Pamiatkový úrad: Žiadne nálezy sa pri stavbe garáží na Hrade nepoškodili

Krajský pamiatkový úrad skonštatoval, že nezistil, že by pamiatky počas rekonštrukcie severnej terasy na Bratislavskom hrade či ich časti boli zničené. Stanovisko vypracoval na základe žiadosti Kancelárie Národnej rady po informáciách o stave pamiatok, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach.

11.06.2015 15:04
Bratislavský hrad, výstavba garáží Foto: ,
V nádvorí Bratislavského hradu pokračujú stavebníci vo výstavbe garáží.
debata (3)

Krajský pamiatkový úrad uskutočnil posledný dohľad v areáli Bratislavského hradu 8. júna. Informovala o tom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.

Podozrenia o stave pamiatok boli podľa Krajského pamiatkového úradu aj predmetom rokovaní odborníkov, ktorí konštatovali, že nálezy zničené neboli. Stanovisko pamiatkového úradu obsahuje aj vysvetlenie tvrdení aktivistov o zničenej pamiatke Rím IV. "Archeologická situácia Rím IV. nebola zničená výstavbou garáží, bola preskúmaná štandardnými archeologickými metódami a zadokumentovaná počas archeologického výskumu,“ uvádza sa v písomnom stanovisku Krajského pamiatkového úradu, ktorý tiež preskúmal vyjadrenia občianskych aktivistov o znehodnotení a degradovaní nálezu pamiatky Rím VII.

Aj v tomto prípade pamiatkový úrad jednoznačne potvrdil, že tieto informácie sa nezakladajú na pravde, keďže pre stabilizáciu a ochranu múru vykonali všetky nevyhnutné a odborné postupy. „Akýkoľvek doteraz vykonaný zásah slúži na ochranu múru tak, aby sa staticky zabezpečil a zachoval pre požadovanú prezentáciu. Múr dlhý 16,9 metra mal vždy byť zachovaný v pôvodnej nálezovej situácii a mal byť prezentovaný in situ vyznačením v teréne. Múr bol ochránený v zmysle záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu, v súlade so schváleným statickým zabezpečením, technologickým postupom a pod štátnym pamiatkovým dohľadom. Samotný úkon vykonal reštaurátor. Jeho ochrana spočíva v osadení do špeciálnej stužujúcej konštrukcie,“ spresňuje v správe pamiatkový úrad.

V súvislosti s informáciami o odbúranej časti druhého múru a transferovanom pilieri Krajský pamiatkový úrad skonštatoval, že časť druhého múru neodbúrali a vzhľadom na jeho nestabilitu v určitom úseku kamenivo po zdokladovaní rozobrali, umyli a umiestnili na určené miesto pre účely reštaurovania. Transfer torza piliera zásadne narušeného vybudovaním šachty v 80-tych rokoch 20. storočia uskutočnili pre plánovanú prezentáciu v expozičných priestoroch Bratislavského hradu a nevyhnutnú potrebu jeho reštaurovania a kompletizácie pred samotnou prezentáciou.

Krajský pamiatkový úrad k transferu ďalej uviedol, že ho vykonali na základe jeho záväzných stanovísk a všetko bolo v súlade s technologickým postupom, ktorý bol vopred schválený a bol pod štátnym pamiatkovým dohľadom. Pamiatkový úrad konštatuje, že všetky záchranné, sanačné, projekčné a realizačné práce boli a sú robené v zmysle ich stanoviska.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #pamiatky #bratislavský hrad #Krajský pamiatkový úrad