Po pesticíde na Žitnom ostrove budú pátrať inšpektori

Vianočné sviatky a prídel pitnej vody z barelov. Tak prežili uplynulé dni obyvatelia šiestich obcí na Žitnom ostrove, kde vodári odhalili znečistenie jedovatým pesticídom atrazín.

27.12.2017 06:00
debata (15)

Minister životného prostredia László Sólymos v reakcii ohlásil mimoriadne kontroly poľnohospodárskych zariadení. Cieľom je zistiť, ako a odkiaľ sa zakázaná látka dostala do vody a či prevádzky hospodária tak, aby neohrozovali zdroje pitnej vody. Odborníci zvýšenie kontrol vítajú, upozorňujú však na to, že na Slovensku chýba koncepcia udržateľného hospodárenia a chémie je na poliach stále príliš veľa.

„Všetky naše odborné kapacity, či už Slovenská inšpekcia životného prostredia, alebo odborné rezortné organizácie, sú k dispozícii pri riešení a predovšetkým pri predchádzaní podobným situáciám," povedal minister Sólymos.

Kontroly je potrebné robiť v čase, keď sa atrazín ako účinná látka používa. Teda ako herbicíd najmä v jarných mesiacoch.
Daniel Lešinský, združenie CEPTA

Spolu s inšpektormi budú robiť mimoriadne kontroly, ktoré sa sústredia na dodržiavanie zákona pri nakladaní s potenciálne znečisťujúcimi látkami. „Aké chemikálie sa skladujú, ako sa skladujú a ako sa s nimi ďalej nakladá," spresnila Anna Marčeková, hlavná inšpektorka z Útvaru inšpekcie ochrany vôd. Podľa jej slov inšpekcia v tomto roku už vykonala v lokalite niekoľko pravidelných kontrol, pričom v troch prípadoch našla pochybenie a udelila pokutu. Ani raz sa však nenašlo pochybenie takého rozsahu, ktoré by bolo možné spájať s kontamináciou zdrojov pitnej vody.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť zistila nadmerné množstvo pesticídu v troch vodovodoch, ktoré zásobujú šesť obcí v Dunajskostredskom okrese. Okamžite začali so zásobovaním cisternami a na sviatočné dni dostala každá domácnosť pripojená na verejný vodovod 19-litrový galón vody na deň.

Minister životného prostredia László Sólymos... Foto: TASR, Marko Erd
Sólymos, marcekova Minister životného prostredia László Sólymos (vpravo) a Anna Marčeková zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia navštívili v piatok postihnuté obce.

Zákaz variť a piť z vody z kohútika môže platiť až do februára budúceho roka, keď je plánovaná inštalácia filtra. Úrady však stále nevedia, odkiaľ sa atrazín vo vode vzal, ani ako dlho tam v takejto vysokej koncentrácii je. Vodohospodári totiž pod tlakom legislatívy Európskej únie postupne rozširujú sledovanie znečisťujúcich a škodlivých látok, ktoré sa môžu v podzemných vodách vyskytovať.

Atrazín je síce na Slovensku od roku 2004 zakázané nakupovať a predávať, ale to neznamená, že farmári nevyužívajú staré zásoby alebo ho nedovážajú z iných krajín. Daniel Lešinský z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy upozornil, že je nevyhnutné znečistenie čo najpresnejšie lokalizovať, jeho zdroj zastaviť a predovšetkým urobiť podrobnú inventarizáciu chemikálií, ktoré poľnohospodári používajú.

„Kontroly je potrebné robiť v čase, keď sa atrazín ako účinná látka používa. Teda ako herbicíd najmä v jarných mesiacoch,“ dodal odborník. Na Slovensku podľa jeho slov chýba akčný plán, ktorý by definoval trvalo udržateľné používanie pesticídov a ich znižovanie. „Navyše chýba nám tu aj nezávislý poradenský systém pre poľnohospodárov, ktorý by im vedel poradiť, aké alternatívy použiť namiesto chemikálií, ktoré by mali byť krajnou možnosťou,“ pripomenul Lešinský.

Maximalizácia výnosov pri minimálnych nákladoch je podľa jeho slov neudržateľná a pôda stráca vitalitu. „Ak je agroekosystém zdravý, má dostatok vtákov, ktoré napr. požierajú škodcov a nie je potrebný postrek, má dostatok opeľovačov a podobne,“ vysvetlil Lešinský.

Starosta obce Baka Juraj Bertalan oceňuje, že sa o vodu pod Žitným ostrovom zaujíma aj ministerstvo. Ešte by podľa jeho slov mohlo dedinám pomôcť s vybudovaním kanalizácie. „Situáciu síce zvládame, ale obyvatelia sú nahnevaní. Museli myslieť na to, aby mali dostatok vody práve cez sviatky, keď sa zíde celá rodina. Navyše, nevieme, ako dlho sme to pili. Ľudia nepôjdu kričať na ministra, ale ja som pre nich akýsi nárazník,“ skonštatoval.

Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová pre Pravdu uviedla, že prípad nepoznajú a preto si počkajú na výsledky kontroly a potom zaujmú stanovisko. Rezort pôdohospodárstva svoje stanovisko k používaniu pesticídov na Žitnom ostrove do uzávierky neposkytol.

Znečistením atrazínom na Žitnom ostrove sa zaoberá aj špecializované pracovisko polície. „V súčasnosti je možné vec kvalifikovať prinajmenšom ako trestný čin porušovanie ochrany vôd a ovzdušia, kde je horná hranica trestnej sadzby až do výšky osem rokov.

Avšak s prihliadnutím na účinky látky „atrazín“ na ľudské zdravie by do úvahy mohol prichádzať aj trestný čin nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov, kde v závislosti od následkov takéhoto konania by mohla byť horná hranica trestu až doživotie,“ uviedol pre Pravdu Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality.

© Autorské práva vyhradené

15 debata chyba
Viac na túto tému: #pitná voda #Žitný ostrov #znečistenie #László Solymos