Dropa už nemajú, ale pomohli udržať raj vtákov na Žitnom ostrove

18.07.2017 10:54
Dropie
Jazierko pri areáli Strediska environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie obklopené lesíkom a je domovom kačiek a husí. Autor:

Pri nenápadnej odbočke na ceste medzi Kolárovom a Zemianskou Olčou sa nachádza takmer šesťhektárový areál, o ktorý sa starajú štyria ľudia. Je to Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie (SEV SAŽP Dropie).

Zriaďovateľom strediska je Slovenská agentúra životného prostredia v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia. Cieľom je ochrana prírody, vzdelávanie ďalších generácií a snaha zlepšiť životné prostredie. Na návštevníkov, ktorí by chceli voľné chvíle stráviť v tomto jedinečnom prostredí, tu čakajú rôzne aktivity. SEV Dropie je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky.

Na záchranu dropa fúzatého už bolo neskoro

Predchodcom Strediska environmentálnej výchovy SAŽP Dropie bola záchranná stanica dropa fúzatého. Tú založil Slovenský poľovný zväz v dnešnom areáli Dropie v roku 1985. To však už bolo neskoro. V tom čase bolo na tomto území registrovaných už len 20 dropov. Nepomohlo ani založenie štátnej prírodnej rezervácie v roku 1955. Tá mala viac ako deväťtisíc hektárov a bola prvou svojho druhu v Európe. Vtedy bolo dropov ešte asi 250. Ničenie ich prirodzeného životného priestoru však prinieslo veľký pokles jedincov.

Dropa fúzatého sa na území Podunajskej nížiny...
Dropa fúzatého sa na území Podunajskej nížiny zachrániť nepodarilo. Autor: chovzvirat.cz

Chcú, aby osud dropa nepostihol aj iné druhy

Dropa sa na území Podunajskej nížiny zachrániť nepodarilo. Tohto majestátneho vtáka pripomína už len vypreparovaný exponát posledného dropa, ktorý tu žil. To však neznamená, že Dropie stratilo význam. Dodnes pracovníci SEV SAŽP Dropie vzdelávajú a vedú ľudí k ochrane prírody a upozorňujú na to, že podobný osud ako dropa, môže postihnúť aj iné druhy. „Ročne nás navštívi približne 3-tisíc návštevníkov, z toho takmer 60 percent tvoria žiaci a študenti. Naším poslaním je vychovať environmentálne uvedomelú mladú generáciu,“ vysvetľuje manažérka SEV SAŽP Dropie Katka Béresová.

V stredisku Dropie majú deti bezprostredný...
V stredisku Dropie majú deti bezprostredný kontakt s domácimi zvieratami. Autor: SEV SAŽP Dropie

Pracovníci sa snažia zameriavať hlavne na školy, pre ktoré organizujú rôzne programy a exkurzie. Okrem škôl sa zameriavajú aj na odbornú verejnosť, pre ktorú organizujú rôzne workshopy. „Zameriavame sa na problematiku drevín, inváznych rastlín, na agroenvironmentálne schémy v poľnohospodár­stve. Individuálnym návštevníkom ponúkame príjemné a obohacujúce prostredie na trávenie voľného času a snažíme sa ich priviesť k ochrane druhov aj vo vlastnej záhrade,“ povedala Béresová.

Hmyzí hotel v areáli Dropie.
Hmyzí hotel v areáli Dropie. Autor: Zoltán Varga

Pribudne sedemnásť kilometrov biokoridorov

Dropie spolupracuje s rôznymi samosprávami, odbornými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Taktiež slúžia ako terénna základňa pre pracovníkov zo Slovenskej akadémie vied, Ochrany dravcov na Slovensku a pre štátnu ochranu prírody. Význam SEV SAŽP Dropie dokladá aj fakt, že aj v súčasnosti pracuje v areáli belgický dobrovoľník, ktorého zaujal projekt Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

V rámci projektu Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky chcú vybudovať biokoridory v celkovej dĺžke 17 kilometrov vo forme stromoradí a bylinných pásov. Projekt by mal taktiež zabezpečiť opätovné zatrávnenie sto hektárov ornej pôdy, obnovenie maloplošných mokradí a výstavbu búdok a stĺpikov pre vtáky. Hlavným cieľom projektu je obnoviť potravinové a hniezdne biotopy pre vtáky, aby tu mali prirodzené prostredie pre život.

