Petržalka s návrhom VZN o poplatku za rozvoj nesúhlasí

Bratislavská mestská časť Petržalka nesúhlasí s mestským návrhom Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva.

25.10.2016 12:18
robotníci. stavbári, práca, Foto:
Poplatok za rozvoj má platiť investor a sanovať tak negatívny dopad novej výstavby v lokalite. Ilustračná snímka.
debata (1)

Od 1. novembra tohto roka bude na Slovensku platiť zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Platiť ho bude fyzická alebo právnická osoba, ktorej ako stavebníkovi vydali stavebné povolenie. Vo všeobecne záväznom nariadení magistrát navrhuje sadzbu poplatku na 35 eur na každý štvorcový meter stavby. V návrhu je tiež informácia, že správu poplatku za rozvoj vykonáva magistrát ako jeho správca.

Petržalka vyjadrila nesúhlasné stanovisko, pretože správcom poplatku za rozvoj by podľa nej nemalo byť mesto Bratislava, ale bratislavské mestské časti, ktoré najlepšie vedia, na čo treba tento poplatok v území dotknutom výstavbou použiť.

Odmietavý postoj k VZN vyjadrili aj ostatní starostovia bratislavských mestských častí s tým, že prijatiu VZN musí predchádzať zmena štatútu Bratislavy. Petržalskí poslanci preto prijali súhlasné stanovisko k dodatku k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj. Týmto materiálom miestne zastupiteľstvo podporilo prenesenie správy poplatku na mestské časti Bratislavy, čo je podľa zákona možné len úpravou štatútu. Po schválení dodatku k štatútu je možné pristúpiť k prijatiu VZN, ktorým tento nový druh miestneho poplatku zavedú.

Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj dali mestskí poslanci a zároveň starostovia Vladimír Bajan (Petržalka), Martin Kuruc (Vrakuňa) a Milan Jambor (Devínska Nová Ves).

Nevedia sa dohodnúť

Hlavné mesto SR Bratislava a bratislavské mestské časti sa na výbere miestneho poplatku za rozvoj stále nedohodli. Spor je pre výber poplatku aj pre rozdelenie výnosu medzi mesto a mestské časti. Magistrát trvá na delení v pomere 50:50, starostovia v pomere 68:32 v prospech mestských častí. Päťdesiat na päťdesiat je podľa Bajana neprofesionálna diskusia.

Platiť miestny poplatok za rozvoj bude fyzická alebo právnická osoba, ktorej ako stavebníkovi vydali stavebné povolenie. VZN by malo byť platné od 1. januára budúceho roka, schváliť ho musí bratislavské mestské zastupiteľstvo. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj nájdu záujemcovia na oficiálnej webovej stránke Bratislavy.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Petržalka #VZN #poplatok za rozvoj