Dúbravka a Karlova Ves s návrhom parkovacej politiky nesúhlasia

Bratislavské mestské časti Dúbravka a Karlova Ves nesúhlasia s navrhovanými pravidlami celomestskej parkovacej politiky.

27.04.2016 09:00
parkovanie, parkovisko Foto:
Pre zavedenie spoločnej parkovacej politiky v hlavnom meste Bratislava vypracoval bratislavský magistrát návrh VZN, nariadenie upravuje podmienky dočasného parkovania na vymedzených úsekoch ciest I. až IV. triedy v Bratislave. Určuje tiež zóny dočasného parkovania a jeho podmienky. Ďalej určuje aj minimálnu a maximálnu výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob úhrady a preukázanie jej zaplatenia.
debata

K všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) hlavného mesta o dočasnom parkovaní dúbravskí poslanci v utorok podvečer vyjadrili nesúhlasné stanovisko. Prekáža im, že mesto v návrhu neponúka žiadne zlepšenia a neprihliada ani na to, že vo väčšine mestských častí je problém s parkovaním najmä večer.

Vo všeobecne záväznom nariadení mesto definuje základné pojmy parkovacej politiky, stanovuje minimálne a maximálne sumy za dočasné parkovanie, ako aj rozpätie ceny pre rezidentské karty. V bratislavskej Dúbravke si však myslia, že hlavné mesto vo svojom návrhu neponúka žiadne riešenia.

„Mesto nás chce vyhnať do MDH, žiadne zlepšenia však neponúklo, musí byť posilnená hromadná doprava, vybudované záchytné parkoviská,“ uviedol dúbravský vicestarosta Ľuboš Krajčír, ktorý sa v mestskej časti venuje problematike parkovania. Podľa neho Bratislava s výnimkou Starého Mesta a niekoľkých lokalít v Ružinove, Novom Meste či Petržalke nemá problém s parkovaním cez deň, ale večer. A práve na to by mal podľa Dúbravky návrh mesta prihliadať.

S nariadením mesta o parkovaní Karlova Ves nesúhlasí

S návrhom VZN o dočasnom parkovaní áut na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Bratislavy nesúhlasí ani Karlova Ves.

Mestská časť požaduje vedenie Hlavného mesta SR Bratislavy, aby odovzdali do správy mestských častí všetky pozemné komunikácie vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislavy a tiež účelové komunikácie. Mestská časť tiež požaduje odovzdať so správy bratislavských mestských častí všetky pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vytipujú na účely rozvoja parkovacích kapacít. Karloveskí poslanci tiež žiadajú, aby vedenie hlavného mesta zaradilo do siete verejných ciest všetky cesty tretej a štvrtej triedy vo vlastníctve Bratislavy.

Na začiatku niekoľkohodinovej diskusie poslancov Karlovej Vsi s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom počas karloveského zastupiteľstva to vyzeralo tak, že mestská časť dá k VZN Bratislavy kladné stanovisko, nakoniec sa tak však nestalo. Poslanec Peter Lenč na začiatku diskusie pred primátorom povedal, že víta kroky, ktoré mesto pre zavedenie parkovacej politiky urobilo. „Čo nás trápi je to, že táto vec bude vyžadovať kontrolu. Ďalšou vecou sú majetkovo nevysporiadané miestne účelové cesty, na ktorých by sme zriaďovali zóny,“ pokračoval Lenč.

Karloveský vicestarosta Branislav Záhradník poznamenal, že je logické a správne, že mesto hľadá celomestské riešenie. Podľa neho je však pochopiteľné, že karloveské zastupiteľstvo bude v zavádzaní parkovacej politiky obhajovať záujmy Karlovej Vsi. „My sme čisto rezidenčná časť, kde problém vzniká najmä večer a hlavne na sídlisku Dlhé diely,“ zhrnul Záhradník a spomenul, že by bolo dobré, keby mesto posilnilo aj mestskú hromadnú dopravu. „Treba do toho ísť a treba to teraz. Ak sa nezačne teraz, už nebude vôľa ani zo strany mestských častí a ani zo strany mesta,“ poznamenal Záhradník pred hlasovaním o parkovacej politike.

„Mrzí ma, že sa niektorí takto vyčlenili, ako keby nepatrili do Bratislavy. Nie je fér podmieňovať splnenie lokálnych dlhodobo neriešiteľných vecí takou zásadnou vecou ako je parkovacia politika,“ poznamenal po hlasovaní primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s tým, že viaceré požiadavky miestnych poslancov sú nesplniteľné.

Ružinov sa zatiaľ nevyjadril

Návrhu VZN o dočasnom parkovaní bol v utorok podvečer aj v programe ružinovského zastupiteľstva. Miestni poslanci sa však k novým pravidlám parkovacej politiky nevyjadrili, v zastupiteľstve totiž neprešlo pôvodne formulované nesúhlasné stanovisko ani návrh na vyjadrenie súhlasu.

Mestskej časti prekáža, že v návrhu VZN mesto nerieši parkovanie na účelových komunikáciách v tzv. vnútroblokoch. Upozorňujú tiež, že horná hodinová sadzba za dočasné parkovanie je neprimeraná a s veľkým finančným rozpätím. Podľa návrhu VZN hlavného mesta by sa totiž za hodinu parkovania malo platiť od 0,20 do 5 eur, konkrétnu sumu si určia jednotlivé mestské časti vo svojich nariadeniach.

K návrhu nových parkovacích pravidiel sa už vyjadrilo viacero mestských častí. Staré Mesto s novými parkovacími pravidlami súhlasilo s pripomienkami, ktoré žiadajú zapracovať. Súhlasné stanovisko vyjadrili poslanci Nového Mesta.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Dúbravka #Ružinov #Karlova Ves #parkovacia politika