Existencia inkluzívnej školy v bratislavskej Ružovej doline je ohrozená

, 05.06.2017 16:00
trieda, žiaci
Ilustračná snímka. Autor:

Súkromná základná škola v bratislavskej Ružovej doline pripravuje na život deti s rôznymi hendikepmi. Napriek tomu, že ide na Slovensku o unikátny a medzinárodne uznávaný projekt, ktorý dáva týmto deťom šancu začleniť sa medzi zdravých rovesníkov, je budúcnosť školy neistá. Starosta mestskej časti Ružinov jej nepredĺžil nájomnú zmluvu, urobil tak bez toho, aby v tejto veci zvolal miestne zastupiteľstvo. Problémom sa nezaoberala ani poslanecká školská komisia.

Škola inkluzívneho typu funguje už 13 rokov. Vedľa svojich rovesníkov sedia v laviciach dyslektici, dyskalkulici, úzkostné či hyperaktívne deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou či autisti. Okrem učiteľov sa im venujú školskí psychológovia, logopédi, špeciálni a sociálni pedagógovia aj asistenti učiteľa. Zariadenie, ktoré sa nachádza v priestoroch základnej školy, sa ocitlo v ťažkej situácii. O rok v júni mu končí nájomná zmluva. Jej predĺženie ružinovský starosta Dušan Pekár zmietol zo stola a nenavrhol možnosti riešenia. Podľa hovorkyne mestskej časti Ružinov Marianny Šebovej tak urobil preto, lebo škola sídliaca na rovnakej adrese potrebuje viac miesta pre svojich žiakov. „Nájomná zmluva súkromnej základnej školy v budove štátnej základnej školy, teda Základnej školy Ružová dolina, bola uzatvorená na dobu určitú. Zmluva nebola zrušená, ale doba nájmu v nej uzatvorená sa končí v budúcom roku,“ povedala Šebová.

Podľa jej slov rastie z roka na rok záujem žiakov o štátnu školu a existuje predpoklad ďalšieho nárastu. „Z toho vyplýva potreba ďalších tried. Zároveň Štátna školská inšpekcia odporučila Základnej škole Ružová dolina vybudovať odbornú učebňu,“ dodala Šebová.

Nehľadalo sa riešenie

Súkromná škola sa tak bude musieť premiestniť. Jej odborná garantka a spoluzakladateľka Eva Gajdošová povedala, že by uvítali možnosť kompromisu – priestory postupne uvoľňovať podľa potrieb štátnej školy. Desať učební, ktoré súkromná škola využíva, podľa nej na budúci rok tá štátna určite naraz nezaplní. Zatiaľ nevie, kam sa presťahujú. Očakávala totiž, že žiadosť o predĺženie nájmu prerokujú miestni poslanci.

K slovu sa nedostala ani ružinovská školská komisia. Jej predsedníčku a miestnu poslankyňu Máriu Barancovú konečné rozhodnutie prekvapilo. „Jednoznačne to malo byť prerokované v komisiách, školskej a finančnej, následne v zastupiteľstve, nielen za účasti vedenia mestskej časti, ktoré rozhodlo bez toho, aby sme boli oboznámení s argumentmi, analýzou priestorovej vyťaženosti a s organizačnými a finančnými dopadmi pre obidve školy. Myslím si, že je potrebné, aby sa tým zaoberali poslanci a aby žiadosť o predĺženie zmluvy bola predložená na rokovanie zastupiteľstva,“ podčiarkla Barancová. Pripomenula, že treba hľadať riešenia vedúce k spokojnosti oboch škôl.

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie vytvára prostredie, v ktorom sa prihliada na rôznorodé potreby detí. Psychologickú prax si v súkromnej základnej škole robia každoročne vysokoškoláci z Univerzity Komenského aj z Paneurópskej vysokej školy, a už počas štúdia sa učia pracovať s deťmi s rôznymi problémami, ktorých počet v našich školách každoročne rastie.

Žiaci súkromnej základnej školy môžu ďalej pokračovať v štúdiu na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii s prvkami inkluzívneho vzdelávania. „Naši žiaci sú dokonca už aj na vysokých školách. Sú to cenní mladí ľudia, ktorí chcú v praxi pomáhať práve takým deťom, akí boli oni. Lepšie im rozumejú, pretože vedia, čo tieto deti prežívajú, niekedy sú neakceptované a nepochopené, pretože sú odlišné.“ vysvetlila Eva Gajdošová.

„V našej škole vlastne plníme záväzok programového vyhlásenia vlády, ktorého súčasťou je rozvoj inkluzívneho vzdelávania. Dúfame, že ak rozvinieme debatu o tomto probléme, aj ľudia pochopia, že tento typ školy je v súčasnosti a bude najmä v budúcnosti výrazne potrebný ako podpora rozvoja osobnosti detí s rôznymi ťažkosťami,“ doplnila Gajdošová.

Inkluzívne vzdelávanie sa spomína v programovom vyhlásení vlády ako nástroj na odstraňovanie sociálneho vylúčenia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Ružinov #inkluzívna škola #Bratislava
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk