J&T RE pokračuje v práci na novom električkovom okruhu, mesto sa len prizerá

Príprava nového centrálneho električkového okruhu v Bratislave z dielne developera J&T Real Estate (J&T RE) pokračuje. Po roku analýz a preverovania viacerých variánt spoločnosť trvá na tom, že okruh po trase Šafárikovo námestie, popred Slovenské národné divadlo a po Košickej okolo trhoviska Miletička s napojením na Ružinovskú radiálu je tým najlepším riešením. Špekulácie o tom, že týmto okruhom pomôže najmä svojim projektom, odmieta.

05.09.2018 17:30
Vizual Elektricka Mileticova Foto:
Vizualizácia električky na Miletičovej.
debata (73)

Spoločnosť už vlani prezentovala verejný záväzok prispieť k zlepšeniu dopravnej obslužnosti novovznikajúceho moderného centra Bratislavy vybudovaním električkového okruhu po trase Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická. Na príprave dopravného projektu ďalej pracuje.

Počas roka na základe požiadavky mesta preverila aj alternatívne trasy cez Landererovu a ulicu Mlynské nivy. Ako najvýhodnejšia sa z pohľadu prepravnej kapacity, technickej realizovateľnosti, z hľadiska vedenia v priestore aj investičných nákladov ukázala podľa developera práve trasa po Pribinovej.

Nový električkový okruh, ktorý navrhuje J&T RE, by sa mal napojiť na Petržalskú radiálu na Šafárikovom námestí, za objektom Umeleckej besedy po Pribinovej ulici a pred Euroveou, kde sa napojí na Košickú ulicu. Prejde cez Dulovo námestie až k trhu na Miletičovej, odkiaľ bude pokračovať smerom na Trnavské mýto a zároveň sa napojí na Ružinovskú radiálu. Na novej trati vznikne šesť zastávok na najviac exponovaných miestach, s pracovnými názvami SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.

Nový koľajový okruh. Foto: J&T RE
Novy kolajovy okruh detail Nový koľajový okruh.

„Takéto zokruhovanie umožní plynulé električkové prepojenie a skráti čas presunu medzi Petržalkou a Ružinovom na 10 až 15 minút. Zároveň vytvorí veľmi dobré predpoklady pre realizáciu ďalšieho dlhodobého zámeru mesta – vybudovanie Vrakunsko-biskupickej radiály. Pozitívom tiež je, že pri súčinnosti všetkých dotknutých strán by tento projekt mohol byť realitou v priebehu štyroch až siedmich rokov,“ povedal výkonný riaditeľ J&T RE Pavel Pelikán.

Zopakoval, že spoločnosť je ochotná na vybudovanie električkovej trasy výrazne finančne prispieť. Podieľať by sa na tom podľa jeho slov mal aj štát. Podľa Pelikána môžeme hovoriť o investícii 30 miliónov eur.

Vlani sa zdvihla vlna nevôle, keďže trasa mala prechádzať popred Umelku, pričom nový návrh trať vedie poza budovu. Predseda Slovenskej výtvarnej únie Pavol Kráľ vyjadril s novou trasou spokojnosť. Proti električke popred národné divadlo vlani protestoval aj rezort kultúry na čele s vtedajším ministrom Marekom Maďaričom. Upozorňoval na to, že námestie pri divadle by stratilo pôvodný architektonický zámer, električková trať by odrezala SND od pešej zóny a voľného prístupu k Dunaju a mohla tiež rušiť hlukom či otrasmi predstavenia.

Podľa Pavla Pelikána z J&T RE nie je v zahraničí verejná doprava pred kultúrnymi inštitúciami ako napríklad divadlo ničím výnimočným a problém v trasovaní nevidí. Aké stanovisko zaujme nové vedenie rezortu kultúry, zatiaľ nie je známe.

Pelikán tiež odmietol tvrdenia, že by projekt odkrojil z trhoviska.

Pod taktovkou developera

O potrebe posilnenia a rozšírenia električkovej dopravy v hlavnom meste nikto nepochybuje. Nedôveru vyvoláva fakt, že s projektom prichádza súkromný investor, ktorý z princípu musí sledovať vlastný záujem. Mesto v tomto prípade opäť ťahá za kratší koniec a nemá pripravený vlastný projekt, na ktorom by sa súkromník mohol spolupodieľať. Projekt podporuje.

