Banskobystričania sa idú popasovať s parkovaním

O parkovacie miesta na sídliskách bojujú Banskobystričania dlhodobo. V štyroch mestských častiach chýba dokopy bezmála 9700 odstavných plôch. Mesto má spracovanú štúdiu statickej dopravy, ktorá má situáciu zlepšiť. Samospráva do diskusie zapojila aj občanov.

17.05.2016 11:37
debata (2)

Najhoršia situácia je na najväčšom sídlisku Sásová, kde deficit parkovacích miest predstavuje viac ako 3500. Vyše 3300 odstavných plôch potrebuje sídlisko Fončorda, takmer 2-tisíc Radvaň a necelých 900 mestská časť Podlavice.

Mesto pripravilo verejné diskusie s občanmi v Sásovej, na Fončorde a v Radvani. „K návrhom občanov, s ktorými sa mesto stotožňuje, patria rôzne technické opatrenia, zmeny v organizácii dopravy, odstraňovanie vrakov, riečenie kontajnerových stojísk či napríklad myšlienka odkúpenia nevyužívaných kotolní, kde by sa mohli v budúcnosti vytvoriť parkovacie miesta,“ priblížila hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Sekerešová. Vodorovné dopravné značenia v kritických lokalitách by poriadok do parkovania nevnieslo. Naopak, počet parkovacích miest by sa znížil.

„Každý konštruktívny návrh, ktorý sme dostali, odborné útvary spracovali a vyhodnotili. V najbližšom období bude potrebné nastaviť priority, jednoduchšie a realizovateľné zámery naceniť a rozvrhnúť na určité časové obdobie. Musíme brať do úvahy finančnú kondíciu mesta, ako aj vlastnícke vzťahy pozemkov a objektov, ktoré samospráve nepatria. Všetky dôležité zásahy, ktoré sa rozhodneme robiť pei obytných domoch na sídliskách, znova prediskutuje s občanmi,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Ako sa ukázalo na stretnutiach s občanmi, vo väčšine prípadov prevláda odmietanie parkovacích domov. „Kritickú situáciu by sme mohli vyriešiť aj zákazom parkovania dodávok na sídliskách, ktoré často zaberajú dve až tri parkovacie miesta. Už sme požiadali Okresný dopravný inšpektorát na umiestnenie zónových značiek pri vstupe do jednotlivých mestských častí,“ povedal viceprimátor Jakub Gajdošík.

Ambíciou mesta je nedostatok parkovacích miest znižovať jednoduchými a finančne nenáročnými opatreniami, ale aj takými, ktorých riešenie si vyžaduje dlhší čas. Najhoršie je na tom s parkovaním sídlisko Sásová. Práve tu má do konca tohto roka vzniknúť parkovisko na Rudohorskej ulici.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #parkovanie #Podlavice #parkovacie miesta #sídlisko Sásová #Fončorda #Radvaň