Primátora Košíc Rašiho vyzývajú na odchod, ten parkovaciu politiku obhajuje

Na okamžité odstúpenie z funkcie vyzýva košického primátora Richarda Rašiho aktivista Henrich Burdiga z iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent - občianska neposlušnosť. Primátor Raši však vo svojom stanovisku k regulovanému platenému parkovaniu v rezidentských zónach v Košiciach, ktoré uskutočňuje spoločnosť EEI od 1. júla, systém obhajuje a tvrdí, že už sa ukazujú prvé pozitívne výsledky. Zároveň kritizoval poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa podľa jeho slov snažia tému spolitizovať.

13.07.2016 15:18 , aktualizované: 19:30
debata (55)

Zavedenie plateného parkovania v desiatich zónach širšieho centra mesta od 1. júla vyvolalo medzi obyvateľmi Košíc búrku nevôle. Od 13. júna vyústila do verejných protestov a petície za zrušenie VZN o regulovanom parkovaní v Košiciach. „Keďže ste namiesto konkrétnych riešení vôbec nereagovali, dlhodobo ignorovali názor nespokojných Košičanov a až dnes ste vydali stanovisko, ktoré je pri všetkej úcte, úplne mimo reality a vo všetkých smeroch nasvedčuje tomu, že nehájite záujmy občanov tohto mesta, neostáva nám nič iné, len vás pán primátor Raši vyzvať, aby ste s okamžitou platnosťou odstúpili z funkcie primátora mesta. Sklamali ste občanov mesta Košice, a preto ODSTÚPTE! Túto našu občiansku výzvu vám doručíme osobne do miesta vášho trvalého pobytu, Abovská 27 zajtra 14. 7. o 18:00. Ak by sme Vás osobne nezastihli, bude doručená aj do podateľne magistrátu,“ uvádza sa vo vyjadrení iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent.

Podľa iniciatívy je zrejmé, že napriek denne občiansky, ale už i úradne preukazovanej neodbornosti a nekompetentnosti súkromnej firmy EEI, primátor Raši vo svojom stanovisku nekriticky obhajuje nefunkčnú koncepciu statickej dopravy z dielne tejto firmy a naďalej trvá na zotrvaní v zmluvnom vzťahu s firmou EEI.

Iniciatíva uvádza, že napriek nespokojnosti Košičanov Raši dokonca verejne vo svojom stanovisku tvrdí, že: „Nový systém regulovaného parkovania sme spustili od 1. júla tohto roka v Košiciach preto, aby mohli Košičania s trvalým pobytom v rezidentských lokalitách – rezidenti, zaparkovať pohodlne tam, kde bývajú. Vytvorenie desiatich nových rezidentských zón prináša po prvých dňoch prvé pozitívne výsledky. Rezidenti dokážu zaparkovať na miestach, kde to doteraz nebolo možné."

„Vážený pán primátor, dovoľujeme si nesúhlasiť. Vaše tvrdenie je prinajmenšom zavádzajúce, pretože sa parkovacie podmienky zlepšili len v úzkej časti exponovaných miest a navyše absolútne nezohľadňuje realitu, pretože autá sa len tak nevyparili. Presunuli sa na okraj platených zón, ktoré od 1. 7. prevádzkuje firma EEI. A presne na okraj týchto platených zón sa presunul aj obrovský problém s parkovaním, čo my, aktivisti, tvrdíme už od samého začiatku,“ uvádza Burdiga.

Podľa iniciatívy koncepcia parkovania s firmou EEI však priniesla i ďalší problém. Tým problémom je fakt, že rezidenti, ktorí si museli zakúpiť drahú rezidentskú kartu za 35 eur a viac, ktorá im zaparkovanie pred vlastným bytom nijako negarantuje, získali i ďalšiu finančnú záťaž v podobe parkovacích poplatkov podľa stanovených hodinových sadzieb na parkoviskách vo všetkých ostatných zónach mimo svojho trvalého pobytu.

Ľudia posielajú polícii fotografie nesprávneho značenia

Niektorí odporcovia nového systému parkovania v Košiciach bojkotujú nastavený systém a snažia sa do svojich aktivít zatiahnuť aj policajný zbor. Informoval o tom košický policajný hovorca Alexander Szabó s tým, že o tom svedčia opakované podnety s fotografiami nesprávneho dopravného značenia či upozorňovanie na povinnosti krajského dopravného inšpektorátu pri dohľade nad bezpečnosťou cestnej premávky.

Polícia ubezpečuje, že aj v tomto boji odporcov proti súčasne platnému právnemu stavu, ktorý sa týka parkovania v Košiciach, si policajti splnili a naďalej plnia všetky úlohy vyplývajúce zo zákona.

