Petržalskú električkovú trať do roku 2020 predĺžia

Električkovú dopravu cez Dunaj v Bratislave spustili síce len v júli, cestovanie električkou cez vynovený Starý most sa už pre Bratislavčanov stalo rutinou a veľmi si ho obľúbili. Pasažieri MHD preto vítajú, že mesto už pripravuje predĺženie koľajovej trate v Petržalke, a to v úseku od terajšej konečnej na Bosákovej ulici až po Janíkov dvor.

15.12.2016 20:00
vizualizacia, Petržalka, električka Foto:
Vizualizácia električkovej trate do Petržalky po Janíkov dvor.
debata (29)

Na budúcej trase, s ktorej výstavbou sa počíta v rokoch 2018 až 2020, pribudne sedem nových zastávok: Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred (Nám. Jána Pavla II.), Veľký Draždiak, Lietavská (Lúčanka) a Janíkov dvor (Južné mesto).

Ako informovala hovorkyňa primátora Ivana Skokanová, električková trať sa napojí na jestvujúcu sieť MHD, a to tak, aby mohli dopravu električkami v maximálnej miere využívať cestujúci z Petržalky do Starého Mesta.

„Nebude sa teda realizovať výstavba žiadnej súbežnej cestnej komunikácie, ktorá bola v tomto území pôvodne plánovaná,“ zdôraznila hovorkyňa. Pripomenula, že v rámci projektu sa uvažuje aj o budovaní cyklochodníkov pozdĺž celej električkovej tra­sy.

Na budúcej trase pribudne sedem nových zastávok. Foto: Pravda
električka, zastávky, infografika, Na budúcej trase pribudne sedem nových zastávok.

Cestujúci sa v budúcnosti z pravobrežnej centrálnej petržalskej oblasti pohodlne dostanú električkou nielen na Šafárikovo námestie, ale aj priamo na hlavnú železničnú stanicu či inými linkami na ďalšie električkové radiály na ľavom brehu – račiansku, vajnorskú, ružinovskú aj dúbravskú.

V stredu podvečer sa v bratislavskom Zichyho paláci konalo už druhé verejné prerokovanie projektu pokračovania petržalskej trasy. Súviselo s faktom, že po 10 mesiacoch sa uzavrelo posudzovanie vplyvov predĺženia trate na životné prostredie (proces EIA).

Vydaná záverečná správa posudzovala dva navrhnuté varianty jej vedenia. Prvý riešil križovatku pri Technopole ako úrovňovú, druhý čiastočne využil terénny zárez, ktorý tu vytvorili ešte v 80. rokoch pre rýchlodráhu, a trať viedol pod cestou.

V úseku Lietavská – Betliarska sa zase vo variante 1 počítalo len s malými úpravami ciest oproti súčasnému stavu, zatiaľ čo vo variante 2 malo dôjsť k vybudovaniu prestupného uzla medzi električkami a autobusmi.

Zmeny v odporúčanom variante

  • Na križovatke Bosákova sa ešte viac priblížia autobusové nástupiská k električkovým, čím sa prestup zjednoduší.
  • Križovatka s Rusovskou cestou sa upraví tak, aby nebolo nutné presúvať tok Chorvátskeho ramena. Mierne sa posunú aj električkové zastávky, nadväzné zastávky autobusov sa takisto priblížia k električkovým.
  • Vybuduje sa nové premostenie Kutlíkovej ulice cez Chorvátske rameno, s ktorým sa pôvodne nepočítalo.
  • Naopak, plánovaný prestupný uzol v úseku od Lietavskej po Betliarsku ulicu, ktorý mal zabezpečiť pohodlný prestup medzi električkami a autobusmi, sa nevybuduje, hoci to bolo pozitívum pôvodného variantu 2.
  • Mierne sa oproti pôvodnému zámeru posunie trasa cyklocesty, ďalej od obytných domov a bližšie k už existujúcej cyklotrase pri Chorvátskom ramene.
  • Pri obratisku električiek vznikne aj malé obratisko pre autobusy, slúžiace na ich otáčanie v prípade výpadku električiek a zavedenia náhradnej autobusovej dopravy.

Zdroj: imhd.sk

Odporúčaný na realizáciu druhej etapy je podľa EIA variant 2, ale s istými úpravami oproti pôvodnej dokumentácii z roku 2012, v ktorých sa zohľadnili pripomienky občanov aj možnosti financovania projektu z fondov EÚ.

Verejnosť v prípade záujmu môže do záverečnej správy nahliadnuť do 30. decembra 2016 na prízemí budovy mestského magistrátu na Primaciálnom námestí, v priestoroch Služieb občanom/Front Office. Pripomienky môžu občania písomne do rovnakého termínu zaslať Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie.

© Autorské práva vyhradené

29 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Petržalka #električka do Petržalky