Rekonštrukcia Devínskej cesty za 9 miliónov eur sa začne v apríli 2019

Rozsiahla rekonštrukcia Devínskej cesty v Bratislave za približne deväť miliónov eur by mala začať v apríli 2019 a trvať do decembra 2020.

28.04.2018 09:40
devin, cesta, skaly, bralo Foto:
Kusy skál, ktoré sa zrútili na Devínsku cestu.
debata (4)

Takýto termín i náklady predpokladá zámer hlavného mesta, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Počíta sa v ňom s rekonštrukciou i stabilizáciou komunikácie, sanáciou skalného masívu a aj s vybudovaním cyklotrasy.

Rekonštrukciou Devínskej cesty, úseku s dĺžkou viac ako šesť kilometrov medzi Devínom a križovatkou Devínska cesta – Karloveská, sa má odstrániť havarijný stav tejto komunikácie. Tá je v súčasnosti vystavená vysokej intenzite automobilovej a cyklistickej dopravy, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje jej kapacitné možnosti.

„Navyše, nestabilita územia, ktorým cesta prechádza, ju zaraďuje k vysoko rizikovým dopravným úsekom. Z uvedeného dôvodu je Devínska cesta predmetom záujmu inžinierskych geológov už viac ako 20 rokov. Komunikácia bola počas obdobia pred novembrom 1989 neudržiavaná,“ píše sa v zámere. Devínska cesta je neslávne známa zosuvmi zo svahu nad komunikáciou. V roku 2014 sa tam napríklad zosunuli zemina a blato, v roku 2017 zas zo svahu spadli veľké kusy skál.

Hlavné mesto tvrdí, že je nevyhnutné riešiť rekonštrukciu tejto cesty komplexne so všetkými súvislosťami, pretože je to jediná logická prístupová komunikácia do centra mesta z mestskej časti Devín, vrátane novovybudovaných lokalít s individuálnou výstavbou. „Devínska cesta zároveň reprezentuje posledný chýbajúci úsek medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13. Vyriešením cyklodopravy v danom úseku je možné prepojiť medzinárodné cyklotrasy Eurovelo 6 a Eurovelo 13,“ spresnila samospráva v zámere.

Z tohto dôvodu je rekonštrukcia Devínskej cesty posudzovaná aj v kontexte dobudovania cyklotrasy. V niektorých úsekoch sa zvažuje vybudovanie spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov vedeného súbežne s komunikáciou.

Rekonštrukcia je posudzovaná v dvoch variantách, ktoré sa od seba líšia len v technickom a technologickom riešení. Za optimálnu je vybraná varianta 1 za predpokladaných 9.271.000 eur. Tá v rámci obnovy cesty zahŕňa aj vybudovanie novej dažďovej kanalizácie či sanáciu skalného masívu technicko-ekologickými prostriedkami. Rieši tiež stabilizáciu a sanáciu komunikácie zo strany Dunaja a dobudovanie cyklotrasy v celom úseku.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #rekonštrukcia #karlovka #Devín #Devínska cesta