Mesto Poprad žaluje svoju hlavnú kontrolórku, dôvodom je kontrola zákazky rekonštrukcie toaliet

05.10.2017 14:39

Podľa mesta kontrolórka oprela svoje závery o neúplné a nerelevantné podklady.

Mesto Poprad podalo žalobu na svoju hlavnú kontrolórku Zitu Kozlerovú, stalo sa tak po tom, ako na čele komisie vykonala komplexnú kontrolu zákazky rekonštrukcie sociálneho zázemia vo vestibule mestského úradu, za ktorú mesto zaplatilo takmer 83-tisíc eur s DPH. Vo svojej správe vtedy poukázala na viaceré porušenia zmluvných podmienok záväzných pre všetkých účastníkov zmluvného vzťahu, netransparentnosť pri realizácii diela a porušovanie ustanovení interných predpisov objednávateľa. „Obsahom žaloby boli námietky, ktoré sme pri kontrole vyhodnotili ako neopodstatnené,“ uviedla v stredu pre médiá.

Súdne preskúmanie

Mesto vo svojom vyjadrení, ktoré médiám poskytol jeho komunikačný manažér Marián Galajda, uviedlo, že sa domáha súdneho preskúmania zákonnosti správy z 24. apríla tohto roka, ktorú vydala kontrolórka. „Mesto Poprad má za to, že namietané závery uvedené v Správe vychádzajú zo skutkových zistení, ktoré nie sú dostatočné pre správne posúdenie veci, z nesprávneho právneho posúdenia a nemajú oporu v obsahu administratívnych spisov,“ uviedlo. Mesto zároveň poukazuje na to, že „hlavná kontrolórka pri zabezpečovaní podkladov pre výkon kontroly nepostupovala v súlade s platnými predpismi a následne svoje závery oprela o neúplné alebo nerelevantné podklady, pričom napriek vzneseným námietkam svoje zistenia v Správe neupravila“.

Popradský primátor Jozef Švagerko v júni uviedol, že podľa neho bolo len jedno pochybenie v prípade rekonštrukcie sociálneho zázemia, tiež poukázal na chyby projektanta. Podľa Kozlerovej však bola nešťastná celá zákazka, hovorila vtedy o nesmiernom množstve školáckych chýb. „Na konci júnového zastupiteľstva sa pán primátor vyjadril, že zvažuje podanie na rozhodcovský súd, nakoniec bol z toho správny súd. Úprimne povedané, nepredpokladala som, aj vzhľadom na reakcie poslancov, ktorí boli vyvedení z miery z výsledkov kontroly, že sa stane také niečo,“ povedala vo štvrtok Kozlerová. Tvrdí, že kým ostatní počas leta dovolenkovali, ona musela spolu so svojimi kolegami otvoriť už zatvorené materiály a do 40 dní predložiť materiály na svoju obhajobu. „Žalobca, teda mesto Poprad žiada, aby správny súd rozhodol tak, že vráti správu žalobcovi na opätovné otvorenie. Osobne si neviem predstaviť, aby vôbec súd takto zasiahol do výsledkov kontroly, ktoré boli objektívne zistené a uvedené v správe,“ uviedla.

Poslanci zostali zaskočení

Ako dodala, ak by aj nanovo zákazku skontrolovala, zase by zistila len to isté. „Nič nové by som nenapísala,“ poznamenala hlavná kontrolórka, ktorá zároveň vypovedá v kauze sociálnych zázemí aj ako svedok, a to na základe podanie občana ešte pred vykonaním kontroly. Upozornila tiež na to, že v rámci kontroly sa ani nikdy nehovorilo o tom, že by bola zákazka predražená. „Plán kontrol bol doplnený na základe verejnej mienky, ktorá hovorila o predražení zákazky, my však v našej správe nehovoríme o predražení. Aj preto som primátorovi navrhla, aby dal vypracovať znalecký posudok, ktorý by možno preukázal, že hodnota diela bola ešte vyššia ako je vyfakturovaná, čo sa aj napokon preukázalo,“ dodala hlavná kontrolórka Kozlerová, podľa ktorej vlastne mesto žaluje mesto.

Viacerí poslanci ostali zaskočení po tom, ako Kozlerová počas stredajšieho zastupiteľstva informovala o žalobe mesta. „Som nepríjemne prekvapený z toho, že mesto žaluje svoju kontrolórku za to, že vykonáva svoju prácu a ak je ešte právny stav taký, že žaluje samo seba, tak sa zosmiešňujeme opätovne,“ povedal poslanec Vladimír Lajčák. S poslancom Pavlom Gašperom sa zhodli na tom, že by poslanci mali záležitosť spoločne prediskutovať. Gašper navrhol, aby zastupiteľstvo rozhodlo o stiahnutí žaloby, podľa viceprimátora Igora Wzoša to však nie je možné, ak žalobu podpísal primátor Jozef Švagerko.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
44,99
Kytica Letana 11

Kytica Letana 11

87,99
Elite červené ruže a frézie

Elite červené ruže a frézie

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk