Otázniky nad zákazom hazardu v Bratislave. Podľa prokurátora bol nezákonný

Zruší bratislavské zastupiteľstvo na čele s primátorom Ivom Nesrovnalom nariadenie o zákaze hazardu v hlavnom meste, alebo sa to skončí súdom a zrejme nemalými finančnými kompenzáciami pre zástupcov herného priemyslu? Krajská prokuratúra podala protest proti nariadeniu o zákaze hazardu v Bratislave a navrhla ho zrušiť. Magistrát má 90 dní na to, aby zaujal stanovisko. Potom sa môže prokurátor obrátiť na súd. Primátor Nesrovnal trvá na zákaze hazardu.

16.05.2017 16:30
PROTEST: Proti zakázu hazardu v Bratislave Foto: ,
Na archívnej snímke účastníci protestu proti zákazu hazardu v Bratislave na Primaciálnom námestí počas februárového zasadnutie mestského zastupiteľstva. Ilustračná snímka.
debata (14)

Prokurátor označil opakované hlasovanie mestských poslancov o všeobecne záväznom nariadení (VZN) za nezákonné. Poslanci totiž rozhodli opakovane, na druhý pokus. Na zasadnutí v polovici februára nariadenie o jeden hlas neprešlo. Podľa prokuratúry sa februárovým hlasovaním konanie o predmetnej petícii ukončilo a možnosť opäť hlasovať na základe tej istej zanikla. „Zákonná úprava petičného práva nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Krajská prokuratúra preto konštatovala, že opätovne predkladať návrh (nového) všeobecne záväzného nariadenia a opätovne hlasovať o totožnom návrhu, na základe tej istej petície, je nezákonné,“ uviedol Oliver Janíček z Krajskej prokuratúry Bratislava.

Dve hlasovania, jedna petícia

Mesto sa k protestu prokurátora vyjadrí až po jeho dôkladnom preštudovaní. „Primátor stále trvá na zákaze hazardu v Bratislave. Opiera sa aj o vôľu viac ako 130 000 Bratis­lavčanov, ktorí petíciu za zákaz hazardu podpísali,“ uviedla Iveta Kešeľáková z bratislavského magistrátu.

Na potrebu novej petície upozorňoval aj odborník na správne právo Peter Škultéty. „Petícia je významný nástroj demokracie, ale to neznamená, že musí byť priaznivo vybavená. Magistrát, resp. poslanci, tak ako bolo interpretované v zmysle rokovacieho poriadku, môžu v prípade neschválenia nejakého nariadenia hlasovať aj opakovane v určitých lehotách. Lenže rokovací poriadok sa nemôže vzťahovať na tieto procesné úkony a petícia ako taká v zmysle zákona o petičnom práve je len pre jedno použitie,“ vysvetlil Škultéty.

Prokuratúra totiž zároveň v proteste konštatovala, že rokovací poriadok je internou úpravou účinnou výlučne pre mestské zastupiteľstvo, ktorá však nemôže byť v rozpore so zákonom. Možnosť opätovne hlasovať je preto možné využiť iba v prípadoch, keď to zákon všeobecnej právnej sily nezakazuje.

Zástupcovia herní sú spokojní

Asociácia zábavy a hier a Asociácia prevádzkovateľov videohier zdôrazňuje, že primátora na nezákonnosť opätovného hlasovania upozorňovali viackrát. „Primátor odmietol všetky naše pokusy o diskusiu a návrhy, ako racionálne vyriešiť problém hazardu v Bratislave, ktorý pretrváva len pre jeho populizmus a snahu umelo sa zviditeľňovať na tejto téme,“ povedala za asociácie Dominika Lukáčová.

Advokát asociácií Juraj Baláž upozornil, že zastupiteľstvo je povinné protest prerokovať a vysporiadať sa s nim v lehote 90 dní. „Podľa nášho názoru nie je možné reparovať toto VZN nejakou dodatočnou úpravou, prokuratúra konštatovala, že celé je nezákonné,“ dodal Baláž.

Podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej sa boj ešte neskončil. „Dalo sa to očakávať. Odpor je tvrdý a lobby veľmi silná. Osobne sa s námietkou prokurátora nestotožňujem, lebo pred hlasovaním sme konzultovali, či je opätovné hlasovanie možné. Považujeme normotvorbu za jednu z hlavných kompetencií zastupiteľstva. Považujem to za legislatívne správny postup,“ povedala Čahojová.

Prokurátor však nespochybnil, že zákon o hazardných hrách dáva obci možnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zákaz umiestniť herne na jej území, ale len za splnenia podmienky existencie petície, v ktorej sa obyvatelia sťažujú na narušovanie verejného poriadku.

Na ťahu je mesto

„Zastupiteľstvo, resp. primátor, nemusia protest prokurátora akceptovať. Samozrejme, prokurátor nemá oprávnenie zrušiť nariadenie. Má len následne právo podať žalobu na správny súd,“ vysvetlil odborník na správne právo Peter Škultéty. Právnik asociácií Juraj Baláž dodal, že náš právny poriadok pozná aj inštitút pozastavenia účinnosti VZN. „Ak mesto protestu prokurátora nevyhovie a ten sa obráti na súd, v jeho návrhu by bola aj žiadosť o pozastavenie účinnosti, aby sa zachoval právny status quo, až kým by súd rozhodol,“ dodal Baláž.

Či sa obrátia na súd, alebo sa budú domáhať ušlého zisku, zatiaľ neupresnili. „Asociácie počkajú na rozhodnutie poslancov, preto hovoriť o ďalších krokoch je zatiaľ predčasné. Nemôžeme však vylúčiť, že niektoré veľké zahraničné spoločnosti, ktoré budú už čochvíľa postihnuté zatiaľ stále platným VZN, si budú chcieť vymáhať od mesta ušlý zisk ako i náhradu škody,“ dodala Lukáčová.

Zákaz hazardu v Bratislave

Bratislavskí poslanci schválili plošný zákaz hazardu na základe petície, v ktorej tento krok požadovalo 136-tisíc ľudí, platných podpisov bolo vyše 98-tisíc. Prvý pokus plošne zakázať herne a kasína na februárovom zasadnutí zastupiteľstva neprešiel. Viacerí poslanci vtedy obvinili primátora, že zmaril rozumnú reguláciu hazardu, keďže podľa nich väčšina ľudí nie je za prohibíciu. Niektorí poslanci navrhli ponechať herne a kasína v hoteloch a nákupných centrách. Neskôr magistrát na čele s Nesrovnalom opätovne predložil návrh VZN, pričom zákaz hazardu na druhý pokus prešiel.

Nedávno aj Ústavný súd SR potvrdil, že ak chcú mestá zakázať na svojom území herne a kasína, môžu tak urobiť len na základe petície, ktorú musí podpísať najmenej 30 percent obyvateľov obce. V prípade Bratislavy a Košíc sa toto kvórum prostredníctvom novelizovaného zákona o hazardných hrách znížilo na pätnásť percent.

Sita
14 debata chyba