Bratislava začala z ulíc odstraňovať reklamné trojnožky

21.10.2016 12:17
trojnozka, reklama
Reklamné trojnožky vedľa Divadla P. O. Hviezdoslava. Autor: ,

Hlavné mesto začalo vo štvrtok 20. októbra odstraňovať z ulíc reklamné zariadenia známe ako trojnožky. Z mesta tak v najbližších dňoch zmizne 428 týchto reklamných zariadení, ktoré sú na miestnych komunikáciách I. a II. triedy. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová.

"Dnes je pre Bratislavu veľký deň. Plním svoj ďalší sľub a znižujem reklamný smog v meste. Tieto trojnožky dlhé roky špatili naše ulice a okrádali našich obyvateľov o ich verejný priestor,“ povedal pred začatím odstraňovania týchto reklamných zariadení z centra mesta primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Spoločnosť PRE SENT, ktorá trojnožky prevádzkovala, mala podľa mesta platnú nájomnú zmluvu do 4. júna 2015. Mesto sa povolenie na umiestňovanie takejto reklamy rozhodlo v rámci boja proti tzv. vizuálnemu smogu nepredĺžiť a nariadilo spoločnosti všetky trojnožky odstrániť. Spoločnosť tak podľa mesta nespravila a mesto sa preto obrátilo na vyššie štátne orgány, ktoré mohli rozhodnúť.

„Po dlhom súdnom naťahovaní sme však vyhrali a získali sme právoplatné rozhodnutie okresného úradu, voči ktorému už nie je možné sa odvolať. Trvalo to dlho, ale museli sme dodržať všetky právne procesy tak, aby bol stav nezvrátiteľný,“ povedal Nesrovnal s tým, že druhá strana vždy využívala maximálne možné lehoty na odvolania a preberanie zásielok a proces sa tak naťahoval.

Trojnožky mala odstrániť samotná spoločnosť, nestalo sa tak

Skokanová uvádza, že spoločnosť mala 428 reklamných trojnožiek odstrániť k 1. februáru tohto roka. Nestalo sa tak, a preto mesto samo začalo reklamné zariadenia odstraňovať. Mesto ich odstraňuje na vlastné náklady, ktoré bude potom vymáhať od spoločnosti.

Trojnožky zmiznú z viacerých ulíc. Medzi nimi budú Kamenné námestie, Hodžovo námestie, Dunajská, Námestie SNP, Jesenského, Šafárikovo námestie, Dostojevského rad, Štúrova, Mýtna, Námestie Slobody, Jánska, Kollárovo nám., Špitálska, Americké nám., Mickiewiczova, Štefánikova, Námestie Fr. Liszta, Šancová, Račianske mýto, Račianska, Námestie 1. mája, Bajkalská, Krížna, Miletičova, Záhradnícka, Mlynské nivy, Landererova, Karadžičova, Legionárska, Radlinského, Rajská, Cintorínska, Rázusovo nábrežie, Staromestská, Suché mýto, Trnavské mýto, Galvaniho, Ivanska cesta, Vajanského nábrežie, Trnavská cesta, Vajnorská, 29. augusta, Prievozská, Rožňavská, Gagarinova, Budatínska, Mlynská dolina, Molecova, Karloveská, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Limbová, Tomášikova, ul. Imricha Karvaša, Botanická.

Nedostatok kompetencií pri regulácii reklamy

Vedenie mesta však zároveň upozorňuje na nedostatok kompetencií v snahe reklamu v meste a vo verejných priestoroch účinne regulovať. "Ak chceme byť úspešní v boji proti vizuálnemu smogu, potrebujeme efektívne nástroje, pretože ak sa akákoľvek spoločnosť rozhodne, že zajtra niekde takéto reklamné zariadenie umiestni, pre Bratislavu to znamená, že celý proces s lehotami sa začne odznova, čo je absolútne neprijateľné,“ povedal Nesrovnal.

Mestá a obce musia podľa neho dostať väčšie právomoci, aby mohli regulovať reklamu na svojom území. Ako príklad uviedol primátor billboardy. „O definitívnom odstránení takýchto veľkých reklamných zariadení rozhodujú stavebné úrady. Mesto totiž nemôže svojvoľne odstraňovať akékoľvek reklamné zariadenie, a to je problém. Bratislava má totiž 15 stavebných úradov, aj napriek tomu, že je jedno mesto, preto dlhodobo poukazujem na to, že je potrebné vytvoriť len jeden stavebný úrad s lokálnymi pracoviskami. Na to je však potrebné zmeniť stavebný zákon,“ hovorí Nesrovnal s tým, že bude pokračovať v snahe získať pre samosprávu efektívne nástroje aj v boji s vizuálnym smogom.

Spoločnosť je pobúrená, primátor konal protizákonne

Konateľ spoločnosti PRE SENT Peter Šrůtek hovorí, že spoločnosť je pobúrená primátorovým protizákonným konaním, ktorým siahol na súkromný majetok. „V tejto súvislosti som sa už dnes obrátil aj na políciu, kde som podal trestné oznámenie. Žiadam Vás o okamžité zastavenie protiprávneho konania a okamžité vrátenie súkromného majetku do pôvodného stavu bez poškodenia,“ uviedol na adresu primátora Šrůtek, podľa ktorého okresný úrad doteraz zrušil magistrátu všetky rozhodnutia o nepovolení umiestnenia informačných plôch spoločnosti PRE SENT.

Spoločnosť zároveň tvrdí, že podala žalobu na krajský súd proti rozhodnutiu magistrátu o odstránení informačných plôch a zároveň 1. júla magistrátu oznámili, že majiteľom informačných plôch už nie je spoločnosť PRE SENT.

„Na základe rozhodnutia o odstránení informačných plôch vydaného na spoločnosť PRE SENT nie je možné viesť výkon rozhodnutia proti inej spoločnosti a preto odstraňovanie informačných zariadení zo strany magistrátu je nezákonné. Vnímame to ako krádež súkromného majetku, ktorú sme ohlásili aj na polícii. Keďže informačné plochy vlastní spoločnosť Mediares Company, s.r.o., tak sú všetky právne kroky magistrátu voči spoločnosti PRE SENT právne irelevantné a zároveň právny spor s magistrátom nepovažujeme za ukončený,“ uviedol Šrůtek.

#Bratislava #reklama #Ivo Nesrovnal
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku