Kauza Hlavná stanica: podľa súdu zmluva medzi mestom a investorom stále platí

Krajský súd v Bratislave rozhodol, že zmluva medzi hlavným mestom Bratislava a spoločnosťou Transprojekt, ktorá bola investorom projektu výstavby bratislavskej Hlavnej stanice, stále trvá.

16.05.2017 16:20 , aktualizované: 20:07
Hlavná stanica Bratislava Foto: ,
Na archívnej snímke primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal (vpravo) počas brífingu ku kontrolnému dňu prác na Hlavnej stanici - Námestí Franza Liszta a prezentácie jednotlivých etáp plánovaných prác. Bratislava, 18. jún 2015. Ilustračná snímka.
debata (7)

Ako ďalej informovala mediálna zástupkyňa projektu Predstaničné námestie Mária Adamová, súd sa tak stotožnil s názorom právnych zástupcov spoločnosti Transprojekt, s.r.o., že plnenie zmluvy zo strany spoločnosti je viazané na súčinnosť mesta a že v prípade, ak by nevydal toto neodkladné opatrenie, hrozil by spoločnosti vznik, respektíve rozširovanie škody či inej ujmy a porušili a ohrozili by sa jeho práva a oprávnené záujmy. Zmluva medzi spoločnosťou a hlavným mestom preto nezanikla k 31. decembru 2016, ako bolo prezentované zo strany vedenia mesta.

Podľa Adamovej spoločnosť Transprojekt postupne robí právne kroky na ochranu projektu a vložených investícií, tak, ako to verejne deklarovala. “Mesto si vybralo právny spor namiesto vykonania projektu, ktorý je vo verejnom záujme. V záujme spoločnosti bolo projekt urobiť, čoho dôkazom je aj postupnosť vykonávaných právnych krokov, ku ktorým bola spoločnosť donútená pristúpiť na základe nečinnosti a odmietaním súčinnosti zo strany hlavného mesta,“ uviedla Adamová.

Kritika na adresu mesta

Projekt bol od roku 1998 spoločným projektom spoločnosti Transprojekt, hlavného mesta a slovenských železníc. Trvanie jednotlivých fáz projektu bolo vždy podmienené schvaľovacími konaniami zo strany príslušných orgánov mesta. "Spoločnosť uplynulých šesť rokov žiadala zástupcov mesta o súčinnosť v rámci jednotlivých krokov, ktoré by umožnili projekt vykonať. Hlavné mesto sa od roku 2010 odmietlo zaoberať žiadosťami zo strany spoločnosti, nerešpektovalo uzatvorené zmluvy, dohody, uznesenia vlastného mestského zastupiteľstva v danej veci a ignorovalo potvrdenia obchodných partnerov o finančnej a technickej spôsobilosti projekt vykonať. Investor do dnešného dňa splnil všetky záväzky, ktoré mu vyplývajú z uzatvorených dokumentov, tak s hlavným mestom, ako aj so železnicami,“ pripomenula Adamová.

Stanovisko mesta: Zmluva nezanikla k 31. decembru 2016

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi spoločnosťou Transprojekt, s.r.o. a hlavným mestom Bratislava uzatvorená 20. decembra 2010 zanikla k 31. decembru 2016. Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, ktoré poskytla Iveta Keseláková z kancelárie primátora Hlavného mesta Bratislava, podľa tejto zmluvy mala spoločnosť Transprojekt s.r.o. najneskôr do 31. decembra 2016 odovzdať mestu bezodplatne do vlastníctva skolaudované stavebné objekty a plánované investície. V rámci tejto zmluvy podľa stanoviska hlavné mesto poskytovalo investorovi potrebnú súčinnosť a splnilo všetky svoje záväzky z nej vyplývajúce. „Žiaľ, investor nesplnil, čo sľúbil, a projekt predstaničného priestoru hlavnej stanice ŽSR za viac ako šesť rokov nedokázal zrealizovať, čím poškodil všetkých Bratislavčanov, ako aj návštevníkov hlavného mesta,“ uvádza sa stanovisko.

Hra o čas

Hlavné mesto ešte v decembri 2016 informovalo spoločnosť Transprojekt, ktorá bola investorom projektu výstavby Hlavnej stanice, že dodatok k zmluve uzatvorenej ešte v decembri 2010, ktorým spoločnosť chcela posunúť termín začiatku výstavby stanice, vedenie hlavného mesta a mestské zastupiteľstvo odmietlo prijať a že v prípade, ak investor mestu neodovzdá právoplatne skolaudované stavebné objekty a plánované investície tak, ako boli zmluvne dohodnuté, zmluva prestáva platiť. Mesto totiž viackrát vyzvalo investora na dodržanie zmluvy a uskutočnenie projektu v zmluvnom termíne. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom a spoločnosťou Transprojekt sa tak mala skončiť 31. decembra 2016. Po skončení zmluvného termínu mesto vykonalo obhliadku priestorov, na ktorej sa potvrdilo, že investor projekt výstavby Hlavnej stanice Bratislava neuskutočnil a do konca zmluvného termínu mestu stavebné objekty a plánované investície predstaničného priestoru neodovzdal.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #hlavná stanica