Skládku chcú zastaviť referendom

, 11.12.2015 15:00
skládka, odpad, Turzovka
Skládka tuhého komunálneho odpadu Semeteš v Turzovke, o ktorej sa má hlasovať v referende. Autor: ,

V Turzovke budú 5.marca nielen parlamentné voľby, ale aj miestne referendum, v ktorom môžu obyvatelia rozhodovať o budúcnosti skládky komunálneho odpadu v meste. Úvahy o zastavení rozširovania smetiska prichádzajú po tom, čo prevádzkovateľ dal odsúhlasiť obciam horných Kysúc zvýšenie ceny za ukladanie odpadu.

Turzovčanov sa v referende o tri mesiace budú pýtať, či sú za to, aby nepokračovala výstavba skládky komunálneho odpadu na území mesta. „V takom stave, v akom sa momentálne prevádzkuje skládka, predstavuje celá stavba neúnosné environmentálne a ekonomické riziko pre našich spoluobčanov,“ uviedol poslanec mestského zastupiteľstva Kamil Kobolka. Ak ľudia skládku v referende odmietnu, tak budú poslanci iniciovať zmenu územného plánu. „Aby sa v územnom pláne táto lokalita buď zmenšila, alebo úplne vypustila,“ dodal poslanec.

Skládku pre obce horných Kysúc riešilo mesto už pred 15 rokmi, keď staré smetisko, ktoré nebolo regulované, museli zatvoriť. Osem obcí a Turzovka vytvorili Združenie TKO Semeteš a na likvidáciu odpadu vytvorili PPP projekt. Cez verejné obstarávanie našli prevádzkovateľa skládky. Dnes niektorí poslanci kritizujú, že došlo k zmene dohodnutých podmienok a výsledkov verejného obstarávania. Cena pre zakladateľské obce bola stanovená na 21 eur bez DPH za tonu uloženého odpadu garantovaná na 12 rokov.

No už od budúceho roku sa má zvýšiť takmer o 30 percent. Jozef Grežďo, konateľ firmy, ktorá prevádzkuje skládku, tvrdí, že pôvodná cena v súčasnosti už nepokrýva reálne náklady na skládkovanie. Zmenu odsúhlasilo združenie obcí TKO Semeteš. „Dali sme si to preveriť. Súdny znalec skonštatoval, že nastali podmienky, ktoré mohli zmeniť cenu toho skladočného,“ uviedol riaditeľ združenia Ján Filo. V združení má mesto Turzovka, v ktorého katastri je skládka, tretinový podiel, no momentálne nemá zástupcu v správnej rade.

Mestský poslanec a bývalý člen správnej rady Združenia TKO Semeteš Kamil Kobolka tvrdí, že v minulosti prevádzkovateľa dvakrát upozornili na porušovanie zmluvy. Dôvodom malo byť, že limit celkového množstva odpadu uskladneného za rok na skládke bol výrazne prekročený, i to, že ukladaný odpad nie je presypávaný súvislou vrstvou inertného materiálu v zmysle stavebného povolenia.

„Vyhlasujem, že ukladanie odpadu na skládke prebieha v súlade so zákonom a v súlade s platným a schváleným prevádzkovým poriadkom. Skládka odpadov slúži najmä obyvateľom nášho regiónu, ale využívajú ju aj fyzické alebo právnické osoby z iných regiónov, nakoľko máme najnižšie ceny za ukladanie odpadov,“ uviedol Grežďo.

Uzatvorenie skládky by uvítali najmä obyvatelia tej časti Turzovky, ktorá je k nej najbližšie. „Chcú to približovať stále bližšie k domom, čo bude len horšie. Je tu smrad, najmä v lete je to nepríjemné. Aj sme sa na to sťažovali. Boli by sme za, aby to zatvorili,“ hovorí Veronika z Turzovky. „Skládka by mala byť len pre obyvateľov Turzovky. Nechápem, prečo by mala slúžiť aj pre iné okresy, to sa mi nepáči,“ mieni 40-ročná Marcela, obyvateľka mesta.

Primátor mesta Ľubomír Golis sa obáva dôsledkov, ak by mala byť skládka predčasne uzavretá. Potrebuje dôsledné právne analýzy, ktoré ukážu mestu, aké má možnosti. „Nie je to také jednoduché, keby bolo, tak by sme to už dávno urobili. Je tam hrozba veľkých sankcií, veľkých nákladov,“ povedal primátor.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#skládka #odpad #referendum #separovanie odpadu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku