Bratislavskí poslanci schválili čerpanie 2. tranže úveru vo výške 13 miliónov eur

22.02.2018 15:01
elektricka električka rača
Ilustračná snímka. Autor: ,

Bratislava načerpá poslednú druhú tranžu úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 13 miliónov eur. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci. Hlavné mesto použije tieto peniaze na projekty, ktoré sú zapracované v mestskom rozpočte na roky 2018/2020. Za bolo 18, zdržalo sa 11 poslancov a jeden bol proti.

Najviac peňazí – 11,36 milióna eur chce mesto investovať do nosného dopravného systému, modernizácie električkových tratí či na prípravu a realizáciu druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke, Bosákova – Janíkov dvor.

V tomto roku chce financie magistrát rovnako využiť napríklad aj na osvetlenie priechodov pre chodcov Jeséniova/Piata, Vajnorská/Pri starej prachárni, Stromová/Magurská či na rekonštrukciu archeologického nálezu a podzemia pod námestím pred Starou tržnicou. Taktiež na realizáciu cyklotrasy Starohájska, Revitalizáciu parčíka Čunovo v predpolí kostola sv. Michala, vybudovanie vyhliadky v lesoparku vo Vrakuni. Nakúpiť chce aj novú rolbu na Zimný štadión Ondreja Nepelu a peniaze by mali ísť napríklad aj do druhej etapy modernizácie bratislavského krematória.

„Hlavné mesto v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2018–2020 a financiami z tohto úveru zlepší životné podmienky v mestských oblastiach prostredníctvom spolufinancovania investícií do revitalizácie a modernizácie mestskej verejnej infraštruktúry, cyklotrás, parkov a zelených plôch,“ píše sa dôvodovej správe.

Magistrát zároveň tvrdí, že načerpaním poslednej druhej tranže dodrží ukazovateľ zadlženosti v zmysle zákona. Dokonca v roku 2018 hlavné mesto spolu s načerpaním tejto tranže dosiahne výšku dlhovej zaťaženosti 48,98 percenta, čo podľa bratislavskej samosprávy predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany hlavného mesta alebo sankcií zo strany štátu.

#Bratislava #úver
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku