Ťažba ohrozuje salamandry, ťažiari ich nevideli

Ohrozuje chráneného živočícha salamandru škvrnitú v časti Kremnických vrchov ťažba bentonitu? Túto otázku riešia ochranári z Bartošovej Lehôtky neďaleko Kremnice. Tvrdia, že banská činnosť zasahuje do života nielen salamandry, ale aj ďalších živočíchov a vzácnych mokradí. Ťažiari sa bránia, že majú oficiálne povolenie a nič neohrozujú.

29.05.2018 12:00
06 mokrade salamandra 2x Foto: ,
Salamandra škvrnitá sa tu bežne vyskytuje.
debata (12)

V lokalite obcí Bartošova Lehôtka a Dolná Ves zvanej Snoža, kde sa má ťažiť bentonit, sa vyskytujú okrem salamandry škvrnitej aj slimák modrý, dva druhy žiab, vzácne mokrade a v nich aj zákonom chránená rastlina rosička okrúhlolistá. Tieto biotopy ohrozuje pripravovaná ťažba. Hoci sa ešte oficiálne nezačala, na jej dosah na prírodu poukazujú už dnes aktivisti z občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život, a podnikajú kroky, aby sa v lokalite neťažilo vôbec.

Podľa informácií predsedu združenia Ľubomíra Nemčoka získala pri Bartošovej Lehôtke ťažobné práva firma Regos z Bratislavy. „Po vydaní právoplatného povolenia na ťažbu v roku 2014 urobili na mieste takmer hektárovú technologickú ťažobnú jamu. Rozkopali územie, strhli rašeliniská a mokrade a tak zničili biotopy. Na mieste sa vytvoril kráter,“ opisuje situáciu spred štyroch rokov Nemčok.

Miesto budúcej ťažby bentonitu nad Bartošovou... Foto: Štefan Rimaj, Pravda
06 mokrade priestor 2x Miesto budúcej ťažby bentonitu nad Bartošovou Lehôtkou.

V ťažobnej jame sa v rokoch 2015 až 2017 prirodzeným spôsobom obnovila mokraď, ktorú zásobovala podzemná voda. V novembri minulého roku ju však ťažiari zasypali bentonitovou sutinou, tak zničili chránený biotop a zabili desiatky vyvíjajúcich sa mladých salamandier. „Na jar tohto roku sa miesto prirodzeným zavodňovaním opäť prebudilo k plnohodnotnému životu a opäť tam sú larvy živočíchov,“ zdôrazňuje Nemčok.

Spolu s kolegom zo združenia Tiborom Ivanom tvrdia, že už doterajší zásah do prírody narušil prirodzený vodný režim v lokalite, čo má vplyv na rastlinstvo a živočíšstvo. Ak sa tam začne ťažiť, predpokladajú ťažké dosahy na prírodu. Upozorňujú štátne orgány na negatívne následky ťažby a oznámenie o úmyselnom zničení mokrade adresovali v minulých dňoch Slovenskej inšpekcii životného prostredia. A usilujú sa o úplný zákaz ťažby bentonitu v tejto lokalite.

Salamandra škvrnitá sa tu bežne vyskytuje.
Ľubomír Nemčok ukazuje, ako sa do ťažobnej jamy...
+8Vzácny slimák modrý.

Bentonit je ílovitá hornina, ktorá pri kontakte s vodou intenzívne napučí. Má široké využitie v priemysle, využíva sa napríklad ako tesniaca látka pri stavbe skládok odpadu. Ťažiarska spoločnosť Regos sa bráni a obvinenia aktivistov odmieta. Tvrdí, že pred otvorením ťažby v roku 2014 sa tam nenachádzala mokraď a na ťažbu v území, ktoré je v prvom stupni ochrany, má právoplatné povolenie.

