Staré aj Nové Mesto podporujú nové pravidlá parkovacej politiky

Bratislavské mestské časti Staré Mesto a Nové Mesto súhlasia s návrhom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o dočasnom parkovaní, ktoré môže v Bratislave aspoň formálne odštartovať dlho očakávanú parkovaciu politiku. Novomestská samospráva zároveň odporúča mestskému zastupiteľstvu doplniť bod: zakúpenie rezidentskej parkovacej karty s vyznačením príslušnej zóny a bez vyznačenia príslušnej zóny.

26.04.2016 13:32 , aktualizované: 14:00
Parkovanie, Bratislava Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Staromestskí poslanci schválili stanovisko k návrhu bratislavskej radnice s pripomienkami, ktoré do nariadenia žiadajú zapracovať. V dokumente hlavné mesto definuje základné pojmy parkovacej politiky, stanovuje minimálne a maximálne sumy za dočasné parkovanie, ako aj rozpätie ceny pre rezidentské karty. Po odobrení jednotlivými mestskými časťami budú o dokumente rokovať poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva.

Nové Mesto súhlasí s nariadením mesta o parkovaní

Bratislavská mestská časť Nové Mesto súhlasí s návrhom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní áut na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Bratislavy. Na súhlasnom stanovisku sa zhodli novomestskí poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Kladné stanovisko vyjadrili aj k výške úhrady za dočasné parkovanie áut, spôsobu úhrady a preukázaniu jej zaplatenia.

Nové Mesto zároveň odporúča mestskému zastupiteľstvu doplniť bod: zakúpenie rezidentskej parkovacej karty s vyznačením príslušnej zóny a karty bez vyznačenia príslušnej zóny. Rezidentská karta s vyznačením znamená, že občan má nárok parkovať vo svojej zóne. Rezidentská karta bez vyznačenia zóny predpokladá, že vlastník má vlastné parkovacie miesto, karta mu však umožní lacnejšie parkovanie v iných bratislavských mestských častiach.

Nové Mesto predkladá parkovanie v troch zónach

Zóny sú podľa novomestského vicestarostu Stanislava Winklera rozdelené podľa ulíc. Zóny chce mestská časť využiť na flexibilnejšie nastavenie ceny za parkovanie, napríklad o parkovanie pri štadióne majú návštevníci väčší záujem ako v okrajovej lokalite mestskej časti. Poslanci sa v rámci diskusie priebežne zhodli na tom, že pre Novomešťanov by malo byť parkovanie v celej mestskej časti zadarmo. „Mestská časť Nové Mesto je rozdelená na tri zóny a myslím si, že budeme mať aj ďalšie. Nehrajme sa tu s tromi zónami, dajme jednu,“ povedal poslanec Peter Ágoston. „Zón by malo byť aspoň päť alebo šesť,“ doplnil poslanec Dan Sládek.

Poslanec Libor Gašpierik poznamenal, že od mestskej časti mu chýba viac informácií o tom, ako celá parkovacia politika bude fungovať. „Každý rok sa k tejto téme niečo iné udeje, ľudia sa o parkovaní vyjadrujú bez toho, aby sa o tom rokovalo na miestnom zastupiteľstve,“ spomenul s tým, že by k parkovacej politike mali zorganizovať aj stretnutie s obyvateľmi. „Vyzývam, aby bolo takéto stretnutie čím skôr,“ ukončil Gašpierik.

Presné ceny parkovného nie sú známe

Cezpoľní by podľa návrhu mesta mali za parkovanie v bratislavských uliciach platiť od 0,20 do 5 eur za hodinu. O presných cenách za parkovanie rozhodnú jednotlivé mestské časti vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Ambíciou parkovacej politiky je tiež zvýhodniť rezidentov, teda obyvateľov s trvalým pobytom v hlavnom meste. Umožniť im to má tzv. rezidenčná karta. Tá umožní rezidentovi parkovať bezplatne v zóne, kde má trvalý pobyt. Mimo tejto zóny bude môcť rezident parkovať s 50-percentnou zľavou. Výnimkou budú iba zóny s krátkodobým parkovaním do dvoch hodín alebo menej.

