Starostovia žiadajú zastavenie výrubu v lesoch v okolí Bratislavy

Starostovia bratislavských mestských častí Karlovej Vsi (Dana Čahojová), Devína (Ľubica Kolková) a Dúbravky (Martin Zaťovič) sa otvoreným listom obrátili na ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (nominantka SNS), ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) a riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mariana Staníka. Žiadajú zastaviť i masívnu ťažbu v lesoch v okolí Bratislavy.

01.02.2018 11:57 , aktualizované: 16:15
Výrub stromov, pílenie, ťažba dreva Foto:
Ilustračná snímka.
debata (1)

Od ministerstva, pod ktoré patrí štátny podnik Lesy SR, chcú, aby zverejnilo v otázke plánovanej ťažby v prvom štvrťroku 2018 ťažbovú mapu. Podľa starostov je dôležité, aby sa verejnosť dozvedela, kde a kedy sa bude ťažiť drevo a v akom objeme. Rovnako žiadajú zverejnenie programu starostlivosti o lesy, najmä časti, v ktorej je uvedený popis porastov a plán hospodárskych opatrení o ne.

„Štátny podnik Lesy SR by mal úplne vylúčiť ťažbu v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách. Dôležité je ponechať na dožitie esteticky a ekologicky cenné jedince drevín, najmä staršie a mohutné jedince duba a ostatných domácich listnatých stromov,“ uviedla starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Starostka Devína Ľubica Kolková poukázala na to, že program starostlivosti o lesy v okolí Bratislavy nedostatočne zohľadňuje ich rekreačný význam a ekologickú hodnotu. „Aby mohli plniť tieto funkcie, je okrem iného podstatné, aby v lesoch boli pestované stanovištne pôvodné druhy drevín a nie rovnoveké monokultúry nepôvodných stromov na plantážach, čo sa, žiaľ, ešte stále deje najmä v lužných lesoch pri Dunaji,“ ozrejmila Kolková.

Podľa dúbravského starostu Martina Zaťoviča mieri iniciatíva k podpore rekreačnej funkcie lesov i rozumného a prírode blízkemu hospodáreniu v lesoch na území Bratislavského kraja. "Zasielame preto dotknutým ministerstvám návrh na obnovu Bratislavského lesného parku na pozemkoch vo vlastníctve štátu, s uvedením konkrétnych možností, ktoré podporuje odborná aj občianska verejnosť, upozornil Zaťovič.

Tri mestské časti žiadajú tiež zmeny v značení plánovaného výrubu stromov.

Kto ťahá za kratší koniec?

V súčasnosti môžu návrhy programov starostlivosti o lesy pripomienkovať štátne orgány ochrany prírody a krajiny, najmä odbory starostlivosti o životné prostredie a Štátna ochrana prírody, uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák.

„Samotné programy však schvaľujú orgány štátnej lesnej správy, teda pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu,“ poznamenal s tým, že tieto pripomienky v praxi veľakrát nie sú premietnuté do programov.

Agrorezort chce posilniť rekreačnú funkciu lesov pri Bratislave

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo svojom stanovisku uvádza, že záujmom ministerstva aj štátnych lesov je posilnenie rekreačnej funkcie lesov v okolí Bratislavy. „Všetci chceme, aby sme mali pekné a zdravé lesy, kam chodíme oddychovať,“ pripomína Michal Feik z tlačového oddelenia ministerstva.

„V spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky aj s občianskymi združeniami sme sa dohodli na vytvorení odbornej diskusnej platformy, ktorá bude riešiť aj také témy ako spôsob starostlivosti o lesy, ochranu či ťažbu. Týka sa to najmä exponovaných rekreačných zón pri hlavnom meste,“ dodal Feik s tým, že štátny podnik Lesy SR koncom januára prvýkrát v histórii zverejnil podrobné informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy. „Verejnosť sa tak má možnosť dozvedieť nielen kde a kedy budú práce, ale aj aký je ich účel. Zároveň sme sa dohodli, že v lokalite Vydrice a Devínskej Kobyly štátne lesy pozastavia ťažbu, aby sme našli nový spôsob hospodárenia a starostlivosti o les,“ ukončil Feik.

