Štúrovskí poslanci zamietli petíciu občanov proti zmene územného plánu

24.12.2017 15:07

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Štúrove nevyhoveli petícii, ktorou obyvatelia mesta žiadali prepracovať zámer zmeny územného plánu mesta Štúrovo. Podľa ich názoru zmena územného plánu znemožní vybudovať nové výrobné závody a vytvoriť nové pracovné miesta, ohrozuje existujúce pracovné miesta v priemysle, pričom v priemyselnom parku pracuje zhruba 500 ľudí.

Znemožní tiež rozširovanie existujúcich prevádzok, spôsobí zníženie životnej úrovne v meste a zníženie hodnoty nehnuteľností v meste. Petíciu podpísalo 477 občanov, zákonom predpísanému obsahu formálne vyhovelo 342 platných podpisov.

Mestskí poslanci schválili zmenu územného plánu mesta 30. novembra tohto roka. Podstatou zmeny je zákaz umiestnenia niektorých činností na celom území Štúrova s dôrazom na časti označované ako plochy priemyselnej výroby. Podľa primátora Štúrova Eugena Szabóa je dôvodné podozrenie, že zákaz v danom znení spôsobí porušenia mnohých vlastníckych práv, čím samospráva riskuje pokuty vo forme náhrady spôsobených škôd. „Nepovoliť vznik a umiestnenie akéhokoľvek zariadenia na tepelné spracovanie a zhodnocovanie odpadov a iných zariadení znehodnocujúcich životné prostredie a ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť obyvateľov,“ zadefinovali zákaz mestskí poslanci.

Viacerí poslanci argumentovali tým, že takto chcú zabrániť výstavbe spaľovne. „Prítomní zástupcovia priemyselných firiem vyjadrili pochopenie s úsilím zabrániť prípadnej výstavbe spaľovne, avšak poukazovali na skutočnosť, že text v danej podobe ohrozuje takmer každú činnosť a existenciu aj už dlhé roky fungujúcich spoločností. Nezostáva nič iné, len pouvažovať nad rozhodnutím deviatich poslancov, ktorí odsúhlasili túto nezmyselnú zmenu a dohnali mesto k takému nezodpovednému a rizikovému kroku,“ dodal primátor.

#Štúrovo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku