Rača nesúhlasí s výstavbou v bývalých Vinárskych závodoch

Výstavba v areáli bývalých Vinárskych závodov sa nepozdáva bratislavskej mestskej časti Rača. Tá svoje pripomienky zaslala Ministerstvu životného prostredia začiatkom roka, viaceré z nich však podľa miestneho úradu neboli akceptované.

29.07.2015 15:08
debata (5)

Podľa miestneho úradu má plánovaná výstavba negatívne ovplyvniť životné prostredie i kvalitu bývania v tejto lokalite. K výstavbe na svojom území sa Rača začiatkom roka vyjadrila v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Podľa hovorkyne račianskeho starostu Evy Miklánkovej, viaceré pripomienky mestskej časti neboli akceptované. Račiansky úrad sa preto opäť obracia na Ministerstvo životného prostredia a upozorňuje na nedostatky v projekte.

Projekt výstavby obytného komplexu pôvodne nazvaný Vin Vin, dnes už Rínok Rača, sa síce medzičasom mierne zmenil, no Rača stále trvá na svojich pripomienkach. Na mieste bývalých Vinárskych závodov Rača by totiž malo pribudnúť 476 bytov pre 860 obyvateľov. Zásadnou pripomienkou mestskej časti je zníženie navrhovanej intenzity zástavby.

Starosta Rače Peter Pilinský zdôrazňuje nutnosť správneho zasadenia nových štruktúr do už jestvujúceho urbanistického členenia Rače s dôrazom na kapacitu dopravy, infraštruktúry a občianskej vybavenosti. „Výstavba by opticky aj funkčne zdehonestovala veľkosť a význam nášho najkrajšieho kultúrno-spoločenského stánku – Nemeckého kultúrneho domu,“ dodáva starosta.

Investor to vidí inak

Developer obytného komplexu, ktorým je spoločnosť Rínok Rača, patriaca pod Bencont Development má iný názor. Podľa konateľa spoločnosti Martina Šimurdu je nimi navrhované riešenie v súlade s územným plánom mesta, podľa ktorého je tu dovolené bývanie i polyfunkcia.

„Oproti predchádzajúcim návrhom iných developerov aj našej prvotnej predstave sme zmenšili rozsah projektu, čo do počtu poschodí aj hmoty. Výrazne sme tiež zvýšili pomer zelených plôch, keď územný plán predpokladá 23 percent a my garantujeme minimálne 34 percent zelene. Plánovaná výstavba neprevyšuje okolitú zástavbu a podľa nás, na rozdiel od zámerov našich predchodcov, zachováva kľúčové miestne výhľady," uviedol Šimurda s tým, že chcú komunikovať s budúcimi susedmi obytného komplexu, s mestskou časťou i bratislavským magistrátom, a tiež sa nebránia zapracovaniu kompetentných pripomienok do ich investorského zámeru.

Rača sa sťažuje aj na to, že do úvahy nezobrali pripomienky mestskej časti k zvýšeným nárokom na počet miest v škôlkach a základných školách, či posúdenie vplyvu zvýšenej dopravy na existujúce komunikácie. Račianskemu úradu sa tiež nepozdáva navrhované umiestnenie zastávky mestskej hromadnej dopravy na ulici Barónka. „Podľa návrhu investora by to znamenalo zrušenie parkovacích miest potrebných pre prevádzku Nemeckého kultúrneho domu a zároveň investor nepočítal s existujúcou zastávkou MHD v opačnom smere," uvádza mestská časť Rača. Investor však tvrdí, že po dohode s mestskou časťou plánujú zrekonštruovať časť historického Nemeckého domu a zvýšiť aj počet jeho parkovacích miesta.

„V území počítame s investíciami do moderných cyklotrás, zastávok MHD aj s materskou školou. Keď nás k tomu kompetentné orgány vyzvú, dáme vypracovať aj ďalšiu dopravnú štúdiu podľa ich usmernení tak, ako sme prisľúbili na verejnom prerokovaní nášho zámeru," odpovedá investor na pripomienky mestskej časti Rača. „Aby sme však mohli asanovať trojhektárový komplex bývalej fabriky, zónu zrevitalizovať a preukázať komerčnú životaschopnosť zámeru, musíme vytvoriť v súlade s územným plánom aj primeraný počet priestorov na predaj a prenájom. Len tak dokážeme naplniť investície do verejnej infraštruktúry, " dodáva Šimurda.

Ministerstvo vraj pripomienky Rače neakceptovalo

S pripomienkami k projektu výstavby obytného komplexu sa Rača obrátila na ministerstvo životného prostredia začiatkom tohto roka v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA). Račiansky úrad však upozorňuje, že viaceré z ich pripomienok neboli akceptované, preto sa na envirorezort obrátili opäť s upozornením na nedostatky v projekte. Ministerstvo životného prostredia SR tvrdí, že v tomto prípade ide zrejme o stanovisko k zámeru slúžiace ako podklad na určenie rozsahu hodnotenia. Záverečné stanovisko totiž ešte vydané nebolo.

„Rozsah hodnotenia bol určený podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť Obytný súbor Vin Vin Rača dňa 13. marca 2015," informovali z komunikačného oddelenia envirorezortu. Ministerstvo v stanovisku uvádza, že treba vyhodnotiť, či intenzita navrhovaného využitia územia je optimálna alebo v akej miere sa od optima odchyľuje. Rovnako odporúčajú vziať do úvahy všetky argumenty uvedené v stanovisku mestskej časti Rača na zníženie navrhovanej intenzity využitia, jej námietky, pripomienky aj návrhy. Ministerstvo ďalej konštatuje, že treba podrobne vyhodnotiť aj vplyv navrhovanej činnosti na dopravu i vybudovanie predškolského zariadenia a tiež preskúmať možnosti, ako potrebu miest pre deti v škôlkach a školách zabezpečiť. „Návrh rozsahu hodnotenia bol prerokovaný aj so zástupkyňou mestskej časti Bratislava – Rača Ing. arch. Ivetou Viršíkovou, ktorá proti dohodnutému zneniu nemala námietky," dodalo ministerstvo životného prostredia.

Nový obytný komplex by mal pribudnúť na Kubačovej ulici na mieste bývalých Vinárskych závodov v Rači. Územie je ohraničené ulicami Kubačova, Sadmelijská, Barónka a Plickova. Pozemky i existujúce budovy bývalých závodov vlastní investor. Výstavba nového obytného súboru by mala trvať od marca 2016 do marca 2020. Investor tu plánuje postaviť šesť obytných domov, tri polyfunkčné domy s bývaním a vybavenosťou, päť samostatných objektov občianskej vybavenosti a tri podzemné parkovacie garáže s 835 miestami na parkovanie. Pribudnúť by tu malo 476 bytov pre 860 ľudí. Obytný komplex sa skladá z 10 budov, ktoré sú väčšinou plánované so siedmimi až ôsmimi nadzemnými podlažiami, jedna by mala mať 13 nadzemných podlaží. Výstavba by mala podľa odhadov investora stáť 28 miliónov eur.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #výstavba #Rača