo PKO za kritickú.

„Za štyri roky sa bývalé vedenie mesta v rokovaniach nikam nepohlo. Keď sme navrhovali urobiť spolu s komunálnymi voľbami mestské referendum, kde by sme sa spýtali obyvateľov, či PKO vôbec chcú, boli sme odmietnutí. Máme totiž za to, že mesto nemá peniaze na jeho rekonštrukciu, ani na opätovné vyplatenie pozemkov, ani na jeho prevádzku a už vôbec nie na vyplatenie škody v tak obrovskej výške,“ hovorí predsedníčka klubu Bratislava Inak Katarína Augustinič.

Do PKO sa 'zahryzli' ťažké mechanizmy. Foto: Ivan Majerský
PKO Do PKO sa 'zahryzli' ťažké mechanizmy.

Pomôcť rokovaniam o riešení PKO chcú teda tak, že navrhnú na najbližšom zasadnutí zrušiť uznesenie o zachovaní celého PKO. Takéto uznesenie schválilo mestské zastupiteľstvo v minulom volebnom období na návrh vtedajšieho mestského poslanca, dnes už primátora Bratislavy Iva Nesrovnala.

Štvorica poslancom pripomína, že v minulosti investor v rámci projektu uvažoval o vybudovaní multifunkčnej sály. Podľa poslancov by tu mesto mohlo napríklad po dohode urobiť niekoľko svojich projektov za symbolický nájom.

Najbližšie zasadnutie bratislavského mestského zastupiteľstva je naplánované na 26. februára 2015.

Kauza búrania PKO sa už ťahá dlhé roky. Hlavné mesto spor o uznanie platnosti Zmluvy o spolupráci, Preberacieho protokolu a ich dodatkov už dvakrát na okresnom súde prehralo. Investorovi dal vlani v októbri za pravdu aj Krajský súd v Bratislave.

PKO Foto: Pravda
PKO PKO

Proti rozsudku Krajského súdu už nebolo možné sa odvolať, no mesto dostalo možnosť podať dovolanie na Najvyšší súd SR.

Možnosť mesto využilo a na Najvyššom súde SR sa domáha zamietnutia žaloby spoločnosti Henbury Development alebo zrušenia napadnutého rozsudku a vrátenia veci odvolaciemu súdu na ďalšie konanie.

Podľa žaloby spoločnosť Henbury Development v apríli 2005 požiadala mesto o kúpu pozemkov na nábreží Dunaja. Informovala, že tam chce realizovať investičný projekt revitalizácie dunajského nábrežia Riverside City, ktorý podľa tejto spoločnosti predpokladal aj odstránenie stavieb vo vlastníctve mesta na týchto pozemkoch, vrátane budovy PKO.

Mestské zastupiteľstvo v júni 2005 schválilo predaj pozemkov. Žalobca a mesto v júni 2006 uzatvorili zmluvu o spolupráci, v ktorej vzájomne upravujú svoje práva a povinnosti v súvislosti s odstránením na pozemkoch stojacich stavieb vo vlastníctve mesta.

PKO Foto: Ivan Majerský
Park kultúry a oddychu - PKO PKO

Mesto sa zaviazalo, že do šiestich mesiacov od podpísania tejto zmluvy podá na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb a umožní žalobcovi demolačné práce a odpojenie energií od stavieb.

Stavebné, resp. búracie povolenie bolo vydané, ale mesto podľa žalobcu nesplnilo zmluvné podmienky so zdôvodnením, že musí nájsť adekvátnu náhradu na organizovanie kultúrnych podujatí. Neskôr mesto dostalo výpoveď z nájmu pozemkov k 31. marcu 2009, záväzky si podľa žalobcu nesplnilo.

Termín platnosti búracieho povolenia sa viackrát predlžoval. Obe strany uzavreli aj preberací protokol, že mesto odovzdá spoločnosti stavby na pozemku, ten sa menil dodatkami, aby sa v PKO mohli uskutočniť už naplánované akcie.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #PKO #investor #Ivo Nesrovnal