Lesy SR zverejnili informácie o pláne ťažby

Štátny podnik Lesy SR po prvý raz v histórii zverejnil podrobné informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v Bratislave a okolí. Verejnosť sa tak má možnosť dozvedieť nielen kde a kedy budú prebiehať práce, ale aj aký je ich účel. Aktivisti oceňujú snahu komunikovať transparentnejšie, verejnosť by však podľa nich oveľa viac ocenila, keby sa ťažba v obľúbených lesoch v okolí Bratislavy realizovala šetrne a v menšom rozsahu ako je tomu teraz.

Trvalá udržateľnosť

Štátny podnik tvrdí, že v hospodárskych lesoch, ale aj v lesoch osobitného určenia je potrebné v určitých časových intervaloch realizovať úpravy s cieľom zachovania ich trvalej udržateľnosti. „Štátny podnik Lesy SR si uvedomuje rekreačný význam lesov v okolí Bratislavy pre jej obyvateľov a návštevníkov. Z dôvodu vzájomnej informovanosti sme pristúpili k poskytnutiu podrobných informácií o plánovaných lesohospodárskych opatreniach na území Lesnej správy Bratislava,“ vysvetlil riaditeľ Odštepného závodu Smolenice Lesy SR Ivan Danček.

Vedúci Lesnej správy Bratislava Martin Knurovský priblížil, že ťažbové zásahy budú realizované na základe schváleného Plánu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Lesy SR Bratislava s platnosťou na roky 2016 až 2025 a platných právnych noriem na úseku lesného hospodárstva. Súčasná štruktúra lesných porastov bola dosiahnutá cieľavedomými úmyselnými zásahmi v priebehu posledných desaťročí. „Naďalej chceme v tomto formovaní lesných porastov pokračovať. Postupná obnova je naplánovaná jemnejšími zásahmi výhradne v mimo vegetačnom období,“ podotkol Knurovský.

Termín začatia prác bol stanovený na 22. januára s predpokladaným ukončením 31. marca. V prvom štvrťroku tohto roka bude Lesná správa Bratislava vykonávať plánované a sanačné ťažbové zásahy v Ivanke pri Dunaji, Záhorskej Bystrici (v lokalite Mariánsky Potok a Božia Muka), Kalinkove, Devíne a Devínskej Novej Vsi (v oblasti Devínskej Kobyly), Podunajských Biskupiciach (v lokalite Kopáčsky ostrov Gajc) a v Petržalke (v lokalite Pečniansky les). Podrobnejšie informácie o ťažbe môže verejnosť nájsť na webovej stránke Lesov SR v sekcii mediálny servis a tlačové správy.

Lesy na rekreáciu

Občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty oceňuje snahy Lesov SR transparentnejšie komunikovať s verejnosťou a informovať ju o plánovanej ťažbe. Ako však podotýka, ľudia by oveľa viac ocenili, keby sa ťažba v lesoch v okolí Bratislavy realizovala šetrne a v oveľa menšom rozsahu ako je tomu teraz.

„Lesy v okolí Bratislavy by prioritne mali slúžiť na oddych a šport v prírode, nie na biznis s drevom. Lesy SR plánujú v nasledujúcich rokoch vyťažiť 167 000 kubických metrov drevnej hmoty, čo bude mať výrazne negatívny dopad na rekreáciu obyvateľstva a ochranu prírody,“ povedal predseda združenia Jakub Mrva. Odborná a občianska verejnosť podľa neho v týchto dňoch opakovane žiada, aby sa Lesy SR zdržali ťažby dreva na citlivom území v okolí potoka Vydrica.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #výrub lesov