Staré Mesto nesúhlasí so VZN o správe poplatku za rozvoj

Staromestskí poslanci nesúhlasia s návrhom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj. Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva prijali uznesenie, v ktorom vyslovili toto stanovisko. Proti všeobecne záväznému nariadeniu o poplatku za rozvoj boli všetci prítomní poslanci.

25.10.2016 16:33
debata

Podľa navrhovaného VZN správcom poplatku za rozvoj by mal byť Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. V dôvodovej správe však mestská časť Staré Mesto požaduje, aby správu tohto miestneho poplatku vykonávali mestské časti najmä preto, že mestská časť najlepšie pozná potreby rozvoja svojho územia. Jednotlivé mestské časti najlepšie poznajú miestne pomery a preto si môžu vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť rôzne sadzby v závislosti od atraktívnosti konkrétneho územia, kde sa bude v budúcnosti stavať. “Je rozumnejšie, aby poplatok za rozvoj spravovala mestská časť a aby sa poplatok vyberal tam, kde sú príslušné stavebné úrady,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Proti návrhu starostu, ktorý chcel, aby správa poplatku za rozvoj aj jeho výnos boli v rukách mestskej časti, sa však postavili niektorí poslanci. Podľa nich by tento výnos mal zostať celý v správe hlavného mesta. “Mesto by malo zostaviť komisiu zo starostov jednotlivých mestských častí, ktorí by rozhodli o tom, koľko peňazí a kam by išlo,“ navrhol poslanec Martin Borguľa.

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj bude na Slovensku platiť od 1. novembra 2016. Platiť ho bude fyzická alebo právnická osoba, ktorej ako stavebníkovi vydali stavebné povolenie. Vo všeobecne záväznom nariadení magistrát mesta Bratislavy navrhuje poplatok 35 eur na každý štvorcový meter stavby. Poplatková povinnosť vznikne fyzickej alebo právnickej osobe v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) by malo byť platné od 1. januára 2017, schváliť ho musí ešte bratislavské mestské zastupiteľstvo.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Staré mesto #poplatok za rozvoj