„Protokoly kontrol a šetrení štátnych orgánov vyvracajú tvrdenia a oznámenia združenia o výskyte salamandry škvrnitej či poškodených mokradí v ťažobnom území. Naopak, potvrdzujú, že za celé obdobie povolenej banskej činnosti v území nebol zistený výskyt tohto chráneného živočícha a našou činnosťou nedošlo k poškodeniu mokrade a ničeniu vzácneho živočícha,“ zdôrazňuje prokurista spoločnosti Regos Jozef Hodermanský.

Dodáva, že aktivisti adresovali orgánom štátnej správy už v minulosti viacero trestných oznámení a podaní, no vyšetrovanie ani v jednom prípade nepreukázalo porušenie zákona z ich strany či ničenie mokradí a živočíchov.

Ľubomír Nemčok ukazuje, ako sa do ťažobnej jamy... Foto: Štefan Rimaj, Pravda
06 mokrade nemcok 2x Ľubomír Nemčok ukazuje, ako sa do ťažobnej jamy v lokalite Snoža vracia život.

Podnetom aktivistov z predchádzajúcich dní sa už zaoberá inšpekcia životného prostredia. „O uvedenom probléme inšpekcia vie a zaoberala sa ním už aj v predchádzajúcom období. Na základe podnetov bol v lokalite Snoža vykonaný už štyrikrát štátny dozor, no doteraz sa ani v jednom prípade nepotvrdili porušenia zákona. Inšpekcia podnikla viacero krokov na zabezpečenie ochrany uvedeného územia a chránených druhov, ktoré sa tam vyskytujú. Nakoľko podnet z mája tohto roku uvádza nové skutočnosti, odbor ochrany prírody a krajiny sa už ním zaoberá,“ informovala štátna radkyňa inšpekcie životného prostredia Anna Benčeková.

Hodemarský zo spoločnosti Regos dopĺňa, že ich spoločnosť je na Slovensku jediná, ktorá ťaží bentonity na základe environmentálnej štúdie o vplyvoch ťažby na životné prostredie, schválenej ministerstvom životného prostredia. „Sme na to pyšní, lebo napriek nášmu baníckemu poslaniu nám na ochrane prírody záleží,“ podčiarkol prokurista.

Hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák podotýka, že lokalita Bartošova Lehôtka síce nie je chráneným územím, ale je miestom výskytu chráneného rastlinného druhu rosička okrúhlolistá a chráneného živočíšneho druhu salamandra škvrnitá, ako aj biotopu prechodné rašeliniská a trasoviská.

„V minulosti ťažobná spoločnosť Regos po upozornení na výskyt chránených druhov zastavila ťažbu a poskytla súčinnosť. So spoločnosťou bolo následne dohodnuté technické riešenie cez tzv. nornú stenu, ktorá umožní zachovanie druhu v pôvodnej lokalite. Toto riešenie bolo zvolené aj preto, že transfer druhu na inú lokalitu by nemusel byť úspešný. Vybudovanie nornej steny sa však zatiaľ nezrealizovalo, keďže firma ostala v tejto lokalite nečinná a ťažbu v nadväznosti na podnety nezačala. CHKO Štiavnické vrchy a Slovenská inšpekcia životného prostredia situáciu v danej lokalite preverujú,“ dodal hovorca rezortu životného prostredia.

Ohrozené druhy v lokalite Snoža

  • Rosička okrúhlolistá

Mäsožravá rastlina, ako potrava jej slúži drobný hmyz. Je charakteristická jasnočervenou farbou. Na tú spolu so sladkou lepkavou látkou láka drobný hmyz, ktorý jej slúži ako potrava.

  • Salamandra škvrnitá

Tento obojživelník je typický krátkymi končatinami, dlhým a silným chvostom. Telo má čierno sfarbené s výraznými žltými škvrnami. Loví v noci, živí sa dážďovkami, drobným hmyzom, pavúkmi, slimákmi…

  • Slizniak karpatský (slimák modrý)

Karpatský endemit, jeho výskyt je obmedzený na vlhké prostredie karpatských lesov. Je typický nápadným modrým sfarbením – pohybuje sa v odtieňoch fialovej, sýtomodrej až po tyrkysovú.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #salamandre škvrnité #Kremnické vrchy