Dúbravčania boj za park Pod záhradami nevzdávajú

Kým obyvatelia Starého Mesta sa zrejme už čoskoro dočkajú obnovy parku na Belopotockého ulici, Dúbravčania spokojní nie sú. Lúka, o ktorú majú prísť pre výmenu pozemkov pri Slovenskom rozhlase za park Pod záhradami, má jedinečnú polohu medzi starou a novou Dúbravkou. Ako hovoria, je blízko kultúrneho i duchovného centra mestskej časti. Zámenu pozemkov za riešenie nepovažujú ani odborníci z Bratislava YIMBY. Tvrdia však, že v tomto prípade vyhrali obe strany.

13.10.2015 10:30
Dúbravka, park Pod záhradami Foto: ,
Dúbravčanov pobúrilo, že práve oni majú prísť o veľkú zelenú plochu. Pozemky v Dúbravke získal investor od mesta výmenou za to, že nebude stavať v parku na Belopotockého ulici v Starom Meste.
debata

Dúbravčania okrem toho, že prídu o veľkú zelenú plochu, navyše výmenu pozemkov dlhodobo označujú z pohľadu mesta za ekonomicky veľmi nevýhodnú. Lucia Toperczerová zo Združenia za vytvorenie parku Pod záhradami argumentuje, že pri dosadení reálnych trhových hodnôt pozemkov do použitého vzorca by malo mesto Bratislava z transakcie stratu asi 2,8 milióna eur. „Inými slovami si mesto „kúpilo“ od investora parčík Belopotockého za túto hodnotu, teda aktuálne, žiaľ, veľmi zdevastovaný park stál obyvateľov mesta približne 835 eur za m²,“ uvádza Toperczerová.

Zdôrazňuje však, že snahou združenia nikdy nebolo brániť vráteniu parku Belopotockého Starému Mestu a jeho obyvateľom. „Tvrdíme, že tento cieľ sa dal a mal dosiahnuť iným spôsobom ako na úkor inej mestskej časti a jej zelene,“ uzatvára.

Zámenu pozemkov považuje za nevhodný prostriedok ako nakladať s mestským majetkom aj tím Bratislava YIMBY, ktorý podporuje výstavbu a rozvoj mesta. Na svojom blogu prináša informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v hlavnom meste. „Ide o nástroj, ktorý by mal byť využívaný minimálne, ak vôbec. Rozumieme, že samospráva nemá prostriedky na vhodnejšie riešenia, napríklad spätný výkup pozemku, tieto problémy sa však dajú riešiť aj iným spôsobom, napríklad kvalitnejším územným plánovaním a prísnym vynucovaním pravidiel, ktoré dokážu zamedziť rozličným špekulatívnym aktivitám,“ hovorí za Bratislava YIMBY Adrian Gubčo.

Nie je park ako park

Dúbravčanov pobúrilo, že práve oni majú prísť o veľkú zelenú plochu. „Je neakceptovateľné, aby sa politika mesta robila tak, že problém jednej mestskej časti sa bude riešiť na úkor inej. Obzvlášť, keď už len v samotnej Dúbravke existujú stavebné pozemky v okrajových častiach, ktoré sú vhodné na tento typ výstavby a mohli byť ponúknuté investorovi namiesto lokality Pod záhradami,“ dodala Lucia Toperczerová.

Ak investor zrealizuje projekt lúka v súčasnej... Foto: Viera Hebertová, Pravda
Dúbravka, park Pod záhradami Ak investor zrealizuje projekt lúka v súčasnej podobe zanikne a vznikne tzv. medzibloková zeleň s podstatne menšou rozlohou.

Na mieste je aj otázka, či plocha s rozlohou 5 000 m² predstavuje pri intenzívnej zástavbe skutočne park alebo iba medziblokovú zeleň, ktorú by investor vybudoval zrejme tak či tak, s cieľom zvýšiť predajnosť bytov.

Adrian Gubčo za tím Bratislava YIMBY však oponuje. V konečnom dôsledku podľa odborníkov získajú nielen obyvatelia z okolia parku na Belopotockého ulici v Starom Meste, ale aj Dúbravka. „V danej lokalite v súčasnosti existuje zelená plocha bez hlbšieho využitia. Zástavba prinesie do lokality nových obyvateľov, služby a teda aj výrazne prispeje k revitalizácii novovzniknutého vnútrobloku. Park, ktorý by mal vzniknúť, tak bude mať oveľa živší a zároveň intímnejší charakter. To však nič nemení na fakte, že k takémuto výsledku malo dojsť iným spôsobom ako zámenou pozemkov,“ dodáva Gubčo.

