Nitrianski archeológovia dostali vzácny dar z Nemecka

Študenti archeológie nitrianskej Univerzity Konštatína Filozofa dostali unikátny dar. Historické odborné knihy a časopisy im venovala z pozostalosti svojho manžela nemecká archeologička Anna Helena Schubertová.

, 16.06.2016 15:45
knihy, balíky, pracovníci Foto:
Pracovníci vykladajú balíky s historickými knihami a časopismi, ktoré univerzite venovala nemecká archeologička Anna Helena Schubertová.
debata

Ide o rozsiahlu archeologickú vedeckú knižnicu, ktorú počas svojho života nazhromaždil Eckehart Schubert. Za svojho života bol dlhoročným vedeckým pracovníkom Rímsko-germánskej komisie, Nemeckého archeologického ústavu vo Frankfurte nad Mohanom, kde viedol vedeckú knižnicu inštitútu.

„Knižnica obsahuje výnimočné antikvárne kusy z 19. a zo začiatku 20. storočia, početné monografie tematicky zamerané na praveké a protohistorické obdobia, edície hodnotných odborných časopisov a zborníkov. Táto knižnica bola ohodnotená odborníkmi na viac ako 20-tisíc eur. Tento dar je pre našu katedru a odbor skutočne neoceniteľný,“ približuje vedúca Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Noémi Beljak Pažinová.

Anna Helena Schubertová je archeologička, v súčasnosti na dôchodku, rodáčka zo Slovenska. Do Nemecka sa vydala. „Doktor Schubert v čase vedenia vedeckej knižnice Rímsko-germánskej komisie mal na starosti aj starostlivosť o hostí z niekdajšieho východného bloku. Takto prichádzal do kontaktu aj s archeológmi z bývalého Československa. Vo Frankfurte nad Mohanom bol svojho času na študijnom pobyte i profesor Jozef Bujna, ktorý v súčasnosti garantuje bakalárske i magisterské štúdium na našej katedre. So Schubertovcami odvtedy udržiaval dobré kontakty,“ odpovedá vedúca katedry na otázku, prečo tento vzácny dar putoval na Slovensko, do Nitry.

Množstvo darovaných kníh a časopisov uložených v škatuliach priviedlo katedru archeológie k myšlienke postupne vybudovať vlastnú študovňu. „Filozofická fakulta našej univerzity nemá v súčasnosti voľné kapacity na umiestnenie takéhoto množstva kníh a nebolo ich možné umiestniť ani v centrálnej univerzitnej knižnici, nakoľko to nezapadá do rozvojových zámerov knižnice,“ zdôvodnila Pažinová zámer vytvorenia vlastnej študovne na katedre archeológie. Sľubujú si od nej spropagovanie katedry a zvýšenie jej vedeckého kreditu.

Ako prvý krok si od júna prenajali pre vzácnu knižnicu samostatnú miestnosť v budove Slovenskej akadémie vied v Nitre, kde pracovníci a študenti katedry budú katalogizovať a spracovávať darovaný súbor. Ako dodala Pažinová, ich cieľom je postupne vybudovať vlastnú vedeckú prezenčnú knižnicu, ktorá bude slúžiť študentom a súčasne aj každému záujemcovi, prípadne čitateľovi, ktorý o ňu prejaví záujem.

Do Nitry knižnicu priviezli kamiónom z nemeckého mesta Olpe. Preprava materiálov nebola lacná záležitosť. „Podarilo sa nám to v takom rýchlom čase len vďaka nitrianskej prepravnej spoločnosti MIBAeu a sponzorstvu firmy Geoaktuál. Inak by sme sa k tomuto cennému daru tak skoro nedostali,“ dodala Pažinová.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #Nitra #archeológia #univerzita #knihy