Developer J&T RE predstavil detaily novej električkovej trate

Električka popred Slovenské národné divadlo, okolo trhoviska Miletička a raz aj do Vrakune. Takto si rozvoj koľajovej dopravy v hlavnom meste predstavuje developer J&T Real Estate. Do realizácie chce investovať 60 miliónov eur. Zámer už predložil bratislavským poslancom.

14.09.2017 13:30
debata (50)
zväčšiť Vizualizácia električky pre trhoviskom na... Foto: J&T Real Estate
ela 4 Vizualizácia električky pre trhoviskom na Miletičovej.

Električková sieť Bratislavy dnes predstavuje približne 40 kilometrov. Rozvinutá je v niekoľkých radiálach. Západná radiála: smer centrum – Karlova Ves – Dúbravka a tri východné radiály: smer centrum – Rača, smer centrum – Ružinov a smer centrum – Zlaté piesky. Nedávno sa začalo s budovaním južnej radiály na Petržalku. Podľa developera J&T Real Estate súčasná koľajová doprava nemá dostatočnú obslužnosť vzhľadom na viaceré projekty, ktoré v najbližších rokoch vyrastú na území Bratislavy, najmä na jednej aj druhej strane nábrežia Dunaja. Prichádza preto s konceptom, ktorým chce pomôcť, ako tvrdí, nie len svojím vlastným projektom. Podľa demografických ukazovateľov sa presunulo ťažisko centrálnej časti mesta východne od Šafárikovho námestia smerom k prístavu, Prievozu a na petržalskú stranu Dunaja.

zväčšiť Vizualizácia električky na Dulovom námestí. Foto: J&T Real Estate
ela 3 Vizualizácia električky na Dulovom námestí.

„Je nevyhnutné, aby sa pokračovalo s budovaním nových, predĺžením a prepojením existujúcich radiál smerom od centra mesta do mestských častí, ktoré vôbec nie sú, alebo sú nedostatočne obsluhované koľajovou dopravou. Za všetky smery sa ako najaktuálnejší javí dopravne preťažený smer centrum – Slovnaft – Vrakuňa. Ak chceme dosiahnuť, aby ľudia presadli z áut do verejnej dopravy, potrebujeme do Bratislavy priniesť skutočný systém P+R (zaparkuj a použi MHD) – to znamená, že električkové radiály smerujúce na okraj mesta musia pre návštevníkov prichádzajúcich autami z rôznych smerov ponúknuť štandardné možnosti presadnúť z auta na kvalitnú a rýchlu električku,“ uviedol výkonný riaditeľ J&T RE Pavel Pelikán.

Podľa prepočtov spoločnosti zóny Čulenova, Pribinova a Nové Lido na petržalskej strane v budúcnosti budú predstavovať územie s viac ako 91-tisíc zamestnancami, vyše 17-tisíc rezidentmi a návštevnosťou takmer 100-tisíc ľudí denne.

Investičný zámer

Spoločnosť podala minulý mesiac na bratislavský magistrát žiadosť o posúdenie investičného zámeru, ktorého predmetom sú nové električkové vetvy Košická a Prístavná. Hlavnými bodmi sú návrhy na vybudovanie nového centrálneho koľajového okruhu a prepojenie Ružinovskej a Petržalskej radiály.

zväčšiť Vizualizácia električky na Košickej ulici. Foto: J&T Real Estate
ela 2 Vizualizácia električky na Košickej ulici.

„Naše návrhy vytvárajú možnosti rozvoja električky juhovýchodným smerom Vrakuňa, Podunajské Biskupice a tiež predpoklady pre jej začlenenie do systému integrovanej dopravy,“ povedal Pelikán. „Vznik ďalších radiál zároveň umožňuje pretrasovávať linky v prípade výpadku, čo má vplyv na bezpečnosť aj plynulosť premávky. Táto možnosť teraz Bratislave chýba,“ dodal.

zväčšiť Vizualizácia električky na Pribinovej ulici. Foto: J&T Real Estate
ela 1 Vizualizácia električky na Pribinovej ulici.

Developer deklaruje, že je pripravený vybudovať nové električkové trate v celkovej dĺžke 4,2 kilometra a v hodnote 60 miliónov eur.

Developer investičný zámer predostrel odborným útvarom magistrátu, ktoré sa zaoberajú dopravou, poslancom mesta aj dopravnej komisii.

Nosný mestský električkový okruh

Ako vysvetlil architekt Radoslav Grečmal zo spoločnosti GFI, Petržalská radiála by mala prechádzať jadrom ľavobrežného centra medzi Euroveou a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov vznikne nový okruh v širšom centre mesta.

Autori projektu očakávajú, že vybudovaním vetvy Košická a Prístavná by mohlo dôjsť k úbytku individuálnej automobilovej dopravy v zóne Chalupkova až o 30 percent.

Vybudovaním novej električkovej trate Košická by mohla vzniknúť jedna z najvyužívanejších tepien verejnej hromadnej dopravy v Bratislave. Napríklad profil v úseku Pribinova vykazuje zaťaženie električkovej trate na úrovni viac ako 50-tisíc osôb/deň obojsmerne, čo prekonáva zaťaženia na všetkých existujúcich profiloch v rámci Bratislavy, vrátane napr. Starého mosta už s uvažovaným fungujúcim predĺžením električkovej trate do Janíkovho dvora.

Vybudovanie električkovej trate na Prístavnej ulici zase splní základnú podmienku pre fungovanie záchytného parkoviska Prístavný most, ktorého cieľom je zníženie objemov automobilovej dopravy generovanej juhovýchodnými regiónmi mesta a smerujúcej ďalej do centrálnej mestskej oblasti po dobudovaní R7.

Spojená Bratislava

Spoločnosť J&T Real estate prednedávnom predstavila koncept Spojená Bratislava, ktorej cieľom je vytvoriť na oboch brehoch Dunaja nové centrum, ktoré bude ťažiť z potenciálu rieky a bude prepojené kvalitnou verejnou dopravou. Investovať tam chce vyše 1,2 miliardy eur. Ide o prepojenie projektov na ľavom brehu Dunaja ako Eurovea, Klingerka, Panorama City, River Park a Zuckermandel, spoločne s novou štvrťou Nové Lido na petržalskej strane.

© Autorské práva vyhradené

50 debata chyba
Viac na túto tému: #električková doprava #J&T Real Estate