Aktuálny stav

Investor plánoval začiatok výstavby už v prvom štvrťroku 2015 a predbežné náklady vtedy vyčíslil na 7,2 milióna eur. Dnes je výstavba bytov vrátane parku z dielne stavebno-developerskej spoločnosti Strabag/Zipp stále v procese územného konania. „Predbežné opatrenie súdu bolo zrušené a čakáme na vyznačenie právoplatnosti uznesenia. Zmluvné podmienky týkajúce sa prevodu parku na mesto majú aj iné odkladacie podmienky,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Strabag Edita Novotná.

Investor sa totiž zmluvne zaviazal vybudovať a bezodplatne previesť do vlastníctva mesta park, na vytvorenie ktorého preinvestuje 100-tisíc eur. To všetko pod hrozbou vyše 900-tisícovej pokuty. Združenie za vytvorenie parku Pod záhradami upozorňuje na to, že vtedajšie vedenie mesta previedlo 5-tisíc m² prisľúbeného parku na investora a dalo mu tak do rúk obrovský benefit. Stačilo by totiž, ak by ho zaviazalo vybudovať za rovnakých podmienok park na mestských parcelách. Vznikla tak situácia, ktorá developerovi zahrala do kariet.

V minulosti pritom investor na pôde miestneho... Foto: Viera Hebertová, Pravda
Dúbravka, park Pod záhradami V minulosti pritom investor na pôde miestneho zastupiteľstva v Dúbravke prisľúbil malopodlažnú výstavbu. Teraz je naplánovaných šesť obývaných podlaží a dve vypustené.

„V zmysle regulatív územného plánu sa totiž maximálna veľkosť stavby, ktorú možno na určitom pozemku postaviť, odvodzuje od veľkosti tohto pozemku,“ upozorňuje Toperczerová. Ako ďalej vysvetľuje, stalo sa nasledovné: „Investor dostal do trvalého vlastníctva v Dúbravke asi 6 400 m² pozemkov a do dočasného ďalších 5 000 m², teda budúci park. V konečnom dôsledku po spočítaní všetkých metrov štvorcových tak bolo investorovi umožnené postaviť vyššiu budovu,“ dodáva.

V minulosti pritom investor na pôde miestneho zastupiteľstva v Dúbravke prisľúbil malopodlažnú výstavbu. Teraz je naplánovaných šesť obývaných podlaží a dve vypustené. Z pohľadu stavebníka je to však logické. Chce svoje peniaze investovať a čo najviac zarobiť. Kontrola mala byť na strane zodpovedných.

Pre nesúhlas obyvateľov je investor ochotný projekt a teda aj počet podlaží prehodnotiť. „Ale na to je potrebná súčinnosť, resp. dohoda všetkých troch aktérov: Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Občianskeho združenia za vytvorenie parku Pod záhradami a nami. Veríme, že táto forma je najlepším konsenzuálnym riešením,“ dodala za investora Edita Novotná.

Podivná zámena

Pozemky v Dúbravke získal investor od mesta výmenou za to, že nebude stavať v parku na Belopotockého ulici v Starom Meste. V minulom dúbravskom zastupiteľstve prešiel návrh zámeny pozemkov až na siedmy pokus, aj to iba o jeden hlas. Expresne rýchlo a za kontroverzných okolností už o mesiac a pol bol zrealizovaný prevod vlastníckeho práva k pozemkom v Dúbravke a na Drotárskej ceste na spoločnosť Zipp.

Združenie podalo proti uzneseniu mestského zastupiteľstva podnet na Krajskú prokuratúru. Tá konštatovala, že je oprávnená preskúmať iba zákonnosť zámeny, nie jej výhodnosť. Podľa prokuratúry uznesenie schválili podľa platnej legislatívy.

Mestská časť uvažovala o tejto lokalite ako o... Foto: Viera Hebertová, Pravda
Dúbravka, park Pod záhradami Mestská časť uvažovala o tejto lokalite ako o budúcom parku už pred 15 rokmi.

Súčasní poslanci chcú stavebný zámer v lokalite regulovať a pre oblasť Dúbravka – centrum schválili stavebnú uzáveru. Reagovali tak aj na petíciu, ktorú podpísalo vyše 3300 ľudí. Tí žiadali natrvalo zmeniť funkciu parciel v okolí kostola Ducha svätého v centre Dúbravky na zeleň. Mestská časť uvažovala o tejto oblasti ako o budúcom parku už v urbanistickej štúdii spred 15 rokov.

„Súčasné vedenie Dúbravky nepodporovalo v minulosti zámenu pozemkov, nakoľko stavba v centre mestskej časti skomplikuje dopravu a zahustí centrum Dúbravky. K zámene však v minulosti prišlo, vedenie mestskej časti preto rieši aktuálny stav a snaží sa dospieť k dohode. S developerom rokuje o podpore infraštruktúry a príspevku do Fondu statickej dopravy, ktorý mestská časť zriadila,“ uviedla Lucia Marcinátová za mestskú časť Dúbravka.

Ak však stavebník splní zákonom stanovené podmienky, mestská časť mu vo výstavbe brániť nemôže.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #park #Dúbravka #výmena pozemkov