„Ako sme už viackrát zdôraznili, za správnosť dopravného značenia zodpovedá správca komunikácie, ktorému sme 7. júla adresovali zistené nedostatky. Naši dopravní inžinieri naďalej úzko spolupracujú so správcom, aby toto dopravné značenie bolo v súlade s platnou legislatívou a príslušnými normami. Môžeme potvrdiť, že viaceré zistenia v nedostatkoch boli už odstránené. Urgentne tie, ktoré vo väčšej či menšej miere prekrývali dopravné značky,“ uviedol Szabó s tým, že dodnes neevidujú žiadnu dopravnú nehodu ani škodovú udalosť, ktorá by bola dôsledkom tohto dopravného značenia. Košická polícia zároveň dodala, že víta každú iniciatívu občanov, ktorí aj v budúcnosti budú chcieť upozorňovať na nedostatky v dopravnom značení.

Primátor Košíc Raši vydal vyhlásenie k parkovaniu

Raši vo svojom stanovisku pripomenul genézu parkovania. Zmluvu s prevádzkovateľom nového systému uzavreli v roku 2012. Koncepciu statickej dopravy mesta Košice schválilo 9. februára 2015 na rokovaní mestského zastupiteľstva 25 z 34 prítomných poslancov. Harmonogram riešenia statického parkovania schválilo 22. júna 2015 na rokovaní mestského zastupiteľstva 30 z 39 prítomných poslancov. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice schválilo takisto 22. júna 28 z 39 prítomných poslancov.

„Od schválenia týchto dokumentov celý rok nikto z poslancov písomne ani iným spôsobom nedoručil svoje odborné pripomienky k pripravovanému systému regulovaného parkovania napriek tomu, že systém bol jasne zadefinovaný. Ani poslanec Jaroslav Polaček, ktorý sa v súčasnosti štylizuje do pozície politického lídra oponentov, nemal odborné pripomienky a ani ich verejne neprezentoval. Naopak, spolitizoval túto tému takým spôsobom, že oponenti nového parkovacieho systému odmietajú o nej diskutovať v odbornej rovine a žiadajú, aby bola zrušená zmluva s prevádzkovateľom parkovacieho systému. Pán Polaček pritom veľmi dobre vie, čo by znamenalo odstúpenie od zmluvy – súdny spor s finančnými dôsledkami pre mesto Košice,“ uviedol Raši vo vyhlásení.

„Po prvých mesiacoch fungovania nového systému regulovaného parkovania a vyhodnotení všetkých pripomienok budeme schopní nový systém v jednotlivých rezidentských zónach modifikovať tak, aby v prípade dostatočných parkovacích kapacít pre obyvateľov s trvalým pobytom mohli parkovať napríklad podnájomníci,“ tvrdí Raši. Doložil, že Košičania majú stále možnosť všetky svoje otázky a pripomienky k novému parkovaciemu systému doručiť do podateľne Magistrátu mesta Košice, poslať e-mailom alebo využiť aplikáciu City Monitor. „Všetkými pripomienkami a otázkami sa priebežne zaoberáme, odpovedáme na ne a vyhodnocujeme ich,“ uvádza vo vyhlásení Raši.

Raši vyzdvihol pozitíva

Polovica z príjmu za predaj rezidentských kariet, ktorých doteraz bolo predaných viac ako 3 200, a polovica z príjmu za parkovné na novovybudovaných parkovacích miestach v nových rezidentských lokalitách bude ziskom mesta Košice. Mesto sa pritom nebude musieť starať o údržbu a prevádzku parkovacieho systému a nových parkovacích miest. Naopak, bude investovať tieto príjmy z parkovného späť do rezidentských lokalít podľa požiadaviek ich obyvateľov, napríklad do inštalácie uzamykateľných stojísk kontajnerov, rekultivácie zdevastovanej zelene a rozširovania zelených plôch, opravy chodníkov, skvalitnenia verejného osvetlenia, výstavby ďalších detských ihrísk či športovísk.

Raši vo vyhlásení poukazuje na to, že celá investícia súkromnej spoločnosti vo výške dvoch miliónov eur, ktorá nový parkovací systém buduje – teda 1 500 nových parkovacích miest, parkomaty, bezpečnostné kamery na odstavných parkoviskách a podobne, sa stane po šiestich rokoch bezodplatne majetkom mesta Košice. Príjmy z pokút vybratých Mestskou políciou v Košiciach od nerezidentov či Nekošičanov budú výhradne príjmom mesta tak ako doteraz.

Raši poukázal na to, že nový parkovací systém, ktorý podobným spôsobom funguje v Prahe a na Slovensku v Banskej Bystrici a Zvolene, je jedným z krokov dlhodobej stratégie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Košiciach tak, ako je to vo všetkých vyspelých európskych mestách. V roku 2015 Košice investovali do modernizácie MHD viac ako 120 miliónov eur a v nasledujúcich dvoch rokoch chcú preinvestovať do ďalšej modernizácie električkovej dopravy takmer 80 miliónov eur.

55 debata chyba
Viac na túto tému: #Košice #parkovanie #richard raši #EEI