Areál, kde môžete uniknúť pred okolitým svetom

Areál je prístupný komukoľvek. „Návštevníci sa môžu prísť pozrieť do areálu po tom, ako nás kontaktujú na jednom z telefónnych čísel na našej webovej stránke,“ vysvetlila Béresová. Návštevníkov pri príchode k areálu vítajú ovce na okolitých pastvinách. Lákadlom pre návštevníkov môže byť napríklad aj jazierko obklopené lesíkom, ktoré sa nachádza hneď pri ubytovni pre hostí. V lesíku môžu návštevníci pozorovať rozličné druhy vtáctva a hmyzu. Pracovníci areálu sa tu starajú aj o niekoľko druhov hospodárskych zvierat, čo je lákavé najmä pre detských návštevníkov. Tí si môžu pozrieť aj pestovanie niektorých tradičných plodín. Izolovanosť od okolitého sveta poskytuje jedinečnú možnosť relaxu. „Snažíme sa obnoviť pôvodný vzhľad územia v spolupráci s miestnymi poľnohospodármi, ktorí sú nám v mnohom nápomocní,“ dodala Katka Béresová.

Pohľad na areál Strediska environmentálnej...
Pohľad na areál Strediska environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie (SEV SAŽP Dropie). Autor: SEV SAŽP Dropie

Vďaka projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky sa pozornosť pracovníkov SEV SAŽP Dropie sa v súčasnosti sústreďuje na ochranu sokola červenonohého, strakoša kolesára a ľabtušky poľnej. Zaujímavosťou pre návštevníkov je fakt, že 95 percent chráneného vtáčieho územia tvorí orná pôda. „Naše stepné druhy vtáctva sú viazané na poľnohospodárske územia, keďže pôvodné travinné biotopy z regiónu už vymizli,“ doplnila manažérka strediska. V SEV SAŽP Dropie sa zameriavajú aj na ochranu hmyzu, pretože jeho dostatok súvisí aj s výskytom rozličných druhov vtákov. „Je potrebné hľadať prieniky medzi ľudskou činnosťou a ochranou prírody. Jednoducho povedané, keď v krajine žije voľne veľa druhov zvierat a rastlín, žijeme v dobrej krajine,“ uzavrela Béresová.

Na Medzinárodný deň stromu chystajú rekord

Dvadsiaty október je medzinárodným dňom stromu, a práve v tento deň by chceli v areáli Ostovných lúk vysadiť rekordný počet stromov. „Chceli by sme vysadiť čo najviac stromov, ale malo by ich byť aspoň päťsto. Sadiť sa budú pôvodné druhy drevín a kríkov,“ osvetľuje manažérka SEV SAŽP Dropie Katka Béresová. Spoliehajú sa aj na pomoc a podporu miestnych obyvateľov a samospráv, ktoré sú do projektov tiež zapojené. Na výsadbe stromov sa môže podieľať ktokoľvek, jedinou podmienkou je, že strom musí byť vysadený v daný deň na území Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky, kam spadá aj areál SEV SAŽP Dropie. Jednou z tradičných drevín tohto územia je hlavová vŕba, ktorá je v súčasnosti na ústupe. Niekoľko vŕb sa nachádza aj priamo v SEV SAŽP Dropie, kde sa snažia ukázať záujemcom správnu starostlivosť o ne.

#Slovenská agentúra životného prostredia #Dropie #drop fúzatý #biokoridor
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
25,99
Sweet slnečnice

Sweet slnečnice

89,99
Grande farebné orchidey

Grande farebné orchidey

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk