V Košiciach napriek protestom schválili nájom parkovacích miest

Napriek protestom rozhorčených Košičanov a búrlivej atmosfére košickí mestskí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva trojpätinovou väčšinou schválili návrh zmluvy o prenájme ďalších parkovacích miest v uliciach v širšom centre Košíc pre spoločnosť EEI na dobu určitú, od 1. júla 2016 do konca júla 2022.

13.06.2016 18:58
debata (10)

Mesto z takto rozšíreného parkovania získa od EEI ročne 50 percent poplatkov za parkovanie. Za schválenie návrhu zmluvy hlasovalo 27 prítomných poslancov, ôsmi boli proti a traja zdržali. Po tomto hlasovaní protestujúci kričali: Odstúpte, odstúpte!, Zapredanci! Hanba!, Judáši… Rokovanie len o tomto bode trvalo dve hodiny.

Ako po skončení rokovania uviedol Ladislav Lorinc, jeden z organizátorov protestu, vyzvú primátora, aby toto uznesenie nepodpísal. V prípade, že tak neurobí, podniknú ďalšie kroky, ktoré zatiaľ nešpecifikoval.

Búrlivý bol už úvod rokovania zastupiteľstva

Protestujúci úvodné vystúpenie primátora Košíc Richarda Rašiho k tomuto bodu prerušovali hučaním, nesúhlasne ho prekrikovali, pískali, búchali. Kričali, že peniaze odtečú cez súkromnú firmu na Cyprus. „Neveríme, sú to klamstvá. Zavádzate nás, mali by ste sa hanbiť. Aj vy budete platiť. Pán doktor viete, že rakovinu treba vyrezať,“ kričali. Požadovali, aby poslanci neschválili návrh nájomnej zmluvy.

Poslanci v úvode rozpravy schválili návrh Jaroslava Poláčeka, aby do rokovacej sály pustili ďalších ľudí. Jeho druhý návrh, aby rozprava a jednotlivé vystúpenia neboli časovo obmedzené neprešiel.

Diskriminujúci návrh?

Poslanec Miloš Ihnát v rozprave poukázal na to, že návrh obsahuje viaceré anomálie, ba dokonca diskriminuje niektorých obyvateľov, keď vydanie parkovacej karty je viazané k vlastníctvu bytu, čo musí majiteľ preukázať listom vlastníctva, ako aj podmienkou trvalého bydliska, takže nájomník, ktorý v byte nemá trvalý pobyt, kartu nedostane.

„Ak tu teraz EEI pustíme, už ju odtiaľto nikto nedostane. Premaľovať jestvujúce parkovacie miesta nepovažujem za koncepciu parkovania. Takú parkovaciu politiku vie robiť aj mesto,“ povedal Ihnát. Ďalší sa pýtali na to, ako bola vygenerované, že EEI uhradí mestu 50 percent z vybraného parkovného, a tiež to, na základe čoho má rezidentská karta stáť 35 eur.

Diskusia sa postupne vyhrotila až tak, že primátor vyzval Lorinca, aby upokojil protestujúcich, lebo inak sa bude zastupiteľstvo konať bez účasti verejnosti.

Tri pätiny za

Poslankyňa Lucia Iľaščíková vystúpila s tým, že je za rozšírenie spoplatneného parkovania. Rovnako sa vyjadril aj poslanec Alfonz Halenár. Podľa ich názoru je zavedenie plateného parkovania zavedením systému a poriadku do parkovania.

Poslanec Miloš Ihnát uviedol, že je potrebné zablokovať EEI a prijatie návrhu nájomnej zmluvy, žiada otvoriť už schválené všeobecne záväzné nariadenie z minulého roku, aby sa mohli odstrániť niektoré anomálie a nezrovnalosti. Ako povedal poslanec Marcel Gibóda, už pred rokom upozorňovali na nedostatky, no zastupiteľstvo ich pripomienky neakceptovalo.

Poslanci schválili procedurálny návrh, aby v rozprave vystúpili za organizátorov protestu Ladislav Lorinc, Rastislav Trnka a aktivista Karol Labaš, ako aj zástupca spoločnosti EEI.

Nespokojní obyvatelia neboli ticho

Ladislav Lorinc prečítal oficiálne stanovisko organizátorov protestu, že EEI doteraz nevybudovala žiadne parkovacie miesta, zmluvu EEI označil za nevýhodnú pre mesto. Podľa neho firma EEI nepostavila nijaké parkovacie domy, ale chce rozširovať parkovacie plochy na úkor zanedbanej zelene. Lorinc uviedol, že by mala byť prvá rezidentská parkovacia karta zadarmo. Rastislav Trnka poukázal na to, že nebola urobená žiadna analýza parkovania, ani štúdia o parkovaní, ale rovno mesto postúpilo parkovanie súkromnej firme EEI. Poukázal aj na skutočnosť, že ani zavedenie rezidentskej karty nikomu nezaručí parkovanie blízko bytu. Aktivista Karol Labaš kritizoval, že ako argument je žalostne málo, ak niekto tvrdí, že nič lepšie nemáme.

„Vyzývame firmu EEI, aby zvážila svoje zotrvanie v Košiciach. Žiadame, aby nebola schválená nájomná zmluva s EEI. Súčasne žiadame vedenie mesta a zastupiteľstvo, aby bol zriadený mestský podnik, ktorý bude zabezpečovať parkovanie v Košiciach,“ uviedol Labaš. Zriadenie mestského podniku na parkovanie, ktorý ako pozmeňujúci návrh predložil poslanec Poláček, poslanci neschválili.

Prítomní vypískali zástupcu z Kuzmányho sídliska, ktorý uviedol, že vystupuje v mene asi 4 000 obyvateľov a vyslovil sa za rozšírenie spoplatnenia a rezidentské karty, lebo obyvateľom zaberajú parkovacie miesta zamestnanci okolitých firiem, najmä spoločnosti T-Systems. Poslanec Marcel Gibóda poukázal na skutočnosť, že mesto nejde prenajímať pozemky, kde by sa dali postaviť nové parkovacie miesta či parkovacie domy, ale len už jestvujúce plochy, kde sa parkuje aj dnes, ale zadarmo.

Zástupca EEI opustil sálu

Zástupca EEI Ján Tomanovič vo vystúpení uviedol, že firma vypracovala koncepciu, vypracovala projektovú dokumentáciu na vybudovanie vyše 900 parkovacích mi­est.

Keď ľudia začali kričať, opýtal sa auditória, načo ho sem volali, keď nemajú záujem si ho vypočuť. Následne sa ozval piskot, nadávky a Tomanovič opustil sálu, v sprievode mestskej polície. Po jeho vystúpení primátor ukončil rozpravu k tomuto bodu.

Spoločnosť EEI chce od 1. júla rozšíriť platené parkovanie aj do ulíc v širšom centre mesta, kde má vzniknúť desať parkovacích zón a 1 500 nových parkovacích miest. Pred rokom mestskí poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia aj so štyrmi cenovými pásmami, kde sa má platiť za parkovanie od 0,5 eura do 1,5 eura za hodinu, pričom doteraz sa platilo za hodinu jedno euro. Obyvatelia v rozšírenej zóne si musia zakúpiť za 30 eur rezidenčnú kartu na parkovanie, no tá im nezaručí, že zaparkujú priamo pred svojím domom. Parkovné cez SMS bude o 20 percent drahšie ako lístok z automatu. Parkovanie bude spoplatnené v pracovné dni od 7:30 do 18:00 a v sobotu do 13:00.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #parkovanie #EEI