Košice v najbližších troch rokoch plánujú výstavbu viacerých cyklotrás

Mesto Košice chce v najbližších troch rokoch zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu cyklodopravy. Ako TASR informovala hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová, po analýze možností z hľadiska majetkovoprávneho vyrovnania bude navrhnuté zaradenie viacerých projektov cyklotrás do pripravovanej aktualizácie akčného plánu Programu rozvoja mesta a do pripravovaného rozpočtu mesta na roky 2019 - 2021.

28.09.2018 12:55
debata

V rokoch 2019 – 2021 plánuje mesto Košice zaradiť do rozpočtu nevyhnutné prípravné práce pre možnosť výstavby, respektíve rekonštrukcií cyklodopravných trás. Pôjde predovšetkým o spracovanie projektových dokumentácií a získanie potrebných stavebných povolení. V niektorých prípadoch bude nevyhnutné aj majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov, spresnila Šnajdárová.

Podľa jej slov sa po vykonanej analýze ako prioritné v najbližších troch rokoch ukázali napríklad predĺženie hlavnej cyklistickej komunikácie mesta Košice pozdĺž rieky Hornád, súčasť trasy Eurovelo 11 v úseku Ladožská Krásna železničné mosty smer Čierna nad Tisou, trasy cyklodopravných komunikácií Myslava – Moskovská trieda Laborecká Husárska Floriánska Šrobárova Alžbetina, železničná stanica Mlynská ulica, cyklochodník pozdĺž Slaneckej cesty obratisko Važecká – Južné nábrežie – Nižné Kapustníky a trasa Ulica Hlinkova Mlynský náhon. Z rekreačných cyklotrás je to tretia a štvrtá etapa cyklochodníka Čermeľ – Alpinka.

Mestské lesy Košice prispejú k údržbe existujúcich a tvorbe nových rekreačných cyklotrás. Úpravou existujúcich lesných ciest v kombinácii s asfaltovými cestami v širšom okolí mesta Košice plánujú v rokoch 2019 – 2020 realizovať cyklotrasy s celkovou dĺžkou 43 kilometrov, uviedla Šnajdárová s tým, že pôjde o trasy Furča vodojem Hrašovík Beniakovce – Zelený dvor, Kysak Sopotnica Sedlice – Klenov a Opátka – Sedlo pod Suchým vrchom – ponad chatu Tolhajská – Zimná voda – Idčianske sedlo.

Viceprimátor poverený riadením mesta Košice Martin Petruško sa vyjadril, že mesto plánuje v budúcom roku riešiť dopravné povolenia protismernej jazdy cyklistov v jednosmerných uliciach v centre mesta. Potrebné budú iba spracovanie projektu dopravného značenia, zníženie rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu a v niektorých miestach aj nevyhnutné stavebné úpravy. Chceme tiež dosiahnuť kontinuálny prejazd cyklistov na križovatkách a priechodoch pre chodcov, napríklad na križovatkách ulíc Južná trieda Námestie osloboditeľov, Hlavná Rooseveltova a Námestie osloboditeľov Štúrova, povedal.

Podľa Šnajdárovej je pred začatím stavebných prác cyklodopravná trasa pozdĺž rieky Hornád – cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu. Vo fáze spracovania projektovej dokumentácie je projekt cyklochodníka prepájajúceho Triedu SNP, Popradskú ulicu a Triedu KVP, dodala.

debata chyba
Viac na túto tému: #výstavba #Košice #cyklotrasy