Vizualizácia električky na Miletičovej.
Nový koľajový okruh.
+6Vizualizácia električky na Košickej.

Podľa bývalej hlavnej dopravnej inžinierky Bratislavy Tatiany Kratochvílovej je električka nosný systém v Bratislave a je nutné, aby sa rozvíjala a skvalitňovala. „Na druhej strane je úplne predčasné hovoriť o tom, ktorá trasa je tá správna, pretože nepoznáme štúdie a východiská, na základe ktorých sa posudzovali. Osobne považujem za veľmi dôležité, aby sa k tomu vyjadrilo mesto. Ono musí byť tá autorita, ktorá rozhodne ako sa bude rozvíjať električková doprava,“ povedala odborníčka. Podľa Kratochvílovej je treba počítať s tým, že tak, ako sa teraz založí, tak zostane z našej perspektívy v podstate navždy. Musí to byť preto uvážené a odborné rozhodnutie.

„Mňa zaskočilo to, že tento developer tu vystupuje ako investor, pričom nie je úplne jasné, prečo je v takejto pozícii a prekvapili ma aj slová hlavnej architektky a primátora akoby o tom, čo tento investor pripravuje nevedeli. Nesvedčí to o spolupráci, ale skôr o diktovaní nejakého riešenia,“ mieni Kratochvílová.

Podľa jej slov je veľmi dobré, ak investor uvažuje o tom, že bude dopravu riešiť verejnou dopravou a ešte k tomu električkovou, ktorá dokáže odviezť množstvo ľudí a je ekologická. „Ale ak sa tvorí takýto dokument bez toho, aby doň mesto vstupovalo v procese prípravy, považujem to za veľmi neobvyklé. Celé územie sa rozvíja intenzívne, vzniká tu veľká autobusová stanica. Z prezentácie nemám pocit, že sú zohľadnené všetky okolnosti. Doprava ja systém, nedá sa riešiť iba jedna ulica. A očakávala som, že mesto sa vyjadrí, či je prezentované riešenie v súlade s územným plánom a generelom dopravy. Na túto otázku sme nedostali odpoveď,“ dodala Kratochvílová.

Výsledky porovnávacej štúdie

Komplexná štúdia porovnávala trasy nielen z pohľadu prepravno-prevádzkovej efektívnosti ako jedného z hlavných kritérií, ale zohľadňoval sa tiež dosah na existujúcu električkovú sieť a celkovú MHD, pridanú hodnotu v systéme a tiež vzájomné vplyvy na cestné komunikácie. Keďže ide o husto zastavané územie, veľmi dôležitý bol aj parameter priestorovej a technickej realizovateľnosti, a tiež to, či a ako je územie dopravne obslúžené dnes, či nie sú k dispozícii iné dopravné systémy, napr. trolejbus, ktorých zladenie s ďalším systémom električky by bolo technicky aj finančne náročné.

  • Trasa disponuje vysokou prepravnou kapacitou.
  • Ide o najviac segregovanú trasu zo všetkých alternatív, pričom pre jej umiestnenie sú v území cielene vytvárané podmienky.
  • Zastávky pre nástup a výstup cestujúcich nie sú spoločné s autobusmi = menšie prevádzkové problémy a jednoduchšie stavebno-technické riešenie.
  • Trasa nevedie ulicami s trolejbusovým trakčným vedením, netreba riešiť súvisiace technické problémy.
  • Navrhovaná trasa poskytuje veľmi dobré podmienky pre pokračovanie trate po Prístavnej ulici s potenciálom ďalšieho predĺženia smerom do Vrakune a Podunajských Biskupíc.
  • Z hľadiska dopravného zaťaženia úsek navrhovanej trate disponuje mimoriadnou atraktivitou, čo je zrejmé najviac na Pribinovej ul., kde zaťaženie dosahuje maximálne hodnoty v rámci celého systému električkovej dopravy.
  • Nadväzne na vyššie uvedené je trasa najvhodnejšou alternatívou pre diametrálne vzťahy v smeroch Karlova Ves – Ružinov a Petržalka – Ružinov, čo znižuje potrebu tranzitu cez Špitálsku, resp. Obchodnú ulicu s radom odporových bodov (obmedzená rýchlosť, množstvo koľajových križovatiek a pod.).
  • Z dopravno-inžinierskeho hľadiska táto alternatíva nemá žiaden negatívny prvok.

© Autorské práva vyhradené

73 debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #J&T Real Estate