Rekonštrukcia trate na Špitálskej dostala stopku. Dokedy ostane rozkopaná?

Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici dostala stopku. Podľa rezortu dopravy došlo pri vydávaní stavebného povolenia k pochybeniu a celý proces je treba začať odznova. Na nezrovnalosti upozornili obyvatelia Špitálskej. Ulica je tak rozkopaná, električky ňou nejazdia a komplikované to majú aj peší. Čo tento krok znamená pre ľudí, ktorí tam žijú alebo ulicou pravidelne prechádzajú, nikto z kompetentných povedať nevedel. Bratislavčania sa tak zrejme opäť budú musieť obrniť dávkou trpezlivosti.

07.09.2017 16:30
debata (3)
Na snímke z augusta začiatok rekonštrukčných... Foto: SITA, Diana Černáková
BRATISLAVA: Obnova električkovej trate Na snímke z augusta začiatok rekonštrukčných prác na električkovej trati na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste.

Rekonštrukcia mala trvať tri mesiace

Stavebné práce na Špitálskej ulici sa začali v auguste. Električky presmerovali a pustili sa do opravy úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova – Americké nám. – Špitálska. Počítalo sa s opravou koľajových zvrškov, nástupíšť a zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Dopravný podnik Bratislava (DPB) ako staviteľ vtedy rekonštrukciu za 2,5 milióna eur odhadoval na tri mesiace. Stavebné povolenie vydal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy.

Nespokojní obyvatelia Špitálskej

Obyvatelia Špitálskej sa proti výstavbe odvolali na ministerstve dopravy. Nepáčilo sa im, že ich nezahrnuli medzi účastníkov stavebného konania. Sťažovali sa aj na to, že „realizáciou stavby došlo k zásadnému obmedzeniu jediného vstupu k ich nehnuteľnostiam motorovými vozidlami, keďže tento bude možný iba prechodom cez zastávku MHD.“ Zastávka by sa podľa tvrdenia obyvateľov nachádza priamo na chodníku pred vjazdom do domového vnútrobloku. Cestujúcich na zastávke by podľa nich od chrbta ohrozovali autá, ktoré by vychádzali z dvorov na cestu.

Ministerstvo dopravy výstavbu zastavilo

Ministerstvo dopravy ako dovolací orgán dalo obyvateľom Špitálskej za pravdu a rozhodlo, že rekonštrukcia trate nebola povolená v súlade so zákonom. Upozorňuje, že došlo k viacerým pochybeniam a výstavbu je nutné zastaviť. Prvostupňový orgán musí celú stavbu nanovo prerokovať so všetkými zúčastnenými, doplniť dokazovanie a nanovo povoliť.

Na snímke začiatok rekonštrukčných prác na... Foto: SITA, Diana Černáková
BRATISLAVA: Obnova električkovej trate Na snímke začiatok rekonštrukčných prác na električkovej trati na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste.

„Ide napríklad o zjavnú procesnú chybu, keď podľa dokladov v spise bolo stavebné povolenie zvesené z úradnej tabule Bratislavského samosprávneho kraja menej ako zákonom stanovených 15 dní, nebol preukázaný vzťah k pozemkom pod plánovanou stavbou, alebo kedy sa nekonalo s vlastníkmi susedných stavieb, ktorí v rozpore so zákonom neboli zaradení medzi účastníkov povoľovacieho konania a nemohli vznášať svoje pripomienky, napriek tomu, že na to majú zákonný nárok,“ uviedli v stanovisku z Odboru komunikácie Ministerstva dopravy SR.

Práce na Špitálskej musia zastaviť v utorok ráno. „Ak by sa v tom čase na stavbe pracovalo, šlo by o čiernu stavbu,“ dopĺňa ministerstvo.

Bratislavská župa pochybenia odmieta

Stavebné povolenie na rekonštrukciu trate nadobudlo právoplatnosť dňa 23. júna 2017. „Rozhodnutie bolo zverejnené a vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu ako aj na úradnej elektronickej tabuli kraja od 24. mája. Stavebné povolenie je nepretržite až doteraz zverejnené na úradnej elektronickej tabuli BSK,“ informovala hovorkyňa bratislavskej župy Lucia Forman.

Na snímke z augusta začiatok rekonštrukčných... Foto: SITA, Diana Černáková
BRATISLAVA: Obnova električkovej trate Na snímke z augusta začiatok rekonštrukčných prác na električkovej trati na Špitálskej ulici v bratislavskom Starom Meste.

Keďže modernizácia električkovej trate je tzv. líniovou stavbou, účastníkov konania o nej oboznámili verejnou vyhláškou. V zákonnej lehote sa voči rozhodnutiu kraja nikto neodvolal.

„Oprava električkovej trate na Špitálskej ulici nespočíva v zmene trasovania električkovej dopravy, ale len v modernizácii koľajníc, aby obyvateľov okolitých domov neobťažoval nadmerný hluk, ktoré staré koľajnice pri prejazde električkou vydávali. Máme za to, že stavebné povolenie bolo účastníkom konania riadne doručené, právoplatnosť rozhodnutia bola vyznačená správne. Bratislavský samosprávny kraj postupoval striktne podľa zákona a rozhodnutie odvolacieho orgánu analyzuje,“ dodala hovorkyňa Lucia Forman.

Dopravný podnik čaká na analýzu

Či a ako rozhodnutie ministerstva dopravy ovplyvní rekonštrukciu, zatiaľ nie je známe. „Dopravný podnik začal rekonštrukciu na základe jej havarijného stavu. S opravami sme začali na základe platného stavebného rozhodnutia. Aj zástavka tzv. viedenského typu aj celá oprava trate boli schválené. Tento týždeň prišlo k zmenám,“ povedal riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja DPB Alexander Sako. Dopravný podnik podľa jeho slov vyhodnocuje vzniknutú situáciu. „Momentálne je predstavenstvo prerušené, pretože musíme vedieť stanoviská všetkých zúčastnených strán,“ dodal.

Rekonštrukcia tohto dopravného uzla podľa Saka značne skomplikovala situáciu v meste. Náhradná preprava ide cez Obchodnú ulicu a to ovplyvňuje aj trolejbusové linky.

„Stavba pokračovala a pokračuje podľa harmonogramu, žiadne sklzy tam nie sú. Ak dôjde k nejakým posunom, budeme musieť zareagovať veľmi pružne. Ak nejaké závady v procese boli, budeme ich musieť odstrániť, pretože osobne si neviem predstaviť, že by sa táto stavba pred zimou zastavila,“ uzavrel Sako.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Špitálska #rekonštrukcia električkovej trate