V Banskej Bystrici otvorili centrum pre znevýhodné deti

Centrum včasnej intervencie, ktoré pomáha rodinám so znevýhodnenými deťmi, má už aj Banská Bystrica. Otvorili ho ako štvrté na Slovensku.

06.05.2016 11:10
debata

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici mali vlani 1200 pôrodov, z nich bolo 116 predčasných. Celkovo sa v kraji narodilo 350 novorodencov s rôznymi zdravotnými problémami. Včasnou intervenciou je možné podchytiť problémy týchto detí a ich rodičov a minimalizovať následky do budúcnosti.

Skúsený tím odborníkov v centrách pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa, ktorý je z rôznych dôvodov ohrozený alebo oneskorený, ale snaží sa tiež o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúkajú služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda.

„Rozsiahly výskum v USA hodnotil dvadsať programov včasnej intervencie a preukázal, že z každého dolára investovaného do služieb včasnej intervencie sa vráti spoločnosti späť čistá hodnota v rozsahu 1,26 až 17,07 dolára. Platí pri tom priama úmera – čím viac je vynaložených prostriedkov do včasnej intervencie, tým vyššia hodnota sa spoločnosti vráti,“ hovorí výkonný riaditeľ nadácie SOCIA a koordinátor projektu rozvoja včasnej intervencie na Slovensku Vladislav Matej.

Podpora centier je orientovaná na posilnenie celej rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. „Služby poskytujeme aj v rodine, keďže dochádzať s dieťaťom za službami je často náročné. Rodičov vnímame ako rovnocenných partnerov, spolu hľadáme, ako najlepšie rozvíjať potenciál detí od ich narodenia. Toto všetko predstavuje základ pre neskoršiu nezávislosť dieťaťa v škole i v dospelom živote,“ spresňuje riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová.

Podľa primárky oddelenia neonatológie a JIRS Rooseveltovej nemocnice Jany Nikolinyovej sa aj na Slovensku tieto centrá stávajú súčasťou komplexnej strarostlivosti o znevýhodnené deti a ich rodiny. „Z vlastnej skúsenosti viem, že často, keď prídu rodičia s takýmto dieťatkom z nemocnice domov, nevedia, na koho sa môžu obrátiť o pomoc. Keďže služba včasnej intervencie nadväzuje na zdravotnú starostlivosť a mala by pomôcť znevýhodenému dieťaťu prejsť do predškolských, školských zariadení, rodičia v centrách nájdu potrebné odpovede, podporu a pomoc,“ uviedla.

Centrá včasnej intervencie už fungujú v Bratislave, Prešove a v Žiline. Ďalšie pripravujú v Košiciach.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Roosveltova nemocnica #centrum včasnej intervencie