Kde končia nečistoty z bratislavskej mliekarne?

, 02.09.2017 10:47
Rajo, mliekareň
Inšpektori sa kanalizačným systémom bratislavskej mliekarne zaoberajú už od roku 2015. Autor: ,

Bratislavská mliekareň dostala pokuty desiatky tisíc eur za nevyhovujúcu kanalizáciu. Napriek tlaku inšpektorov ju doteraz neopravila. V jej okolí sa nachádza rekreačný areál Zlaté piesky, záhradkárska osada aj obytná zóna. Otázne je tak, či zvyšky z kanalizácie neprenikajú do spodných vôd a nešíria sa ďalej. Výrobca mliečnych produktov také niečo odmieta.

Anonymný pisateľ, ktorý poslal list na ministerstvo životného prostredia, tvrdí, že pracoval ako kontrolór Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Poukazuje na poškodenú kanalizáciu v koncerne Rajo. Podľa neho ohrozuje zdravie ľudí, ktorí si v neďalekých záhradkách pestujú plodiny, ale aj rekreantov zo Zlatých pieskov. Kópiu listu má denník Pravda k dispozícii.

„Táto kanalizácia je dlhodobo nefunkčná, rozbitá a všetko z nej presakuje do spodných vôd. Poctiví záhradkári sú v domnení, že si pestujú bioprodukty, no namiesto bioproduktov sa im urodia produkty plné kyseliny dusičnej a hydroxidu sodného,“ napísal bývalý kontrolór ministrovi. Obáva sa aj toho, či škodlivé látky neprenikli do neďalekého jazera. Hovorca zeleného rezortu Tomáš Ferenčák pre Pravdu potvrdil, že na ministerstvo koncom augusta anonymný e-mail dorazil. „Požiadali sme Slovenskú inšpekciu životného prostredia o bližšie informácie,“ poznamenal hovorca.

Inšpektori sa kanalizačným systémom mliekarne zaoberajú už od roku 2015. Kontrolovali ho štyrikrát, piata kontrola momentálne prebieha. Záznamy z týchto inšpekcií sú verejne dostupné. Posledná ukončená previerka bola vo firme od februára do apríla tohto roka. Zistila, že väčšina kanalizačných šácht bola bez dna alebo vo veľmi poškodenom stave. V zlom stave boli aj pripojené potrubia, na ktorých sa rozpadáva materiál.

Mliekareň platí pokuty, hrozí jej zastavenie činnosti

Za nedostatky dostala firma dve pokuty, obe uhradila bez toho, aby sa proti nim odvolala. V roku 2016 to bolo 10-tisíc eur, v tomto roku dvojnásobok. Podľa Raja bolo dôvodom pokút nedodržanie termínov spustenia novej stáčacej stanice a na predloženie komplexného projektu novej kanalizácie. Firma tvrdí, že meškala preto, lebo hľadala najvhodnejšie technologické riešenia.

Inšpektori uložili mliekarni v tomto roku aj ďalšie povinnosti, ako napríklad zvýšiť kapacitu biologickej čistiarne odpadových vôd v súlade s nárastom vypúšťaných vôd do kanalizácie. Urobiť tak musí do 30. novembra 2017. Ak to mliekareň nesplní, podľa riaditeľky kancelárie šéfky SIŽP Brigity Pokornej môže inšpekcia rozhodnúť aj o obmedzení alebo zastavení činnosti v prevádzke. Na otázku, či inšpekcia zaznamenala únik škodlivých látok do spodných vôd, a teda, či hrozí tamojším obyvateľom nejaké riziko, Pokorná neodpovedala.

Rajo sa bráni tým, že niektoré chyby, ktorá mu SIŽP vyčítala, už odstránilo. Ide napríklad o vybudovanie spomínanej stáčacej stanice či výmenu poškodenej časti kanalizácie. „Pri opravách postupujeme podľa harmonogramu dohodnutého so SIŽP,“ uviedla mliekareň.

Zaujímalo nás aj to, prečo doteraz kanalizáciu neopravili. Na otázku firma neodpovedala. Tvrdí však, že stav kanalizácie je ovplyvnený vekom, ale aj nárastom výroby. Podľa mliekarne starý, približne 40-ročný kanalizačný systém prechádza rekonštrukciou už niekoľko rokov. Jej najväčšia časť by mala byť ukončená do konca tohto roka.

Ľudia sa sťažujú na zápach

Čo sa týka úniku znečistenia do spodných vôd, manažér pre výrobu a techniku Raja Peter Novoroľník povedal, že žiadne z meraní to nepotvrdilo. „Všetky kontroly tiež vždy konštatovali, že naše odpadové hospodárstvo spodné vody neovplyvňuje. Vplyv závodu na životné prostredie a spodné vody je pravidelne monitorovaný,“ tvrdí Novoroľník.

V blízkosti firmy sa nachádza záhradkárska...
V blízkosti firmy sa nachádza záhradkárska osada, obytná zóna a rekreačný areál Zlaté piesky. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Hovorkyňa bratislavského Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Katarína Nosálová uviedla, že zatiaľ neevidujú, že by sa kvalita vody na Zlatých pieskoch zhoršila. Posledný odber sa konal 21. augusta, kontrolóri vodu vyhodnotili ako vyhovujúcu. Hovorkyňa dodala, že k možnému prieniku škodlivín sa vyjadriť nevedia. „Medzi areálom Rajo a jazerom je však vzdialenosť, pri ktorej by došlo k výraznému riedeniu znečisťujúcich látok. Pokiaľ nie je známa koncentrácia týchto látok pri kontakte s pokožkou človeka, nie je možné stanoviť prípadné zdravotné účinky,“ doplnila.

Obyvatelia z okolia sa sťažujú na zápach, ktorý sa z podniku šíri. Nespokojná susedka z blízkej bytovky preto poslala v marci do koncernu kontrolu. Inšpekcia vtedy konštatovala, že odpadové vody vytekali prepadom priamo do kanalizácie bez prečistenia a vody obsahovali tuky. „Z nezabezpečených šácht znečistených drevom, rastlinami, bez príslušného krytu (v areáli firmy) za prepadom, ktorým sú priamo odvádzané odpadové vody, sa v čase kontroly šíril zápach,“ potvrdili kontrolóri v správe. Zároveň uviedli, že vo firme súbežne prebieha ďalšia mimoriadna kontrola, zistená situácia len potvrdila pretrvávajúce nedostatky, za ktoré už Rajo dostalo pokutu. Šachty boli následne zabezpečené krytmi.

Opatrenie však nepomohlo a smrad sa z areálu šíri ďalej. Pre Pravdu to potvrdil obyvateľ bytovky na Studenej ulici Richard. „Je to cítiť tak každý druhý deň, počul som o tom, že susedia sa už sťažovali,“ povedal.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Zlaté piesky #Slovenská inšpekcia životného prostredia #nečistoty #mliekareň Rajo #Bratislava
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
24,99
Perla Ruža Color

Perla Ruža Color

34,99
Rozeta

Rozeta

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk