Bratislavských poslancov čaká dvojdňové rokovanie

06.12.2017 16:30

Bratislavských mestských poslancov čaká koncom týždňa dvojdňové rokovanie mestského zastupiteľstva. Riadne zastupiteľstvo bude vo štvrtok 7. decembra, pokračujúce rokovanie dvoch novembrových zasadnutí bude v piatok 8. decembra.

Vo štvrtok primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal predloží poslancom návrh rozpočtu na ďalší rok. Hlavné mesto SR Bratislava chce v budúcom roku hospodáriť so sumou viac ako 368 miliónov eur. Nesrovnal predkladá návrh rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zostavený ako vyrovnaný vo výške 368 271 499 eur. Z výdavkov plánuje mesto investovať najviac peňazí na verejnú infraštruktúru, mobilitu, verejnú dopravu, vzdelávanie a voľný čas. Hlavné mesto SR Bratislava v roku 2018 plánuje celkové príjmy 368,2 milióna eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 7,3 percenta. Bratislavský magistrát v dôvodovej správe návrhu rozpočtu uvádza, že medziročný nárast príjmov je výsledkom hospodárenia v tomto roku, zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 do rozpočtu 2018, ale aj medziročnými zvýšenými príjmami z dane z príjmov fyzických osôb, z dane za ubytovanie, dane z nehnuteľností a z dane za užívanie verejného priestranstva. Príjmy hlavného mesta SR Bratislavy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty, transfery a finančné operácie.

Poslanci budú vo štvrtok hovoriť aj o percentuálnych podieloch mestských častí a návrhu na určenie príspevku malým mestským častiam podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Magistrát v dôvodovej správe uvádza, že materiál prekladajú pre návrh zmeny štatútu v súvislosti s financovaním mestských častí, kde navrhujú výšku solidarity 1 950 000 eur vyplácať zo strany hlavného mesta. Štyri veľké bratislavské mestské časti – Petržalka, Ružinov, Staré Mesto a Nové Mesto, by po novom nemuseli siedmim najmenším bratislavským mestským častiam dávať časť peňazí zo svojho rozpočtu. Nový návrh tzv. solidarity (finančný príspevok veľkých mestských častí malým, pozn.) novinárom začiatkom novembra predstavil Ivo Nesrovnal. Po novom by tak sumu 1,95 milióna eur ročne nemali siedmim malým mestským častiam dávať veľké mestské časti, ale mesto.

Rokovania štvrtkového i piatkového zasadnutia zastupiteľstva sa začínajú o 8:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

#rozpočet #Ivo Nesrovnal #Bratislava
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk