Na opravu ciest v Bratislave dá vláda jedenásť miliónov eur

13.12.2017 11:40
VLÁDA: Rokovanie 82. schôdze vlády SR
Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal počas príchodu na rokovanie 82. schôdze vlády SR. Autor: ,

Vláda SR dá na opravu ciest v hlavnom meste SR Bratislave jedenásť miliónov eur. Vyplýva to z výsledkov rokovania vlády, ktoré sa venovalo riešeniu aktuálnych potrieb mesta Bratislavy ako hlavného mesta SR. Bod bol prvým v programe rokovania kabinetu.

Vláda súhlasí s tým, že na cesty dajú hlavnému mestu SR Bratislave desať miliónov eur, ďalší milión eur na obnovu ciest dostane bratislavské Staré Mesto. Okrem toho dva milióny eur na rekonštrukciu komunikácií vláda tejto mestskej časti požičia. Spolu teda vláda poskytne hlavnému mestu na cesty trinásť miliónov eur. Minister financií Peter Kažimír má uvoľniť dotácie hlavnému mestu a Starému Mestu do 31. januára 2018. Dvojmiliónovú pôžičku na staromestské cesty dá ministerstvo samospráve do pätnástich pracovných dní po rozhodnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o prijatí návratnej finančnej výpomoci.

  • Mesto by malo peniaze použiť na rekonštrukciu najvýznamnejších spojníc mesta – Panónska, Dolnozemská, Brnianska – Hodonínska – Lamačská, Račianska, Bajkalská.
  • Mestská časť Staré Mesto chce dotáciu využiť na opravu povrchu komunikácií Povraznícka, Hlboká, Klemensova, Hriňovská, Hollého, Fr. Kráľa, Kozia a Kýčerského.
  • Návratnú finančnú výpomoc mestská časť použije na opravu povrchu komunikácií Strážnická, Justičná, Senická, Lermontovova, Mariánska, Tobrucká, Holubyho, Blumentálska, Na Kalvárii, Svoradova, Beskydská, Benediktiho a Dobrovského.
  • Magistrát hlavného mesta Bratislava má v správe 458 km ciest, čo predstavuje 1 148 kilometrov jazdných pruhov.
  • Mestská časť Bratislava Staré Mesto má v správe viac ako 64,25 km miestnych komunikácií 3. a 4. triedy.

Náhradné nájomné byty

V rámci riešenia aktuálnych potrieb hlavného mesta SR Bratislavy sa vláda zaoberala aj náhradnými nájomnými bytmi. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek má vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu so zastúpením ministerstva dopravy a výstavby, ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií, ministerstva vnútra a hlavného mesta Bratislavy za účelom riešenia problematiky usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom. Termín má do 31. decembra 2018.

Povinnosťou hlavného mesta SR Bratislava bolo podľa zákona prijatého Národnou radou SR v roku 2011 zabezpečiť k 1. januáru tohto roka náhradné bývanie pre ľudí zapísaných v zoznamoch. Ľudia podľa primátora nie sú ohrození tým, že ich zo súčasných bytov niekto vyhodí. Reštituent musí zo zákona akceptovať nájomníkov bytov aj po 1. januári 2017 dovtedy, kým budú mať náhradný byt. Mesto začalo stavať 68 náhradných nájomných bytov pre ľudí z reštituovaných domov v dúbravskej lokalite Pri kríži, práce však dočasne zastavili.

Terminály integrovanej dopravy

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na utorkovom brífingu novinárom povedal, že témou, ktorá najviac trápi Bratislavu, je doprava v meste. Podľa neho by sa tento problém dal vyriešiť intenzívnejšími jazdami železničnej dopravy i terminálmi integrovanej dopravy. Výsledkom dnešného rokovania vlády je teda aj to, aby minister dopravy a výstavby Árpád Érsek do 31. januára 2018 predložil plán a harmonogram výstavby terminálov integrovanej osobnej dopravy.

Podľa primátora táto vláda konečne rozumie Bratislave a začne sa venovať hlavnému mestu. Pred médiami tiež spomenul, že vzťah vlády a hlavného mesta môže byť aj konštruktívny, bez ohľadu na politickú príslušnosť. „Máme ciele, ktoré presahujú rok až tri a na to potrebujeme spoluprácu s vládou. Rokovanie vlády je tou platformou, kde sa majú takéto veci otvoriť,“ poznamenal primátor s tým, že verí, že po rokovaní vlády sa veci začnú hýbať rýchlejšie.

Materiál venovaný rozvoju hlavného mesta sa prioritne venuje riešeniam kritického stavu niektorých úsekov komunikácií a ciest na území Bratislavy. Hovorí však aj o sanácii skládky nebezpečných odpadov v bratislavskej Vrakuni či o starostlivosti o chránený areál Horský park, o rozvoji technologického parku Patrónka a o mnohých ďalších témach.

Mesto Bratislava má na zabezpečenie svojich úloh k dispozícii podielové dane a transfery zo štátneho rozpočtu. Suma je určená na zabezpečenie bežných úloh, nepostačuje na vyrovnanie sa s investičným dlhom vo forme nevyhovujúceho stavu komunikácií na území mesta. Suma z dane z príjmov fyzických osôb sa medzi mestá a obce na Slovensku delí na základe počtu obyvateľov, ktorý je založený na dátach zo Štatistického úradu SR.

Počet obyvateľov mesta Bratislava (419 678), ktorý udáva v podkladoch tento úrad, vyplýva zo sčítania obyvateľstva z roku 2011 a výrazne sa odchyľuje od skutočného počtu obyvateľov mesta. Skutočný počet obyvateľov mesta Bratislava je podľa údajov mestských častí vyšší o viac ako 34-tisíc obyvateľov, podľa údajov Registra obyvateľov dokonca o 53-tisíc obyvateľov. Výpadok na dani z príjmu fyzických osôb pre mesto Bratislava vyplývajúci z nepresného údaja o počte obyvateľov predstavuje 9,05 mil. eur za rok, uvádza sa v materiáli.

Ďalší výpadok je spôsobený tým, že sa nezohľadňuje počet obyvateľov s prechodným pobytom. Prechodne pritom býva v Bratislave podľa údajov mesta viac ako 33 tis. obyvateľov. Tým, že majú trvalý pobyt mimo Bratislavy, prichádza mesto Bratislava o ďalších 8,72 mil. eur ročne.

#vláda SR #oprava ciest #Bratislava
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk