OLO spustilo v tomto roku v Bratislave viacero noviniek

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. priniesla Bratislavčanom v roku 2016 niekoľko noviniek. O štyroch novinkách spoločnosti informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

16.12.2016 14:19
smetiari, smetiar, smetiarske auto Foto:
Ilustračné foto.
debata

Medzi ne patrí hlavne príprava pilotného projektu polopodzemných kontajnerov, ktorý OLO plánuje spustiť na jar 2017, rozšírenie vozového parku spoločnosti o dve nové špeciálne zberné vozidlá, ktoré odvážajú odpad zo Starého Mesta a z ďalších ťažko dostupných lokalít, kde sa veľké zberné vozidlá nedostanú, ďalej je to služba OLO taxi, mobilný zberný dvor, a napokon spustenie projektu Dajme veciam druhý život, ktorého cieľom je opätovné využitie starých, ale stále funkčných vecí, ktoré už doma ľudia nepotrebujú, ale iným ešte poslúžia.

Polopodzemné kontajnery

Vytvorenie projektu polopodzemných kontajnerov v Bratislave bolo podľa Nesrovnala jednou z priorít vedenia mesta a spoločnosti OLO v roku 2016. Záujem o projekt prejavilo 23 správcovských spoločností, ktoré museli splniť určité kritériá. Medzi ne patrí vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov pozemkov, kde majú byť polopodzemné kontajnery umiestnené, dostupnosť pre zberné vozidlá, dispozičné riešenie miesta a hustota inžinierskych sietí. Kritériá splnili štyri lokality: Šancová 54 v Starom Meste, Budatínska 17 v Petržalke, Žižkova – Zuckermandel v Starom Meste a Stavbárska 34 – 38 a 40 – 42 vo Vrakuni. Predpokladaný termín spustenia projektu plánuje OLO na jar budúceho roka.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

Spoločnosť aj v budúcom roku chystá novinky, najväčšou by mal byť odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vzniká pri údržbe záhrad rodinných domov. Domácnosti sú povinné riešiť zapojenie do systému zberu odpadu zo záhrad, a to bez zmeny poplatku za komunálny odpad. „V roku 2017 by sme mali dodať do rodinných domov hnedé kontajnery na zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu,“ povedal generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman.

Domácnosti si budú môcť vybrať buď kompostovací zásobník na individuálne kompostovanie, alebo zbernú nádobu s pravidelným odvozom, pričom odvoz bude OLO vykonávať sezónne od marca do októbra. Táto služba bude pre Bratislavčanov zadarmo. OLO zároveň vyzýva občanov, ktorých sa to týka, aby sa do 15. januára budúceho roka prihlásili na magistráte na Oddelení miestnych daní a poplatkov, Blagoevova ulica, Petržalka, a dohodli si spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu

Spoločnosť OLO je stopercentná dcérska spoločnosť Hlavného mesta SR Bratislavy. Jej cieľom je zber, odvoz a spaľovanie komunálneho odpadu. Zozbieraný komunálny odpad, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, zneškodňujú v spaľovni odpadu. Technológia spaľovne umožňuje z tepla, ktoré vzniká pri spaľovaní odpadu, vyrobiť elektrinu a zo škvary, ktorá je produktom spaľovania, vyseparovať druhotné suroviny ako sklo, železné a neželezné kovy pri najvyššej možnej minimalizácii dopadu technológie na životné prostredie. Spoločnosť poskytuje služby pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby, občania s trvalým alebo prechodným pobytom v Bratislave a právnické osoby, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území Bratislavy.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #OLO