Rezidentskú kartu budú vydávať na jeden rok a jej cena sa bude pohybovať od 20 do 100 eur na rok pre jedno auto. Ak by chcel rezident i ďalšiu parkovaciu kartu, zaplatí za ňu jeden- až 50-násobok pôvodnej sumy. Na jedno vozidlo môže byť vydaná iba jedna parkovacia karta. Podnikatelia si budú môcť kúpiť abonentskú kartu, ktorá im umožní zaparkovať s autom, ktorého evidenčné číslo je uvedené na karte v zóne, pre ktorú je vydaná. Parkovať tu bude môcť po dobu platnosti vyznačenej na karte. Abonentská karta bude mať tiež platnosť jeden rok a jej sumu opäť stanoví mestská časť vo svojom VZN.

Cezpoľní budú za parkovanie platiť kúpou papierového alebo elektronického parkovacieho lístka, rezidenti a abonenti sa budú preukazovať parkovacou kartou. Dodržiavanie parkovacích pravidiel budú kontrolovať mestskí policajti.

Parkovaciu politiku treba

O podporu pravidiel parkovacej politiky bol priamo na zasadnutí staromestského zastupiteľstva poprosiť primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Ako uviedol pred poslancami, úlohou parkovacej politiky je zaviesť poriadok do parkovania na verejných priestranstvách. Primátor síce priznáva, že nemá odpovede na všetky otázky, ktoré sa pri parkovacej politike môžu objaviť, no podľa neho treba urobiť prvý krok, inak sa mesto nikam nepohne.

Pridáva sa k nemu aj starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, podľa ktorého je prijatie nových pravidiel parkovania hlavne v záujme mestskej časti a jej obyvateľov. Na súčasný spôsob parkovania podľa Števčíka doplácajú najmä Staromešťania, ktorí aby mali miesto na parkovanie, musia si kúpiť parkovaciu kartu. „Návštevníci pritom neplatia nič a parkujú v centre mesta celé dni,“ dodal Števčík.

Termín spustenia zatiaľ nie je známy

Na spustenie parkovacej politiky je potrebné, aby mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie a zmenilo štatút hlavného mesta. Návrh VZN majú práve jednotlivé mestské časti na stole a majú sa k nemu vyjadriť miestni poslanci. Nový parkovací systém podľa návrhu mesta nebude mať jedného spoločného prevádzkovateľa, ale každá mestská časť si bude môcť zvoliť svojho prevádzkovateľa parkovacieho systému. Rešpektovať pri tom však budú musieť spoločné celomestské zásady parkovacej politiky. V nich bude stanovená minimálna a maximálna cena za rezidenčné parkovanie. Spoločný bude aj vizuál pre rezidentské karty, ich evidenciu a vydávanie bude spravovať hlavné mesto. Bratislavská radnica totiž chce zaviesť jednotný systém parkovania na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy, teda aj na cestách, ktoré sú v správe hlavného mesta. Podľa plánov mesta tak bude prevádzkovať parkovaciu politiku daná miestna samospráva na celom území mestskej časti.

Hlavné mesto už má od roku 2012 schválené zásady parkovacej politiky. No aj napriek tomu ostáva jediným krajským mestom na Slovensku bez jednotných pravidiel parkovania. Bývalé mestské zastupiteľstvo totiž neprijalo všeobecne záväzné nariadenie ani zmenu štatútu mesta, teda dokumenty potrebné na spustenie parkovacej politiky. Mestským poslancom vtedy prekážalo, že s parkovacou politikou nesúhlasilo všetkých 17 bratislavských mestských častí. Nové pravidlá parkovania v minulosti podporilo len šesť mestských častí, nesúhlasilo s nimi desať samospráv a jedna sa k materiálu nevyjadrila.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Staré mesto #parkovacia politika